Wat is de taak van een bewindvoerder? ∙ Leggle

Wat is een bewindvoerder?

Bewind (of beschermingsbewind) is er voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. Denk aan gehandicapten, verslaafden en mensen met dementie of Alzheimer. Ook mensen met problematische schulden kunnen onder bewind gesteld worden. Een bewindvoerder is iemand die het vermogen beheert van degene die onder beschermingsbewind staat. De kantonrechter benoemt deze bewindvoerder. Het kan bijvoorbeeld een familielid zijn, maar ook een stichting. De bedoeling van bewindvoering is om de financiële belangen van de betrokkene te beschermen en misbruik van zijn of haar situatie te voorkomen.

Naast bewindvoering, zijn er ook curatele en mentorschap. Curatele is het meest vergaand en wordt opgelegd aan mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene.

Ik ben het er niet mee eens

Ga in hoger beroep

Ben je het niet eens met het feit dat je onder bewind wordt geplaatst? Dan kun je in hoger beroep gaan tegen dit besluit.

bewindvoerder

Wat doet een bewindvoerder?

Als je onder bewind staat, mag je niet meer zelf beslissen over je goederen en vermogen. Wel blijft iemand die onder bewind is gesteld handelingsbekwaam. Hij mag bijvoorbeeld – zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter – een testament maken. Zijn huis verkopen mag hij dan weer niet. De bewindvoerder beslist namelijk over alles wat met geld te maken heeft. Hij stelt een budgetplan op en kijkt wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de persoon in kwestie, maar kan soms wel leiden tot minder populaire maatregelen. Uiteindelijk beslist de bewindvoerder.

In sommige gevallen kan er beperkt bewind worden gesteld. Er wordt dan alleen over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd. Denk aan het spaargeld of de woning.

Taken van een bewindvoerder

De taak van de bewindvoerder is om beslissingen te nemen over het geld en de goederen van de persoon die onder bewind staat. Als eerste maakt hij een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Dit doet hij kort na zijn benoeming. Hierover ontvangt hij van de griffie bericht. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt hij naar de kantonrechter. Het is de taak van de bewindvoerder om vaste lasten (huur, gas, water, licht en ziektekosten) te betalen. Van wat er overblijft stelt hij de hoogte van het leefgeld vast. Dit is het bedrag waarvan de persoon in kwestie kan leven, maar ook rekeningen moet betalen, zoals de ziektekostenverzekering. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid om het geld goed te beheren, zodat de waarde gelijk blijft (bijvoorbeeld door het goed te beleggen).

Hoeveel leefgeld krijg ik? Het leefgeld wordt door de bewindvoerder op een leefgeldrekening gestort. Het bedrag hangt af van je situatie. Meestal is het een bedrag van tussen de €25 en €50 per week. Per extra gezinslid krijg je ook wat extra geld, meestal tussen €5 en €10 per week extra. Natuurlijk hangt dit helemaal af van je inkomen, uitgaven en schulden. Blijft er meer geld over, dan krijg je ook meer leefgeld.

De normale taken van een bewindvoerder zijn:

 • Het aanvragen van het bewind
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan
 • Het declareren van ziektekosten
 • Regelen van Toeslagen Belastingdienst
 • Aanvragen bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte (box 1)
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Telefonisch contact onderhouden met de onder bewind gestelde
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Niet tot de normale taken van een bewindvoerder behoren:

 • Problematische schuldsanering
 • Belastingaangifte box 2 en 3
 • Bewind bij ondernemersactiviteiten
 • Ingewikkelde nalatenschappen
 • Ontruiming van de woning
 • Frequent naar zitting kantonrechter
 • Meegaan naar een WNSP zitting of naar het UWV
 • Het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling
 • Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling
 • Administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB)
 • Verkoop van onroerend goed

Worden schulden opgelost als je onder bewind staat?

Schulden kunnen een reden zijn om een bewindvoerder in te schakelen. Toch betekent dat niet dat je schulden ook door de bewindvoerder zullen worden opgelost. Als er geen geld is, kunnen de schulden niet worden betaald. Bewindvoering is iets anders dan schuldsanering. Pas als de inkomsten hoger zijn dan de uitgevan, kunnen we schulden worden afbetaald. De bewindvoerder zal daar dan voor zorgen.

