AVG verwerkersovereenkomst opstellen [VOORBEELD] • Leggle

Het verwerken van persoonsgegevens

Met de verwerking van persoonsgegevens worden alle denkbare handelingen met gegevens van personen bedoeld. Denk aan het opslaan in een Excel bestand of het tracken van cookies. Maar let op: ook passieve handelingen zoals de aanwezigheid van gegevens op je servers valt onder het verwerken. Die persoonsgegevens gaan verder dan veel mensen denken. Het zijn dus niet alleen de NAW gegevens, BSN nummers en pasfoto’s. Maar ook gegevens zoals IP-adressen, (mobiele) telefoonnummers en nummerborden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je vinden welke data allemaal onder de persoonsgegevens valt.

Waarom een verwerkersovereenkomst?

Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Sinds de AVG is het verplicht om een verwerkersovereenkomst te hebben als je de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt. Vroeger werd dit contract de bewerkersovereenkomst genoemd, maar sinds de AVG noemen we het de verwerkersovereenkomst. In de AVG staat dat je verplicht bent om een werkingsovereenkomst aan te bieden als je verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt.

Het afsluiten van een verwerkersovereenkomst is een verplichting voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke als voor de verwerker.

Wat zijn de regels?

Stel je vraag aan mij

Besteed je de verwerking van persoonsgegevens uit? Dan is een verwerkersovereenkomst verplicht. Ik kan je tijdens een gratis intake vertellen of dit ook voor jou geldt.

Wat staat er in de verwerkersovereenkomst?

In de overeenkomst staat onder andere wat het doel is van de verwerking van de gegevens. Ze mogen voor geen ander doel gebruikt worden. Ook mogen ze alleen volgens de aanwijzingen die zijn opgenomen in de overeenkomst worden verwerkt. Als verwerker mag je de persoonsgegevens waar je over komt te beschikken dus niet op eigen houtje voor iets anders gebruiken. De verwerkingsverantwoordelijke moet nagaan of dit ook daadwerkelijk gebeurt en mag audits doen ter verificatie.

Voorbeeld van wat er in de overeenkomst kan staan:

 • Waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt
 • Welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden
 • Waar de persoonsgegevens worden opgeslagen
 • Mogelijkheden om een audit uit te voeren
 • Of de verwerker subverwerkers mag inschakelen
 • Hoe er moet worden omgegaan met een datalek

Andere belangrijke zaken zijn dat de verwerker:

 • Gehouden is aan strikte geheimhouding
 • Persoonsgegeven direct verwijdert of teruggeeft na afloop van de verwerkingsdiensten
 • Helpt om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen, als het gaat om hun privacyrechten.

De verwerker zal dus aan verzoeken zoals recht op inzage, correcte gegevens, vergetelheid en dataportabiliteit moeten kunnen voldoen. Omdat de eisen ingewikkeld zijn en de boetes hoog, doe je er goed aan om een expert in te huren. Laat de overeenkomst daarom opstellen óf controleren door een ervaren jurist.

Verwerkersovereenkomst opstellen

Vraag nu aan

Dat kan ik voor je doen. Zo weet je zeker dat hij aan alle eisen voldoet en voorkom je boetes.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij verwerkersovereenkomst

Wat kan je zelf doen bijeen zakleijk conflict:

 • Maak zo veel mogelijk duidelijke afspraken en leg ze vast, zo kun je later nog terugkijken wat je bent overeengekomen.
 • Laat contracten opstellen of controleren door een jurist. Er kunnen soms vervelende conflicten ontstaan omdat een contract juridisch niet juist is.
 • Ontsaat er toch een conflict, ga dan zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Laat je ondersteunen door een jurist.

Hulp bij ondernemingsrecht

Het is belangrijk dat je een echte specialist aan je zijde hebt als ondernemer. Kies niet zomaar een advocatenkantoor uit, maar een advocaat ondernemingsrecht met een duidelijk ‘track record’ en een hoge waardering van andere ondernemers. Kies nu jouw advocaat ondernemingsrecht voor een gratis intakegesprek.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij contracten
 • Zorg dat je contract rechtsgeldig is
 • Laat je contract checken door een jurist
 • Vermijd oubollig taalgebruik en moeilijke woorden