Voorbeeldbrief einde dienstverband ∙ Leggle

Einde dienstverband

Aan een arbeidscontract zijn bepaalde rechten en plichten verbonden voor zowel de werkgever als werknemer. Ook over het einde dienstverband staan afspraken in het arbeidscontract. Is het contract voor bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband), dan ben je als werkgever verplicht om de werknemer uiterlijk 1 maand voor de einddatum per brief (of mail) te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet.

Wil je de arbeidsovereenkomst voortzetten, dan moet je tevens aangeven onder welke voorwaarden je dat wil doen. Deze aanzegverplichting geldt voor tijdelijke contracten die een vaste looptijd hebben van minimaal 6 maanden.

Advies nodig?

Ik sta voor je klaar

Als ondernemer doe je er goed aan om een jurist arbeidsrecht aan je zijde te hebben.

Voorbeeldbrief beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om een dienstverband zonder ontslagvergunning van UWV op te zeggen. Dat kan met een ontslag met wederzijds goedvinden.  Dit houdt in dat de werknemer zelf met het ontslag instemt. Je kunt een “voorbeeldbrief beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden” gebruiken om jouw voornemen het dienstverband om te zeggen duidelijk te maken. In de brief geef je ook aan onder welke voorwaarden je het einde dienstverband wilt toekennen. Denk aan het toekennen van een ontslagvergoeding. Je kunt daarvoor voorbeelddocumenten downloaden op de website van Das.

Er zijn allerlei soorten situaties en brieven die van toepassing kunnen zijn bij een einde dienstverband:

 • Voorbeeldbrief ontslag in proeftijd zonder reden
 • Voorbeeldbrief ontslag in proeftijd niet functioneren
 • Voorbeeldbrief melding opzegtermijn bij ontslagname werknemer
 • Voorbeeldbrief aanzegtermijn bij einde contract voor bepaalde tijd
 • Voorbeeldbrief verlengen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Voorbeeldbrief einde dienstverband pensioen

Let op: de werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet beëindigen als de werknemer ziek of zwanger is.

Laat nu opstellen

Ik doe het voor je

Laat de brief opstellen door een jurist. je wilt namelijk wel dat hij aan alle juridische eisen voldoet.

Houd je aan de opzegtermijn

Zowel als werkgever als werknemer moet je in de gaten houden dat het ontslag voor de opzegtermijn wordt ingediend. De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de volgende maand na het tekenen van het contract. Bij contracten van onbepaalde tijd wordt uitgegaan van een opzegtermijn van 1 maand. Maar de werkgever zal een uitgebreide ontslagprocedure moeten volgen. Hoe langer iemand in dienst is geweest, hoe langer de opzegtermijn.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij BKR verwijderen

Wat kun je zelf doen bij een juridische brief:

 • Begin met adresgegevens, plaats, datum, onderwerp en aanhef
 • Maak duidelijk wat je precies eist van de tegenpartij en binnen hoeveel tijd
 • Geen reactie? Neem dan contact op met een jurist om je vervolgstappen te bespreken

Zo helpen wij jou:

Wil jij jouw BKR verwijderen? Vraag een jurist om hulp. Jouw BKR jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een juridische brief:
 • Laat je brief altijd controleren door een jurist
 • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post
 • Bewaar een kopie voor jezelf