Ingebrekestelling: hoe iemand in gebreke stellen? ∙ Leggle

Waarom een ingebrekestelling?

Je hebt een contract lopen met een andere partij. Als die zijn (contractuele) verplichtingen niet nakomt is dat erg vervelend. Natuurlijk wil je daar als schuldeiser tegen optreden. Je wilt het contract ontbinden en/of een schadevergoeding ontvangen. De kans is namelijk groot dat jij schade hebt geleden, doordat de ander zijn afspraken niet is nagekomen. Denk aan een verbouwing die langer duurt dan is afgesproken waardoor jij je huis pas later kunt verkopen. Of een koopovereenkomst voor een nieuwe wasmachine die het uiteindelijk niet blijkt te doen. Ook stel je iemand in gebreke, als een leveracier of dienstverlener niet (op tijd) levert of wanneer een klant de rekening niet betaalt.

Voordat je als schuldeiser iets kunt doen, moet de tegenpartij volgens de wet in verzuim zijn. Vaak moet je hem daarvoor eerst in gebreke stellen. Pas daarna kun je het contract ontbinden of een schadevergoeding eisen. Een goede ingebrekestelling is dus erg belangrijk.

“De ingebrekestelling is de schriftelijke mededeling van de schuldeiser waarbij de schuldenaar wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog die prestatie te verrichten.”

Stuur hem niet te gauw en niet te vaak. Maar zorg wel dat hij wordt verzonden en het liefst nog vóór de maat echt vol is.

Komt de tegenpartij het contract niet na?

Voorkom onnodige stress.

Laat een jurist de ingebrekestelling voor je opstellen en/of helpen bij het eisen van een vergoeding.

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke (liefst aangetekende) aanmaning waarin je de schuldenaar een redelijke termijn geeft om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Vaak is die termijn 2 weken, maar wat redelijk is hangt vooral af van de situatie. Komt de schuldenaar de afspraken ná die termijn nog steeds niet na, dan treedt hij in verzuim. De ingebrekestelling is dus de laatste kans die je hem geeft om te doen wat jullie hebben afgesproken. Het kan hierbij gaan om een verkoper of leverancier die niet levert, maar ook om een klant die de rekening niet betaalt.

In een ingebrekestelling:
 • wijs je de tegenpartij op de (specifieke) gebreken in de uitvoering van de overeenkomst,
 • geef je een redelijke termijn om de overeenkomst alsnog na te komen,
 • stel je de ander – indien hij de afspraken alsnog binnen de redelijke termijn nakomt – niet aansprakelijk voor de eventuele schade die je vanwege de niet-nakoming lijdt.

Kan de schuldenaar tijdelijk niet nakomen of blijkt uit zijn houding dat aanmaning nutteloos zou zijn? Dan is een schriftelijke mededeling, waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld, al voldoende.

Schakel een jurist in.

Je ingebrekestelling voldoet aan alle juridische eisen.

Let op! Het is héél belangrijk om aan alle wettelijke voorschriften te voldoen. Geen goede ingebrekestelling kan ernstige gevolgen hebben voor je zaak.

Wat als de ‘deadline’ al is verstreken?

In sommige gevallen is er in het contract al een uiterste datum afgesproken. Er moeten bijvoorbeeld kramen worden geleverd voor een braderie. Als dat niet gebeurt, heeft het achteraf weinig zin meer. Of denk aan de uiterste betaaldatum die vermeld staat in een factuur. In de overeenkomst is dus al een zogenaamde fatale datum afgesproken. Wordt deze datum overschreden, dan is de partij al direct in verzuim. Een ingebrekestelling sturen is in dat geval dus niet meer nodig.

Een ingebrekestelling is niet nodig:
 • in geval van een fatale termijn
 • bij een verbintenis uit onrechtmatige daad
 • wanneer de schuldenaar zelf te kennen geeft niet te zullen voldoen

Wanneer is iemand in verzuim?

Als iemand de afspraak na de termijn in de ingebrekestelling nog steeds niet is nagekomen, dan is hij in verzuim. Een ingebrekestelling is overigens niet altijd nodig. Soms is het onmogelijk dat de prestatie nog wordt nagekomen, bijvoorbeeld omdat de fatale datum al is verstreken of omdat er sprake is van een onrechtmatige daad. In dat geval treedt hij direct in verzuim. Zodra iemand in verzuim is, kun je verdere stappen nemen. Je kunt dan verschillende dingen doen:

 • Incasso vordering: Indien een debiteur ondanks een ingebrekestelling niet zijn rekeningen betaalt dan kan worden overgegaan tot een incassotraject.
 • Overeenkomst ontbinden: Soms is een ingebrekestelling vereist vóór je de overeenkomst kunt ontbinden.
 • Schadevergoeding: Het niet nakomen van de contractuele afspraken kan aanleiding zijn voor een schadevergoeding. Bijvoorbeeld misgelopen winst.

