Wanneer sprake van bestuurdersaansprakelijkheid? • Leggle

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

De bestuurdersaansprakelijkheid is onderdeel van het ondernemingsrecht. Het betekent dat jij als bestuurder aansprakelijk gesteld kan worden als er een ernstig verwijtbare onbehoorlijke taakvervulling is vastgesteld. Het gaat dan om handelingen die in strijd zijn met de wetten of regels die binnen de onderneming gelden. In de wet staat de definitie van bestuurdersaansprakelijkheid als volgt omschreven: “De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is.”

Ken je rechten

Schakel een advocaat in

Aan welke kant van de streep je ook staat, bij een faillissement zijn de juridische aspecten ingewikkeld.

Wanneer kan je aansprakelijk worden gesteld als bestuurder?

Je kan als bestuurder dus aansprakelijk worden gesteld als jouw BV, eenmanszaak, dochteronderneming, stichting, naamloze vennootschap of VOF de regels overtreedt. Binnen een eenmanszaak of VOF geldt ook een aansprakelijkheid voor eventuele financiële schulden van de onderneming. Binnen een BV of NV is dat niet het geval.

Voorbeelden van situaties waarin je aansprakelijk kan worden gesteld als bestuurder:

 • Als je geld of andere middelen van het bedrijf als jouw privé vermogen gebruikt.
 • Als je privé zaken gaat combineren met het bedrijf.
 • Als je je eigen belangen of die van anderen boven het belang van het bedrijf stelt.
 • Als je onbevoegd het bedrijf aan derden verbindt.
 • Bij het nemen van onnodige grote financiële risico’s.
 • Als er zware beslissingen genomen worden die grote financiële risico’s bij zich dragen, dan kan je dat niet doen zonder goede voorbereiding.
 • Als je transacties aangaat die de financiële spankracht van je bedrijf flink te buiten gaan.
 • Als je de gebruikelijke verzekeringen niet af hebt gesloten. 

In het wetsartikel ‘Interne bestuurdersaansprakelijkheid voor bewuste wetsovertredingen’, staat dat bewuste wetsovertredingen die in het belang van de vennootschap is genomen, niet per definitie hoeft te leiden tot interne bestuurdersaansprakelijkheid. Onder bijzondere omstandigheden kunnen compliance en het vennootschappelijk belang tegenstrijdig zijn.

Moet worden bekeken of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid? Of dat een bestuurder daadwerkelijk in privé aansprakelijk moet worden gehouden? Dan is het verstandig om een jurist in te schakelen.

Dupe van een faillissement?

Ik sta aan jouw kant

Schakel een advocaat in om via een procedure de bestuurders aansprakelijk te stellen.

Verschil tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid

Er zijn twee soorten bestuurdersaansprakelijkheid. Interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid. Interne bestuurdersaansprakelijkheid heb je tegenover de rest van de BV of NV. Het gaat erom dat de bestuurder een onverantwoord risico neemt waarbij hij wist dat het bedrijf hier de dupe van zou worden. Hieruit volgt meestal geen procedure. Het wordt binnen de onderneming opgelost. De aandeelhouder is dan de dupe.

Er zijn 2 voorwaarden voor interne aansprakelijkheid:

 1. Er is sprake van onbehoorlijk bestuur door de bestuurder
 2. De bestuurder treft hierin een ernstig verwijt

Externe bestuurdersaansprakelijkheid geldt tegenover derden zoals leveranciers en klanten. In eerste instantie zal de bestuurder niet aansprakelijk zijn als er een factuur niet wordt betaald. Hij is namelijk niet aansprakelijk voor het vermogen van de onderneming. Er is meestal géén externe bestuurdersaansprakelijkheid. Maar er zijn wel uitzonderingen, namelijk bij kennelijk onbehoorlijk bestuur of wanneer er niet betaald kan worden als gevolg van een onrechtmatige daad.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid bij een faillissement

Wanneer een bedrijf of vennootschap failliet gaat, ben je als bestuurder in principe niet aansprakelijk voor de fiscale schulden. Schuldeisers blijven dan met enorme onbetaalde vorderingen zitten die ze niet meer op de onderneming kunnen verhalen. Ze kunnen dan proberen om de bestuurders aansprakelijk te stellen. Dat is alleen mogelijk als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Bij een faillissement is het dus verstandig om juridische hulp in te schakelen. Een jurist weet hoe de failissementswet en invorderingswet  werken en kan voorkomen dat je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Kom je er niet uit?

Laat mij het uitzoeken

De wirwar van regels kan het voor bestuurders ingewikkeld maken. Een jurist kan jou adviseren hoe juiste te handelen.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid bij een onrechtmatige daad

Omdat voor de verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid verschillende vereisten gelden, kan het lastig zijn om te bepalen of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Is het niet mogelijk om een bestuurder aansprakelijk te stellen vanwege onbehoorlijk bestuur, dan kan men het gooien op een onrechtmatige daad. Dit kan ook door een individuele schuldeiser worden ingeroepen. De voorwaarden voor bestuurdersaansprakelijkheid zijn per soort aansprakelijkheid verschillend. Een gespecialiseerde advocaat kan bepalen of hiervan mogelijk sprake is.

 

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij bestuurdersaansprakelijkheid

Wat kan je zelf doen bij een zakelijk conflict:

 • Maak zo veel mogelijk duidelijke afspraken en leg ze vast, zo kun je later nog terugkijken wat je bent overeengekomen.
 • Laat contracten opstellen of controleren door een jurist. Er kunnen soms vervelende conflicten ontstaan omdat een contract juridisch niet juist is.
 • Ontsaat er toch een conflict, ga dan zo snel mogelijk met elkaar in gesprek. Laat je ondersteunen door een jurist.

Hulp bij ondernemingsrecht

Het is belangrijk dat je een echte specialist aan je zijde hebt als ondernemer. Kies niet zomaar een advocatenkantoor uit, maar een advocaat ondernemingsrecht met een duidelijk ‘track record’ en een hoge waardering van andere ondernemers. Kies nu jouw advocaat ondernemingsrecht voor een gratis intakegesprek.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij contracten
 • Zorg dat je contract rechtsgeldig is
 • Laat je contract checken door een jurist
 • Vermijd oubollig taalgebruik en moeilijke woorden