Overeenkomst van opdracht (+ PDF Voorbeeld) ∙ Leggle

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Volgens de wet is een overeenkomst van opdracht de overeenkomst waarmee de opdrachtnemer zich – zonder een arbeidscontract – aan de opdrachtgever verbindt. Als ZZP’er verklaar je dus dat je zonder dienstverband werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever. Een overeenkomst van opdracht wordt ook wel ZZP Modelovereenkomst genoemd.

Laat nu opstellen

Doe dit niet zelf

Als zelfstandige heb je een ZZP modelovereenkomst nodig. Ga niet zelf zitten knippen en plakken, maar laat een ervaren jurist de overeenkomst voor jou opstellen.

Wat staat er in een overeenkomst van opdracht?

De overeenkomst van opdracht gaat over het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. In dit contract staan regels waaraan de ZZP’er en de opdrachtgever zich moeten houden. Zet de overeenkomst zwart op wit als je langere tijd gaat samenwerken. Een mondelinge overeenkomst is geldig, maar is achteraf lastig te bewijzen. Gebruik van een (voorbeeld) overeenkomst van opdracht voorkomt discussies achteraf.

Verplicht volgens de wet

Wanneer een bedrijf en ZZP’er voor langere tijd gaan samenwerken is het opstellen van een ZZP Modelovereenkomst verplicht. In de overeenkomst van opdracht staat dat je niet in dienst treedt bij de opdrachtgever. Het is belangrijk dat dit duidelijk is en dat er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Een overeenkomst van opdracht ga je voor bepaalde tijd aan.

Volgens de wet is een overeenkomst van opdracht een overeenkomst waarbij de ene partij in opdracht van de andere partij diensten verricht. Het mag dan niet gaan om deze werkzaamheden:

 • Het tot stand brengen van een stoffelijk voorwerp.
 • Het bewaren van zaken.
 • Het uitgeven van werken.
 • Het vervoeren of laten vervoeren van personen of zaken.

Voorbeeld overeenkomst van opdracht

Het is zowel als opdrachtgever als opdrachtnemer verstandig om te zorgen dat er een overeenkomst van opdracht is. Bij een eenvoudige opdracht kun je die zelf opstellen aan de hand van een voorbeeld overeenkomst van opdracht. Laat hem liever wel controleren door een jurist. Alleen dan weet je zeker dat de voorbeeld overeenkomst van opdracht aan alle juridische eisen voldoet.

Voorbeeld van wat er in een overeenkomst van opdracht komt te staan:

 • Persoonlijke gegevens van de opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • Een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 • De begin-en einddatum van de opdracht.
 • De vergoeding, inclusief of exclusief btw.
 • De betaaltermijn.
 • Zelfstandigheid en professionaliteit opdrachtnemer.
 • Aansprakelijkheid en verzekering.
 • Ondertekening van beide partijen.

Zorg in ieder geval dat je als ZZP’er afspraken maakt over je tarief, de werkzaamheden, de duur van de opdracht en de verantwoordelijkheden van jou en de opdrachtgever.

Grote opdracht?

Voorkom teleurstelling

Zonder correcte overeenkomst van opdracht kunnen zich problemen voordoen. Jij wordt daarvan de dupe.

Overeenkomst van opdracht opzeggen

In de overeenkomst staan wettelijke regelingen en algemene voorwaarden. Dat zijn bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht of een concurrentiebeding. Vaak staan er ook afspraken in over het tussentijds opzeggen van de overeenkomst. Volgens de wet is geregeld dat de opdrachtgever de overeenkomst altijd mag opzeggen (er moet wel een schadevergoeding worden betaald), de opdrachtnemer kan dit niet zomaar doen en heeft daar gewichtige redenen voor nodig (tenzij de opdracht geen einddatum heeft).

Houdt één van beide partijen zich niet aan de afspraken? Dan kan de overeenkomst worden ontbonden. Schakel in dat geval wel een jurist in om te controleren of aan de voorwaarden om op te zeggen wordt voldaan. Anders ben jij straks degene die een schadevergoeding aan zijn broek heeft hangen.

Overeenkomst van opdracht opzeggen

Dan heb je en jurist nodig

Als de tegenpartij de afspraken niet nakomt, kun je de overeenkomst van opdracht opzeggen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij BKR verwijderen

Wat kun je zelf doen bij een juridische brief:

 • Begin met adresgegevens, plaats, datum, onderwerp en aanhef
 • Maak duidelijk wat je precies eist van de tegenpartij en binnen hoeveel tijd
 • Geen reactie? Neem dan contact op met een jurist om je vervolgstappen te bespreken

Zo helpen wij jou:

Wil jij jouw BKR verwijderen? Vraag een jurist om hulp. Jouw BKR jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een juridische brief:
 • Laat je brief altijd controleren door een jurist
 • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post
 • Bewaar een kopie voor jezelf