De inhoud van een vervoersovereenkomst (Voorbeeld) ∙ Leggle

Wat is een vervoersovereenkomst?

In de vervoersovereenkomst staat weergegeven wie vervoert en wie de afzender is. De afzender is hierbij de opdrachtgever van degene die gaat vervoeren. De afzender is niet per sé ook de eigenaar van de goederen. Deze kan dit ook in opdracht van iemand anders hebben gedaan.

De vervoerder is niet direct de vervoerder, aangezien deze ook een derde partij in kan huren om dit daadwerkelijk uit te voeren. Dit wordt dan een expediteur genoemd. Zet de expediteur zijn eigen naam op de overeenkomst met de uiteindelijke vervoerder? Dan wordt de expediteur feitelijk gezien de afzender.

Dit heeft juridisch gezien een aantal gevolgen. Als er tijdens het transport iets fout gaat, zoals vertraging of schade, dan zal het onduidelijk zijn wie verantwoordelijk is. Achteraf wordt dan door juristen vastgesteld wat er precies is afgesproken (en wat niet). Alle partijen worden hierbij in kaart gebracht door dit bijvoorbeeld uit te tekenen.

Vervoersovereenkomst voorbeeld

Globaal gezien staan de volgende punten in een vervoersovereenkomst personenvervoer of vervoersovereenkomst transport (ook wel charterovereenkomst transport):

 • naam en woonplaats van werkgever
 • naam en woonplaats werknemer
 • alle werkzaamheden
 • tijdsduur van de overeenkomst
 • omvang en vaststelling van het vervoer
 • voorwaarden
 • loon en termijn van uitbetaling
 • verplichtingen van de vervoerder
 • verplichtingen van de opdrachtgever
 • geheimhouding derden
 • omzetbelasting
 • gezagsverhouding
 • domicilie
 • geschillenbeslechting en ontbinding

Afspraken in een vervoersovereenkomst

Een aantal punten zijn belangrijker dan andere. De juiste tenaamstelling van jou en de opdrachtgever is daar één van. Hier volgen in het kort een aantal punten waar extra aandacht aan besteed moet worden.

1. De werkzaamheden

Vermeld hierbij wie er gaat rijden, welke auto wordt gebruikt voor het vervoeren, wat er precies wordt vervoerd en naar welke plaats(en).

2. Tijdsduur

Beschrijf hier het begin, de looptijd en de einddatum van de overeenkomst. Ook een de regelingen m.b.t. een (eventuele) verlenging, proefperiode en opzegtermijn horen hierin te worden vermeld.

3. Omvang en vaststelling van het vervoer

Hier wordt beschreven hoeveel dagen per week, hoeveel weken per jaar en hoeveel weekenden de vervoerder ingezet kan worden. Verder ook belangrijk bij dit punt:

 • Het aantal kilometers dat jaarlijks wordt gereden (voor op het factuur)
 • Het aantal laad- en losadressen per dag of per week. Liefst exact.
 • Afspraken als dit niet behaald wordt
 • Afspraken over hoe de gereden kilometers worden bijgehouden
 • Afspraken over het percentage dat hierbij opgeteld wordt voor eventuele omleidingen (vanwege file of verbouwingen aan de wegen)
 • Eventueel ook de startplaats en de eindplaats

4. Condities en voorwaarden

Normaal gesproken is er sprake van AVC condities (binnenlands vervoeren) en CMR bepalingen (over de grens).

Denk ook aan:

 • Betalingsvoorwaarden
 • Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering (met dekking voor AVC en CMR risico’s)
 • Vermelding dat de rijder van de goederen of personen verder niet aansprakelijk is voor meer dan wat de vervoerdersaansprakelijkheid dekt

5. De vergoeding

Is dit per kilometer, per vracht of wordt dit op een andere manier (m.b.v. de uiteindelijke jaaromzet) berekend? Ook de bijkomende kosten voor brandstof, veer en tolgelden zullen hierin moeten worden opgenomen. Geef ook aan wanneer deze vergoeding(en) worden uitbetaald en hoe.

Een vervoersovereenkomst bevat nog veel meer informatie en is maatwerk.

Laat mij dit voor je opstellen en controleren.

Voorkom veel gedoe achteraf. Ik kan jouw vervoersovereenkomst opstellen, je voorzien van advies en het document aanvullen waar nodig.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij BKR verwijderen

Wat kun je zelf doen bij een juridische brief:

 • Begin met adresgegevens, plaats, datum, onderwerp en aanhef
 • Maak duidelijk wat je precies eist van de tegenpartij en binnen hoeveel tijd
 • Geen reactie? Neem dan contact op met een jurist om je vervolgstappen te bespreken

Zo helpen wij jou:

Wil jij jouw BKR verwijderen? Vraag een jurist om hulp. Jouw BKR jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een juridische brief:
 • Laat je brief altijd controleren door een jurist
 • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post
 • Bewaar een kopie voor jezelf