Soms is verzuim niet nodig om iemand aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld als de schuldenaar de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk kan nakomen of het blijkt uit zijn houding dat hij dit niet zal doen, zelfs na aanmaning. In dat geval kun je al direct verdere stappen tegen hem nemen.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Een ingebrekestelling wordt altijd schriftelijk per brief verstuurd. Via de mail mag ook, maar dan moet dat wel naar een e-mailadres dat door de ontvanger veel wordt gebruikt. De ontvangst moet kunnen worden bewezen. Verstuur hem dus het liefst per aangetekende brief, dan weet je zeker dat hij is ontvangen. Hieronder staat wat er in zo’n ingebrekestelling moet staan.

 • Leg uit welke afspraken er volgens jou niet zijn nagekomen en geef aan binnen welke termijn je welke oplossing verwacht.
 • Maak duidelijk dat dit niet zomaar een brief is, schrijf: ‘Ik stel u daarom door middel van deze brief in gebreke’.
 • Er moet een redelijke termijn worden gegeven voor nakoming. Dat is vaak twee of drie weken, maar het kan ook langer of korter zijn.
 • Geef duidelijk aan wat je (juridische) vervolgstappen zullen zijn, wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan je eis binnen de gestelde termijn. Je kan aangeven dat je de overeenkomst eenzijdig zal ontbinden, eventuele geleden schade zult verhalen en/of er een gerechtelijke procedure wordt gestart
 • Indien daar aanspraak op wordt gemaakt, kun je in de brief opnemen dat buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening zullen worden gebracht.

Verzoek de tegenpartij om een schriftelijke reactie. Zo voorkom je dat je een onverwacht telefoontje krijgt en je kunt zo alle correspondentie netjes in een dossier bewaren. Voor een voorbeeld ingebrekestelling kun je de ingebrekestelling voorbeeldbrief op de website van DAS downloaden. Heb je een ingebrekestelling ontvangen en wil je daarop reageren? Gebruik dan de voorbeeldbrief voor een reactie op ingebrekestelling.

Contract opstellen

Jouw contract voldoet aan alle juridische eisen.

Als je een contract nodig hebt is één ding zeker, het is verstandig om een jurist in te schakelen die gespecialiseerd is in contractenrecht. Die zorgt er namelijk voor dat de juridische kwaliteit van het contract helemaal in orde is

Wat als je de ingebrekestelling bent vergeten?

Hoewel een ingebrekestelling vaak niet nodig is, kun je hem beter wel altijd versturen. Vergeet je dit wanneer het wél nodig is, dan kun je daardoor flink in de problemen raken. Misschien beëindig je een contract onterecht of je loopt er een schadevergoeding door mis. Bij twijfel kun je dus beter altijd een ingebrekestelling versturen. Zorg ook dat hij aan alle eisen voldoet. Doet hij dat niet, dan kun je vaak alsnog naar die schadevergoeding fluiten of je blijft verbonden aan de betalingsverplichtingen die bij het contract horen. En dat terwijl je niet hebt gekregen wat jullie hadden afgesproken.

Heb je na het sturen van de ingebrekestelling nieuwe afspraken gemaakt? Dan is deze brief niet meer voldoende. Als de nieuwe afspraken niet worden nagekomen, moet je altijd een tweede ingebrekestelling sturen!

Iemand in gebreke stellen? Kies jouw jurist bij Leggle

De tegenpartij in gebreke stellen kan dus nodig zijn om ontbinding van de overeenkomst of een schadevergoeding te kunnen vorderen. Maar lang niet altijd. Wil je weten welke stappen je kunt nemen tegen de schuldenaar? Vraag een jurist om hulp. Die kan de ingebrekestelling voor je opstellen én helpen bij het eisen van een schadevergoeding. Zo weet je zeker dat je krijgt waar jij recht op.

De tegenpartij in gebreke stellen?

Krijg de schadevergoeding waar je recht op hebt!

Laat jouw jurist de ingebrekestelling voor je opstellen en/of helpen bij het eisen van een vergoeding.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij ingebrekstelling

Wat kun je zelf doen bij een ingebrekestelling

 • Ga op internet op zoek naar een voorbeeldbrief die op jou van toepassing is.
 • Pas het voorbeeld aan op je eigen situatie, het liefst samen met een jurist.
 • Bouw een dossier op en zorg dat gemaakte afspraken worden bevestigd.

Zo helpen wij jou:

Het is ontzettend belangrijk da je ingebrekestelling aan alle juridische eisen vodoet. Alleen al door niet de juiste woorden te gebruiken in de brief, kun je een schadevergoeding mislopen. Een jurist zorgt dat de juridische kwaliteit van je brief helemaal in orde is. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij contracten
 • Zorg dat je contract rechtsgeldig is
 • Laat je contract checken door een jurist
 • Vermijd oubollig taalgebruik en moeilijke woorden