Intentieverklaring Bedrijfsovername (Voorbeeld PDF) ∙ Leggle

Wat is een intentieverklaring?

Een intentieverklaring (voorbeeld) gebruik je om af te spreken dat je samen met één of meerdere ondernemers een bepaald doel wilt realiseren. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voorafgaand aan een bedrijfsovername of een samenwerking. In een intentieverklaring leg je met één of meerdere ondernemers vast dat je samen een bepaald doel wilt bereiken en afspraken daarover wilt vastleggen. Een aantal situaties waarvoor je een (gratis) intentieverklaring voorbeeld kunt gebruiken:

 • Bedrijfsovername
 • Samenwerking of opdracht
 • Onvoorwaardelijke loonsverhoging (salarisverhoging)
 • Aanvragen hypotheek (werkgeversverklaring)
 • Intentieverklaring vast contract in de arbeidsovereenkomst

Heb je een werkgeversverklaring nodig omdat een werknemer een hypotheek wil aanvragen? Gebruik dan de NHG model werkgeversverklaring die je gratis kunt downloaden als PDF bestand.

Intentieverklaring bij bedrijfsovername

Het gebruik van een intentieverklaring bedrijfsovername is niet zonder risico’s en kan onbedoelde consequenties hebben. Als je (onbedoeld) aan de intentieverklaring vast komt te zitten, loop je het risico een schadevergoeding te moeten betalen. Dit gebeurt als de intentieverklaring bedrijfsovername teveel als bindend is opgesteld. Laat de overeenkomst bij bedrijfsovername daarom altijd

Bedrijfsovername

Intentieovereenkomst opstellen

Laat dit doen door een advocaat. Je wilt niet onbedoeld aan de overeenkomst vast komen te zitten.

Voorbeeld intentieverklaring bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername, samenwerking of koopovereenkomst maken veel ondernemers gebruik van een (gratis) voorbeeld intentieverklaring. Als je wilt samenwerken met een ander bedrijf kun je het voorbeeld intentieverklaring bedrijfsovername gebruiken. Op die manier kun je lopende onderhandelingen alvast formaliseren en vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschermen.
In een voorbeeld intentieverklaring staat onder meer:

 • de duur van de intentieovereenkomst
 • dat er sprake is van een inspanningsverplichting
 • een opzegtermijn
 • een geheimhoudingsbeding
 • een boetebeding

Door deze afspraken vast te leggen in een intentieverklaring staat er zwart op wit dat alle betrokkenen dezelfde intentie hebben.

Wel laten controleren

Dat kan ik doen

Stel je de intentieverklaring zelf op aan de hand van een voorbeeld? Laat hem dan wel controleren door een advocaat.

Is een intentieverklaring bindend?

Een intentieverklaring is niet bedoeld om bindende afspraken te maken. Het hangt van de partijen af of je aan de intentieovereenkomst gebonden bent of niet. Het gaat er uiteindelijk om wat de partijen redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. Vaak wordt een intentieverklaring zo opgesteld dat juridische gebondenheid wordt voorkomen. Er kan worden opgenomen dat de partijen de intentie wensen om te zetten in bindende afspraken in een aparte schriftelijke overeenkomst (zoals een samenwerkingsovereenkomst ).

Intentieverklaring of werkgeversverklaring?

Bij een tijdelijk dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd) kan een werknemer vaak geen hypotheek aanvragen. Daarom is er een werkgeversverklaring (intentieverklaring vast contract) in het leven geroepen. Daarin geef je als werkgever aan dat je de intentie hebt om de werknemer een vast contract te geven. Deze brief kan ervoor zorgen dat de werknemer alsnog een hypotheek kan krijgen.

Werkgeversverklaring

Laat door mij opstellen

Als werkgever heb je een goede jurist aan je zijde nodig. Zo voorkomt je fouten in officiële documenten.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij BKR verwijderen

Wat kun je zelf doen bij een juridische brief:

 • Begin met adresgegevens, plaats, datum, onderwerp en aanhef
 • Maak duidelijk wat je precies eist van de tegenpartij en binnen hoeveel tijd
 • Geen reactie? Neem dan contact op met een jurist om je vervolgstappen te bespreken

Zo helpen wij jou:

Wil jij jouw BKR verwijderen? Vraag een jurist om hulp. Jouw BKR jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij een juridische brief:
 • Laat je brief altijd controleren door een jurist
 • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post
 • Bewaar een kopie voor jezelf