[VOORBEELD] Verzoekschrift kantonrechter ontbinding arbeidsovereenkomst ∙ Leggle

Een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter

In een verzoekschrift vraag je de kantonrechter om iets te doen. Bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst te ontbinden of iemand onder curatele te plaatsen. De andere partij kan hierop reageren (in verweer gaan). Een advocaat is niet verplicht, maar het is wel verstandig een advocaat of jurist in te schakelen om je bij te staan tijdens de procedure.

De ontbindingsprocedure van een arbeidsovereenkomst begint met een “verzoekschrift ontbinding arbeidsovereenkomst”. Dit verzoekschrift moet je indienen bij de kantonrechter. Zowel de werknemer als de werkgever kan dit verzoekschrift indienen. Dit kan ook als de werknemer ziek is. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte is dus mogelijk, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Voorbeeld verzoekschrift kantonrechter

Wil je een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter? Zorg dan dat het verzoekschrift aan alle juridische eisen voldoet. Je kan hiervoor een voorbeeld verzoekschrift gebruiken. In zo’n model zie je hoe deze brief eruit zou moeten zien. Een voorbeeld verzoekschrift bestaat uit:

 • je voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
 • naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
 • wat je vraagt en waarom (verzoek en gronden)
 • naam, adres en telefoonnummer van je (eventuele) advocaat of andere gemachtigde

Het belangrijkste is dat de reden van je verzoek duidelijk wordt omschreven. Je moet met sterke argumenten aankomen als je wil dat jouw verzoek door de kantonrechter wordt ingewilligd. Je doet er daarom goed aan om al in dit stadium juridische hulp in te schakelen. Heb je bewijsstukken (zoals brieven en overeenkomsten) die je verhaal ondersteunen? Maak kopieën, nummer deze en voeg ze bij het verzoekschrift. Je kunt ook getuigen vragen om hun verhaal op te schrijven.

Hulp bij verzoekschrift

Laat opstellen door een jurist

Je hebt niet per se een advocaat nodig. Een arbeidsrecht jurist heeft net zoveel kennis en de kosten liggen lager.

Zitting bij de kantonrechter

Na het indienen van het verzoekschrift volgt meestal een brief van de griffier. in deze brief worden beide partijen opgeroepen om te verschijnen bij de kantonrechter. In de rechtbank wordt een mondelinge zitting gehouden waarin het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt behandeld. Het is voor zowel de werkgever als de werknemer verstandig om een advocaat of arbeidsjurist aan je zijde te hebben tijdens de zitting. Aan het eind van de zitting doet de kantonrechter uitspraak over de zaak. Dit is geen vonnis maar een beschikking.

Snel duidelijkheid

Onderneem nu actie

Je weet binnen 8 weken na de zitting waar je aan toe bent. Hoger beroep is vaak niet mogelijk.

Verzoekschrift kantonrechter bij ontbinding arbeidsovereenkomst door de werkgever of werknemer

Een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (ontbindingsverzoek) dien je in op grond van gewichtige redenen. Er zijn 2 soorten gewichtige redenen: een dringende reden of een verandering in omstandigheden. Het is belangrijk dat deze redenen goed worden omschreven in het ontbindingsverzoek. Laat dit bij voorkeur door een jurist of advocaat doen.

 • Dringende reden. Een dringende reden is een reden die een ontslag op staande voet kan rechtvaardigen. Denk aan diefstal, alcoholgebruik, te laat op het werk verschijnen enzovoort.
 • Verandering van omstandigheden. Dit kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende is een arbeidsconflict (werknemer en werkgever kunnen niet meer samen door één deur) of als de arbeidsplaats van werknemer komt te vervallen, meestal door reorganisatie.

Als de kantonrechter het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst inwilligt wegens ‘veranderingen in de omstandigheden’, kan hij aan een van de partijen een ontslagvergoeding toekennen. De hoogte van de vergoeding wordt door de rechter bepaald.

Let op: de kantonrechter kan dus ook een ontbindingsvergoeding toekennen aan de werkgever!

Claim jouw vergoeding

Dien een verzoek in

Een jurist staat aan jouw kant en helpt je om zo goed mogelijk uit deze situatie te komen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij BKR verwijderen

Wat kun je zelf doen bij een juridische brief:

 • Begin met adresgegevens, plaats, datum, onderwerp en aanhef
 • Maak duidelijk wat je precies eist van de tegenpartij en binnen hoeveel tijd
 • Geen reactie? Neem dan contact op met een jurist om je vervolgstappen te bespreken

Zo helpen wij jou:

Wil jij jouw BKR verwijderen? Vraag een jurist om hulp. Jouw BKR jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een juridische brief:
 • Laat je brief altijd controleren door een jurist
 • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post
 • Bewaar een kopie voor jezelf