[VOORBEELD] Bezwaarschrift gemeente omgevingsvergunning ∙ Leggle

Bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente

De gemeente heeft een beslissing genomen. Ze hebben een vergunning afgewezen of toegewezen en jij bent het daar niet mee eens. Denk aan je buren die een bouwvergunning krijgen, terwijl die aanbouw de waarde van jouw huis omlaag brengt. Of een ondernemer die een omgevingsvergunning nodig heeft, maar die niet krijgt toegewezen. Je hoeft niet zomaar akkoord te gaan met deze beslissing. Je kan namelijk bezwaar indienen.

Erfgrens

Wat zijn de regels

Download nu gratis

Wat is een bezwaarschrift gemeente?

Een bezwaarschrift kun je zien als een doodgewone brief, maar dan wel met een aantal juridische eisen. In deze brief beschrijf je waarom jij bezwaar maakt tegen de omgevingsvergunning. Op de website van DAS kan je een voorbeeld bezwaarschrift downloaden. Dit kan je gebruiken als format voor jouw bezwaarschrift. Gaat het om een belangrijke vergunning, dan doe je er goed aan je brief te laten opstellen door een jurist. Zo heb je meer kans dat jouw bezwaar in behandeling wordt genomen.

Het bezwaarschrift moet bij de instantie die de beslissing heeft genomen worden ingediend. Bij een afgewezen omgevingsvergunning is dat bijvoorbeeld de gemeente. Vaak ontvang je daarna een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting kun je jouw bezwaarschrift mondeling toelichten.

Wil je dat de beslissing tijdens de bezwaarschriftprocedure niet meer geldig is? Dan kun je een voorlopige voorziening indienen.

Zorg dat je op tijd bent

Je hebt 6 weken

Ben je te laat met het bezwaarschrift? Dan wordt het niet in behandeling genomen. Je kan dan niet meer in beroep gaan.

Voorbeeld bezwaarschrift gemeente omgevingsvergunning

Wil je bezwaar indienen tegen een (niet) verstrekte omgevingsvergunning? Je kan dan een voorbeeld bezwaarschrift gebruiken. In het bezwaarschrift leg je uit waarom je het niet eens bent met de beslissing. Doe dit op tijd en binnen de termijn. Een omgevingsvergunning kan onder andere gaan over bouwwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden, milieubelasting, reclameborden of het kappen van een boom.

Een voorbeeld bezwaarschrift ziet eruit als een aangetekende brief (voorbeeld bezwaarschrift). Deze richt je aan de instantie die het besluit nam. In dit geval is dat het college B&W van de gemeente. Voorbeeld van wat er in een bezwaarschrift aan de gemeente tegen een omgevingsvergunning zou moeten staan:

  • Waarom je het niet eens bent met de beslissing en dat je dit graag mondeling wilt uitleggen in een hoorzitting.
  • Vraag om te wachten met het uitvoeren van de beslissing (dit heet schorsende werking). De gemeente is overigens niet verplicht om te wachten.
  • Stuur een kopie mee van de beslissing waartegen je bezwaar maakt.

Voorbeeld bezwaarschrift tegen bouwvergunning

Een voorbeeld van een bezwaarschrift tegen een bouwvergunning is hetzelfde als bij een omgevingsvergunning. Zorg dat je stevige argumenten hebt waarom je het niet eens bent met de bouwvergunning. Stemt de gemeente in met jouw bezwaar tegen de bouwvergunning? Dan trekt zij de vergunning in en mogen je buren hun bouwplannen niet meer uitvoeren. Je buren kunnen tegen het intrekken van de vergunning in beroep gaan bij de rechter.

Bezwaarschrift bouwvergunning

Nu bestellen

Laat het bezwaar tegen de bouwvergunning opstellen door een een jurist. Een stevige brief op het briefpapier van de jurist maakt zeker indruk.

Voorbeeld bezwaarschrift gemeente bestemmingsplan

Stel je bent ondernemer en de gemeente wijzigt het bestemmingsplan. Jij kunt daardoor op jouw grond niet meer bouwen wat je zou willen. Er zijn een aantal fases bij een bestemmingsplan. Eerst komt er een ontwerpbestemmingsplan. Als je daartegen in bezwaar wilt gaan, kan je een zienswijze indienen. Dit is belangrijk. Doe je dat niet, dan kan je achteraf niet meer in beroep gaan. Heb je geen zienswijze ingediend, dan kan je alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die in het bestemmingsplan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Bezwaarschrift bestemmingsplan

Laat mij je helpen

Zorg bij het benaderen van de gemeente dat uw zienswijze de eerste keer zo scherp mogelijk opgezet is.

Beroep instellen tegen afwijzing vergunning

Wanneer de gemeente je bezwaar tegen de beslissing afwijst, kan je nog in beroep gaan bij de rechtbank. Dit moet uiterlijk binnen 6 weken nadat de beslissing op bezwaar bekend is gemaakt. Als je jouw beroepschrift bij de rechtbank indient, moet je griffierecht betalen. Vervolgens zal de rechter schriftelijk uitspraak doen.

(Afgewezen) vergunning aanvechten

Wél met een jurist aan je zijde

Is je vergunning afgewezen en wil je de beslissing van de gemeente aanvechten? Laat mij je helpen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij BKR verwijderen

Wat kun je zelf doen bij een juridische brief:

  • Begin met adresgegevens, plaats, datum, onderwerp en aanhef
  • Maak duidelijk wat je precies eist van de tegenpartij en binnen hoeveel tijd
  • Geen reactie? Neem dan contact op met een jurist om je vervolgstappen te bespreken

Zo helpen wij jou:

Wil jij jouw BKR verwijderen? Vraag een jurist om hulp. Jouw BKR jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een juridische brief:
  • Laat je brief altijd controleren door een jurist
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post
  • Bewaar een kopie voor jezelf