Geheimhoudingsverklaring, dit moet je weten ∙ Leggle

Wat is een geheimhoudingsverklaring?

Je gaat informatie die je verder geheim wilt houden met iemand delen. Hoe goed je die persoon ook vertrouwt, door een overeenkomst op te stellen heb je meer zekerheid. Zo sta je juridisch sterker als de persoon in kwestie zich tóch niet aan de afspraken houdt. Hij gaat er bijvoorbeeld vandoor met jouw plan en jij loopt daardoor veel inkomsten mis. Zonder contract sta jij met lege handen. Daarom is het slim om een geheimhoudingsverklaring op te stellen.

Een geheimhoudingsverklaring – ook wel geheimhoudingsbeding, geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) genoemd – is een contract waarin je overeenkomt dat de informatie die je deelt vertrouwelijk zal worden behandeld. Na het ondertekenen van de overeenkomst, is de ene partij verplicht om bepaalde geheimen van de andere partij geheim te houden. En dat geeft jullie de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie met elkaar uit te wisselen.

Intellectueel eigendom beschermen?

Ik kan jou daarbij helpen

Een abstract idee is lastig om juridisch te beschermen. Via intellectuele eigendomsrechten kan dat vaak wel.

Geheimhoudingsverklaring voor een werknemer

Werknemers moeten soms over bepaalde bedrijfsinformatie beschikken om hun functie te kunnen uitoefenen. Als werkgever voorkom je liever dat die informatie op straat komt te liggen. Daarom is het verstandig om werknemers een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen. Een geheimhoudingsverklaring voor werknemers is geen aparte overeenkomst, maar is meestal onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Vaak is er een boetebeding aan verbonden. Dat wil zeggen dat een werknemer die zich niet aan de geheimhouding houdt, een boete zal moeten betalen. Daarnaast kan overtreding een reden zijn om de werknemer te ontslaan. Let op: de geheimhoudingverklaring blijft vaak ook geldig ná eventueel ontslag.

Ontslag wegen schenden geheimhoudingsverklaring

Weet wat je rechten zijn

Dreig je (onterecht) te worden ontslagen vanwege overtreding van de geheimhoudingsverklaring? Schakel een jurist in die gespecialiseerd is in ontslagrecht.

Geheimhoudingsverklaring bij overname bedrijf

Bij een bedrijfsovername of fusie, is het opstellen van een geheimhoudingsverklaring nóg belangrijker. Zeker als er tijdens de onderhandelingen veel bedrijfsgeheimen worden prijsgegeven, zoals de omzet, winst en marktaandelen. Als de onderhandelingen stuklopen (wat vaak genoeg voorkomt), heeft de andere partij namelijk wel kennisgenomen van heel wat bedrijfsgevoelige informatie. In de geheimhoudingsverklaring wordt de andere partij verboden om de informatie te gebruiken, openbaar te maken of door te spelen.

geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsverklaring: wat staat erin?

In een geheimhoudingsverklaring spreek je af welke informatie geheim is, voor welk doel de informatie wordt verstrekt en wat de ontvangende partij wel en niet mag doen. Er bestaat (helaas) geen standaard tekst voor. De overeenkomst is iedere keer weer anders. Met een voorbeeld van internet kun je ver komen, maar uiteindelijk vraagt iedere situatie om een contract op maat. En feit is: aan een foute overeenkomst heb je weinig als het daadwerkelijk tot een juridisch conflict komt.

Bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst moet je over een heleboel dingen nadenken. In ieder geval staat er het volgende in:

 • Ondergetekenden: onder dit kopje staan de partijen die de overeenkomst gaan tekenen. Let erop dat de persoon die tekent daar ook daadwerkelijk voor bevoegd is.
 • Doel van de overeenkomst: onder het kopje ‘in overweging nemende dat’ staat in een opsomming het doel van de overeenkomst vastgelegd. Wat voor informatie wordt er uitgewisseld? En waarom?
 • Eigendom van de geheime informatie: zorg dat je er zeker van bent dat jouw informatie ook jouw eigendom blijft. Soms kan er een licentie worden gegeven aan de andere partij, bijvoorbeeld als het gaat om software. Is er patent aangevraagd? Vermeld dit dan ook.
 • De reikwijdte van de geheimhoudingsplicht: vaak staat hier beschreven dat beide partijen hun uiterste best zullen doen om de informatie ook echt geheim te houden. Daarnaast moet worden opgenomen met wie de informatie wél mag worden gedeeld, bijvoorbeeld met (bepaalde) collega’s.
 • Uitsluitingsclausule: hierin kan bijvoorbeeld staan dat de informatie niet meer geheim gehouden hoeft te worden als het al publiekelijk bekend is geworden.
 • Duur en beëindiging van de geheimhoudingsverklaring: hoe lang is de overeenkomst geldig en onder welke omstandigheden is deze dat niet meer (bijv. bij een faillissement)? Let op: bij een werknemer is het verstandig een exacte duur vast te leggen, hij mag niet oneindig worden belemmerd bij het vinden van nieuw werk.
 • Geschillen en rechtskeuze: er wordt aangegeven onder welk recht de overeenkomst valt en eventueel in welke plaats een geschil bij de rechtbank zal worden behandeld.

