In hoger beroep tegen een faillissement • Leggle

Procedure faillissement bij de rechtbank

Als je bedrijf failliet wordt verklaard, benoemt de rechter een curator. Die curator beheert en verkoopt het bezit van het failliete bedrijf. Hij zal kijken wat er aan de schuldeisers uitgekeerd kan worden. Een bedrijf wordt niet zomaar failliet verklaard. Het faillissement moet eerst bij de rechtbank worden aangevraagd en worden goedgekeurd door de rechter.

Er zijn 2 faillissementsprocedures:

 • Jij of je bedrijf vraagt het eigen faillissement aan.
 • Je schuldeisers vragen het faillissement aan.

Vragen jouw schuldeiser(s) het faillissement aan, dan krijg je binnen enkele weken een oproep voor de zitting. Als je het niet eens bent met het verzoek, kan je daartegen in verweer gaan.

Vraagt een schuldeiser het faillissement aan?

Ik sta aan jouw kant.

Voorkom dat jij of je bedrijf failliet wordt verklaard. Je kan tegen het verzoek in verweer gaan.

In verweer gaan

Je kunt tegen het verzoek van de schuldeisers in verweer gaan. Dat kan op twee manieren: je kan een verweerschrift indienen of mondeling verweer voeren tijdens de zitting. In dit geval ben jij de verweerder. Een advocaat is niet verplicht, maar het is wel verstandig er één in te huren. Je wilt er immers alles aan doen om de faillietverklaring te voorkomen.

In het verweerschrift schrijf je een reactie op het verzoekschrift. Daarin kun je aangeven waarom je het niet eens bent met het verzoek. Een advocaat kan dit verweerschrift voor je opstellen.

Uitspraak tijdens de faillissementszitting

De advocaat zal tijdens de zitting beoordelen of je voldoet aan de vereisten voor een faillietverklaring. Hij zal tijdens de zitting vragen om dit te controleren. In elk geval moet de schuldenaar:

 • minstens 2 schulden hebben, waarvan er 1 opeisbaar is
 • minstens 2 schuldeisers hebben
 • opgehouden zijn te betalen

Het is als schuldenaar verstandig om op de zitting te verschijnen samen met je advocaat. Alleen dan kun je goed verweer voeren tegen de uitspraak. De rechter doet meestal uitspraak tijdens de zitting.

Komt het toch tot een faillietverklaring, dan kun je ook daar tegenin gaan. Dat kan op twee manieren:

 • In hoger beroep: als je op enig moment op de zitting bent verschenen.
 • In verzet: als je niet op de zitting bent verschenen.

In verzet tegen het faillissementsvonnis

Een faillietverklaring heeft vergaande gevolgen. Je hebt namelijk geen zeggenschap meer over je eigen bezittingen en vermogen. Als je niet op de zitting bent verschenen, is de kans groot dat je failliet wordt verklaard. Er wordt alleen gekeken of je aan jouw vereisten voldoet en je kan zelf geen verweer meer voeren. De rechter zal dan vaak voldoen aan het verzoek van de schuldeisers. Dit heet een verstekvonnis. Je kan dan nog in verzet tegen dit vonnis bij dezelfde rechter. Dit moet je binnen 14 dagen na de uitspraak doen. Een advocaat moet het verzet indienen.

Laat het er niet bij zitten

Ga in verzet

Je hebt maar 14 dagen om het faillissement terug te draaien.

In hoger beroep tegen het faillissement

Was je wél aanwezig bij de zitting en ben je failliet verklaard? Dan kan je in hoger beroep gaan. Het hoger beroep moet binnen 8 dagen worden aangevraagd. Doe dit zo snel mogelijk om de schade van de faillietverklaring te beperken. Hoe sneller hoger beroep wordt ingesteld, hoe groter de kans van slagen is. Je kan dit hoger beroep tegen faillissement niet zelf indienen, dat kan alleen een advocaat.

Zorg dus dat je snel een goede advocaat aan je zijde hebt. De advocaten van Leggle reageren snel en komen direct voor jou in actie. Jouw advocaat dient vervolgens een beroepschrift in bij de rechtbank. Vervolgens zal de zitting binnen een maand plaatsvinden. Houd ondertussen nauw contact met je curator. Die kan de rechter te adviseren over het in stand houden of de opheffing van het faillissement.

Hoger beroep tegen faillissement

Je hebt 8 dagen

Je bent het niet eens met het faillissement. Schakel een advocaat in als je de faillietverklaring wil opheffen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij huurovereenkomst bedrijfsruimte

Wat kan je zelf doen bij een zakelijk conflict:

 • Maak zo veel mogelijk duidelijke afspraken en leg ze vast, zo kun je later nog terugkijken wat je bent overeengekomen.
 • Laat contracten opstellen of controleren door een jurist. Er kunnen soms vervelende conflicten ontstaan omdat een contract juridisch niet juist is.
 • Ontsaat er toch een conflict, ga dan zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Laat je ondersteunen door een jurist.

Hulp bij ondernemingsrecht

Het is belangrijk dat je een echte specialist aan je zijde hebt als ondernemer. Kies niet zomaar een advocatenkantoor uit, maar een advocaat ondernemingsrecht met een duidelijk ‘track record’ en een hoge waardering van andere ondernemers. Kies nu jouw advocaat ondernemingsrecht voor een gratis intakegesprek.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij contracten
 • Zorg dat je contract rechtsgeldig is
 • Laat je contract checken door een jurist
 • Vermijd oubollig taalgebruik en moeilijke woorden