Wat mag een bewindvoerder wel en niet?

Een bewindvoerder mag beslissen over het geld en de goederen van de persoon in kwestie. Als je onder bewind staat krijg je meestal leefgeld. Dit is een vast afgesproken bedrag waar je onder andere eten, drinken, reiskosten, verzorging en kleding mee kan betalen. Misschien vraag je je af wat een bewindvoerder allemaal wel en niet mag doen? Mag hij voorbeeld leefgeld inhouden? Of je huis verkopen? Een bewindvoerder beslist echt alleen over financiën. Hij kan dus geen paspoort aanvragen, je inschrijven bij de gemeente of een woonruimte of werk voor je zoeken. Leefgeld inhouden kan hij onder bepaalde omstandigheden wel. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om je huur of hypotheek van te betalen. Een dak boven je hoofd is in dat geval belangrijker, dan nieuwe kleding kopen. Alles wat de bewindvoerder doet moet zoveel mogelijk in overleg gebeuren. Ook als je zelf iets wilt kopen of verkopen, moet je in de meeste gevallen toestemming aan de bewindvoerder vragen.

De bewindvoerder heeft toestemming van de kantonrechter nodig voor bepaalde handelingen en bijzondere aankopen, denk aan:

 • Het doen van uitgaven boven de €1500;
 • Het verkopen van onroerende zaken;
 • Het afsluiten van hypotheken;
 • Het aangaan van leningen en het doen of aannemen van schenkingen;
 • het verdelen van een nalatenschap en procederen.

Wat als je niet tevreden bent over je bewindvoerder?

Er zijn veel goede, maar ook slechte bewindvoerders. Als je niet tevreden bent met de bewindvoering, kun je dat schriftelijk aan de bewindvoerder laten weten. Die kan vervolgens uitleg geven over zijn handelingen en/of keuzes. Ben je het ergens niet mee eens en werkt de bewindvoerder niet mee? Dan kun je toestemming vragen aan de kantonrechter. Omdat een bewindvoerder geen speciale kwalificaties nodig heeft zijn er nogal wat malafide bewindvoerders. Hiervoor is helaas geen openbare zwarte lijst. Denk je dat jouw bewindvoerder onbetrouwbaar is? Neem direct contact op met de kantonrechter!

Wat te doen bij een conflict met je bewindvoerder?

In principe is een bewindvoerder zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten. Hij heeft hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering. Kom je er niet uit met je bewindvoerder, dan kun je een civiele procedure tegen hem opstarten. Schiet de bewindvoerder in zijn of haar taak tekort? Dan kan je schriftelijk een klacht indienen. Dit wordt gedaan bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar je woont. De kritiek op de taakuitoefening van de bewindvoerder moet duidelijk worden beschreven en onderbouwd met voorbeelden van situaties waarin jouw belang niet wordt behartigd. Er moet gevraagd worden of de rechter wil nagaan of er een gewichtige reden aanwezig is om de bewindvoerder te berispen of te vervangen.

Conflict met bewindvoerder

Direct contact met een ervaren jurist

Vragen over bewind of problemen met de bewindvoerder? Wacht niet langer en schakel nu een jurist in. De intake is gratis!

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij problemen met bewindvoerder

Wat kun je zelf doen bij problemen met schulden

 • Maak een overzicht van je inkomsten, uitgaven en schulden.
 • Schakel bij problemen met je bewindvoerder op tijd juridische hulp in.
 • Dien een klacht in bij de kantonrechter als je jouw bewindvoerder niet vertrouwt

Zo werkt Leggle

Heb je een conflict met je bewindvoerder? Schakel dan een jurist in. Ook wanneer je iemand onder bewind wilt stellen, kan een jurist helpen met het verzoek aan de rechter. Bij Leggle heb je jouw jurist gelukkig zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar..

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij schulden
 • Doe geen dingen die je eigen rechtspositie negatief beïnvloeden
 • Maak onderscheid tussen emoties en de zakelijke kant
 • Probeer de eindjes aan elkaar te knopen