[VOORBEELD] Contract overname bedrijf ∙ Leggle

Overname MKB bedrijf of eenmanszaak

Er zijn twee manieren om een bedrijf over te dragen: overdracht van goederen en overdracht van aandelen. Bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma zijn er geen aandelen. Daar gaat het dus altijd om overname van goederen. Het kan gaan om de overname van het hele bedrijf, inclusief handelsnaam, website, inventaris, contracten met leveranciers en klanten, het huurcontract, werknemers en uitstaande vorderingen en schulden. Maar het kan ook een gedeeltelijke overdracht zijn.

Overname eenmanszaak

Zorg voor een goed contract

Je wilt achteraf geen ruzie of spijt krijgen vanwege de bedrijfsovername. Met een goed contract en juridisch advies heb je meer zekerheid.

Overname van een BV

Bij een BV is ook een aandelenovername mogelijk. Bij een aandelenoverdracht blijft de BV gewoon bestaan inclusief alle contracten, werknemers enzovoort. Er komt alleen een andere aandeelhouder. In dit geval is geen contract overname bedrijf nodig, maar een aandeelhoudersovereenkomst.

Contract bij overname bedrijf opstellen

Bij de overname van een bedrijf of eenmanszaak heb je dus een overnamecontract nodig. Het opstellen van een overnamecontract is geen gemakkelijke opgave. Een overnamecontract bevat alle elementen die een normaal contract ook heeft, maar daarnaast ook specifieke regelingen zoals het earn-out principe. De juristen van Leggle hebben ervaring met dit soort contracten en kunnen jou helpen met een “voorbeeld contract overname bedrijf”. Zij kunnen het contract voor je opstellen of controleren.

Voorbeeld overnamecontract bedrijf

In een overnamecontract bedrijf staan afspraken over de prijs, datum van eigendomsoverdracht en verklaringen en waarborgen. Als eerste omschrijf je het voorwerp van de overeenkomst heel duidelijk. Dat betekent dat je concreet beschrijft waarover de overeenkomst gaat. Welke aandelen, schulden, personeelsleden vallen onder de deal. Een voorbeeld contract overname bedrijf bevat verder deze elementen:

  1. De prijs. De prijs kan uit een vast en een variabel deel bestaan. Het variabele deel kan afhangen van parameters die staan opgenomen in het contract.
  2. De datum van de eigendomsoverdracht. De datum van eigendomsoverdracht is vaak niet de datum van ondertekening van het contract. Veel ondernemers nemen een opschortende voorwaarde in het contract op. De deal gaat alleen door als aan die voorwaarde voldaan is.
  3. Verklaringen en waarborgen. Verklaringen en waarborgen zijn vooral belangrijk bij de overdracht van bijvoorbeeld aandelen, vanwege de verborgen risico’s.
  4. Concurrentiebeding. Vaak wordt ook een concurrentiebeding opgenomen in het overnamecontract.

Kopers dekken zich vaak in door in het contract een aansprakelijkheid van de verkoper bij inbreuk op te nemen. Als de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, zal hij een vergoeding moeten betalen die vaak een percentage van de verkoopprijs bedraagt.

Overnamecontract

Laat mij het opstellen

Laat het contract direct opstellen of controleren door een gespecialiseerde jurist.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij BKR verwijderen

Wat kun je zelf doen bij een juridische brief:

  • Begin met adresgegevens, plaats, datum, onderwerp en aanhef
  • Maak duidelijk wat je precies eist van de tegenpartij en binnen hoeveel tijd
  • Geen reactie? Neem dan contact op met een jurist om je vervolgstappen te bespreken

Zo helpen wij jou:

Wil jij jouw BKR verwijderen? Vraag een jurist om hulp. Jouw BKR jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een juridische brief:
  • Laat je brief altijd controleren door een jurist
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post
  • Bewaar een kopie voor jezelf