Privacyverklaring AVG [VOORBEELD] ∙ Leggle

Wat zijn de regels voor de privacyverklaring AVG in 2018?

Het is belangrijk dat de persoon (bijvoorbeeld je klant) van wie de persoonsgegevens zijn, weet wat er met die gegevens gebeurt. Je moet daar duidelijke informatie over geven in je privacyverklaring. Ook bent je verplicht om je klanten te informeren over hun rechten. Dit moet allemaal in begrijpelijke taal worden uitgelegd om genoeg transparantie te bieden. Gebruik je ingewikkelde taal die jouw doelgroep niet begrijpt? Dan ben je al gauw niet voldoende transparant.  Een goede privacyverklaring zorgt dat de lezer begrijpt wat er met zijn gegevens gebeurt.

Voorbeeld AVG privacyverklaring

Voor een Voorbeeld AVG Privacyverklaring kun je een online generator, een model of de privacyverklaring van een andere website als voorbeeld gebruiken. Bekijk als voorbeeld onze eigen privacy statement, of de privacy policy van Bol.com. Het is wel duidelijk dat een privacyverklaring van een webshop heel anders is dan die van een bedrijf dat diensten verleent. De privacyverklaring is per bedrijf verschillend en kun je nooit zomaar overnemen. Zelfs al kan je hem zelf opstellen, laat hem dan alsnog controleren door een jurist.  Het is namelijk belangrijk dat je privacyverklaring aan alle juridische regels voldoet.

Privacyverklaring opstellen

Dat kan ik voor je doen.

Laat jouw privacyverklaring opstellen of controleren door een jurist. Dat kan je veel tijd en kosten besparen.

Wat moet er minimaal in een AVG privacyverklaring staan?

In de AVG privacyverklaring moeten naast de identiteit en het doel van de gegevensverwerking, de volgende punten worden opgenomen:

 • Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming. Als er een functionaris gegevensbescherming (FG) is, zullen de contactgegevens van deze FG moeten worden vermeld in je privacyverklaring.
 • Welke rechtsgrond er is voor het gebruik van de persoonsgegevens en wat het belang is.
 • Welke externe partijen de persoonsgegevens zullen ontvangen. Denk aan verwerkers, andere bedrijven en overheidsinstanties met wie persoonsgegevens worden gedeeld.
 • Doorgifte buiten de EU. Of de persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte en hoe daar met de privacy wordt omgegaan.
 • Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
 • Rechten personen. Dat de betrokken persoon het recht heeft jouw organisatie te verzoeken om inzage en rectificatie of (onder bepaalde voorwaarden) verwijdering van zijn persoonsgegevens.
 • Intrekken toestemming. Als de persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de betrokken persoon, dat die het recht heeft de toestemming weer in te trekken.
 • Indienen klacht. Dat de betrokken personen een klacht kunnen indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Verplichte verstrekking. Of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is.
 • Of er gebruik wordt gemaakt van profiling of uitsluitend geautomatiseerde beslissingen en wat de belangen en gevolgen daarvan zijn.
 • Als de persoonsgegevens afkomstig zijn van een andere partij. Om welke categorieën persoonsgegevens het gaat en van welke bron deze afkomstig zijn.

Al deze punten moet je verplicht schriftelijk in een document verwerken. Het is het makkelijkste om ze op te nemen in de privacyverklaring op je website. Zorg ervoor dat de privacyverklaring ook vindbaar is op je website. Dit is net als bij de Algemene Voorwaarden verplicht.

Opstellen AVG Privacyverklaring (Voorbeeld)

Een AVG Privacyverklaring opstellen is best ingewikkeld. Je kunt een “AVG Privacyverklaring Voorbeeld” gebruiken om te kijken wat jij wel/niet belangrijk vindt om te vermelden. Probeer de verklaring zoveel mogelijk in begrijpelijke taal te schrijven. Juridische termen zeggen je klanten vaak weinig en maken het er niet duidelijker op. Een jurist kan jou helpen bij het opstellen van de privacyverklaring en ook bij andere zaken omtrent de AVG wetgeving.

Ben jij AVG proof?

Laat mij je helpen.

Ik kan jou helpen om de AVG om de juiste manier binnen je onderneming te implementeren of te controleren.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij BKR verwijderen

Wat kun je zelf doen bij een juridische brief:

 • Begin met adresgegevens, plaats, datum, onderwerp en aanhef
 • Maak duidelijk wat je precies eist van de tegenpartij en binnen hoeveel tijd
 • Geen reactie? Neem dan contact op met een jurist om je vervolgstappen te bespreken

Zo helpen wij jou:

Wil jij jouw BKR verwijderen? Vraag een jurist om hulp. Jouw BKR jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een juridische brief:
 • Laat je brief altijd controleren door een jurist
 • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post
 • Bewaar een kopie voor jezelf