Het is ook verstandig om vast te leggen hóe de geheime informatie kan worden herkend. Er staat dan bijvoorbeeld ‘vertrouwelijk’ op. Als je afspreekt dat ‘alles’ vertrouwelijk is, levert dat al gauw problemen op.

Geheimhoudingverklaring opstellen

Dat kan ik voor je doen

Als je een contract nodig hebt is één ding zeker, het is verstandig om een jurist in te schakelen. Die zorgt er namelijk voor dat de juridische kwaliteit van het contract helemaal in orde is.

Boetebeding

Zoals bij alle overeenkomsten moeten beide partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Doen ze dat niet, dan is er sprake van wanprestatie. Dat betekent dat de overeenkomst wordt ontbonden en er een schadevergoeding kan worden geëist. Maar hoe toon je aan dát en hoeveel schade je hebt geleden? Juist, dat is lastig. Vandaar dat er in de meeste geheimhoudingsverklaringen een boetebeding wordt opgenomen. Daarin staat wat de boete zal zijn, als de geheime informatie toch wordt verspreid. Die boetes kunnen flink oplopen, 10.000 euro per overtreding is geen uitzondering!

Het is handig als het boetebeding zó wordt opgesteld, dat er naast een boete de mogelijkheid blijft tot het eisen van een schadevergoeding. Een jurist helpt je hierbij.

Is de geheimhoudingsverklaring eenzijdig of meerzijdig?

Er zijn bij een geheimhoudingsverklaring twee opties: de geheimhouding is eenzijdig óf meerzijdig. Geven jullie beide geheime informatie? Dan spreek je van een meerzijdige overeenkomst. Is er één partij die informatie geeft en één partij die slechts ontvangt? Dan is het een eenzijdige overeenkomst. Let op: in principe is een eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst niet redelijk. Waarom zou slechts één partij informatie geheim moeten houden? Eis daarom dat zodat zowel jij als de andere partij vertrouwelijke informatie geven én ontvangen.

Toch wordt een overeenkomst weleens eenzijdig opgesteld. Mogelijk dat alléén de informatie van de andere partij dan vertrouwelijk is. Eigenlijk is dat nooit redelijk en zou je het niet moeten accepteren.

Wat als de geheimhoudingsverklaring wordt overtreden?

Vaak is de geheimhoudingsovereenkomst an sich genoeg om te zorgen dat de informatie geheim wordt gehouden. Toch komt overtreding voor. In dat geval kun je eerst een waarschuwing geven, maar je kunt ook gelijk een geldboete of schadevergoeding vorderen. Beide tegelijk is vaak niet mogelijk, het is óf de boete óf een schadevergoeding. Soms is een aanvullende schadevergoeding náást de boete wel mogelijk.

Gaat het om een werknemer die bedrijfsgevoelige informatie doorspeelt? Dan kan dit, naast een boete of schadevergoeding, ook leiden tot schorsing (het loon moet wel worden doorbetaald) of ontslag (al dan niet op staande voet). In het ergste geval kan overtreding leiden tot een taakstraf of een gevangenisstraf van maximaal zes maanden tot een jaar.

De geheimhouding is geschonden

Krijg waar jij recht op hebt

Na overtreding kan de overeenkomst niet meer worden nagekomen, er is direct sprake van verzuim. Een ingebrekestelling sturen is dus niet nodig om de boete of schadevergoeding te vorderen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij geheimhoudingsverklaring

Wat kun je zelf doen bij contracten

 • Ga op internet op zoek naar een modelcontract dat op jou van toepassing is.
 • Pas het model aan op je eigen situatie, het liefst samen met een jurist.
 • Heb je een eigen bedrijf? Stel dan algemene voorwaarden op.

Zo helpen wij jou:

Bij het opstellen van een gheimhoudingsverklaring is het verstandig om een jurist in te schakelen. Die zorgt ervoor dat de juridische kwaliteit van jouw contract helemaal in orde is. Zo kun je later veel ellende voorkomen. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij contracten
 • Bedenk of er sprake is van redelijk belang
 • Het portretrecht geldt tot 10 jaar na overlijden
 • Schakel juridische hulp in bij een conflict