Hoe kun je een kort geding procedure aanspannen? ∙ Leggle

Wat is een kort geding?

Een gewone (bodem)procedure duurt al gauw enkele maanden of soms zelfs jaren. In sommige situaties is dat echt te lang en is er al snel een uitspraak nodig. Daarom is er het kort geding. Een kort geding is een versnelde procedure die erop gericht is snel een (voorlopige) uitspraak te krijgen. Vaak is er al binnen enkele weken een vonnis. Op die manier kunnen jij en de tegenpartij snel verder. De snelheid van een kort geding procedure zit hem in het volgende:

 • de procedure is betrekkelijk informeel van aard
 • de termijn voor het uitbrengen van de dagvaarding is slechts enkele dagen
 • voor de gedaagde is een advocaat niet verplicht
 • als hij het tijdig aankondigt, kan de gedaagde een tegenvordering instellen
 • er is geen gelegenheid tot uitgebreide bewijsvoering (bv. getuigenverhoren)
 • de rechter kan meteen uitspraak doen (gebruikelijk is slechts 2 weken)
 • de hoger beroepstermijn is slechts 4 weken (in plaats van 3 maanden)
 • een kort geding kan ook op zondag, buiten werktijd of buiten de rechtszaal plaatsvinden

Zo’n kort geding heeft dus voordelen, maar er zijn ook nadelen. De uitspraak van de kortgedingrechter (voorzieningenrechter) heeft geen ‘gezag van gewijsde’. Dat betekent dat de rechter in een ‘gewone’ (bodem)procedure nooit aan deze uitspraak gebonden is. Je weet dus niet zeker of het vonnis hetzelfde blijft, of later toch nog wordt teruggedraaid.

kort geding

Wanneer een kort geding aanspannen?

Je kunt alleen een kort geding aanspannen als je een zogeheten spoedeisend belang hebt. Of dit zo is, wordt door de rechter bepaalt. Hij maakt een afweging tussen de belangen van de eiser en gedaagde. Je zult als eiser moeten kunnen aantonen waarom je vindt dat jouw zaak spoedeisend is. De tegenpartij zal vaak op zijn beurt verweer aanvoeren dat er géén spoedeisend belang is.

Om een kort geding te kunnen starten, hoeft er niet al een zogeheten (gewone) bodemprocedure te lopen. Ook hoeft zo’n procedure niet verplicht te worden gestart, het kort geding zelf is dus al genoeg. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze procedure er niet meer komt. Beide partijen hebben het recht om na de uitspraak van het kort geding, alsnog een bodemprocedure te beginnen.

Let op: bij zaken omtrent het intellectuele eigendom is een kort geding gebruikelijk, maar moet daarna óók een bodemprocedure worden gestart voor een definitief oordeel.

Wat voor zaken zijn geschikt voor een kort geding?

Er zijn heel wat zaken waarvoor een kort geding geschikt is. Het belangrijkste is dat er écht spoed is. Wordt de zaak niet direct behandeld, dan worden de problemen alleen maar groter. Denk aan situaties waarbij schade ontstaat, hoe langer de zaak duurt hoe meer schade er is. Voorbeelden van situaties waarin je een kort geding kunt aanspannen:

 • Het afdwingen van naleving van de omgangsregeling als je ex de omgangsregeling niet wil nakomen.
 • Als de gedaagde weigert zijn contractuele verplichtingen na te komen, waardoor er schade ontstaat.
 • Loonvordering door een werknemer of andere geldvordering. Het incasso kort geding vindt plaats op een vaste dag en tijdstip en de kosten zijn meestal laag.
 • Inbreuk op intellectueel eigendom, bijvoorbeeld bij het op de markt brengen van een illegale kopie.
 • Ontruiming vragen van een woning of bedrijfsruimte.
 • Rectificatie eisen van een publicatie in media. Achteraf heeft dat namelijk geen zin meer, er kan dan alleen nog achteraf een schadevergoeding worden geëist.
 • Conservatoir beslag opheffen.
 • Naleving van het concurrentiebeding of relatiebeding of juist opschorting ervan.
 • Tegenhouden van de executieverkoop van een woning.
 • Tegengaan van de executie van een vonnis.

In sommige zaken is een kort geding géén optie. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van aansprakelijkheid, het vragen van een schadevergoeding, ontbinding of vernietiging van een overeenkomst of een declaratoir vonnis.

Hoe verloopt de procedure?

Wie een kort geding wil beginnen, moet altijd de hulp van een advocaat inschakelen. Een kort geding begint officieel met het uitbrengen van een dagvaarding aan de gedaagde partij. De procedure vangt aan door het vragen van een datum voor de behandeling van het geschil. De eiser verzoekt via een advocaat een datum en geeft daarbij aan welk geschil hij aanhangig wil maken. Indien een datum is vastgesteld, meestal op termijn van enkele dagen tot enkele weken, zal de eiser de gedaagde partij dagvaarden om voor de rechter (de voorzieningenrechter) te verschijnen. Een kort geding procedure bestaat uit de volgende stappen.

 • Dagvaarden: net als iedere andere procedure, begint een kort geding met een dagvaarding. Dit is een oproep aan de andere partij om voor de (voorzieningen)rechter te verschijnen.
 • Reactie op dagvaarding: ben je het als gedaagde eens met de eiser, neem dan zo snel mogelijk contact met hem op, misschien kunnen jullie samen tot een oplossing komen. Dit voorkomt dat je straks de proceskosten moet betalen. Ben je het niet eens? Dan kun je vóór de zitting schriftelijke bewijzen of een tegenvordering (minimaal 24 uur van te voren) indienen.
 • De zitting: tijdens de zitting krijgen zowel de eiser als de gedaagde het woord. De rechter onderzoekt welke oplossing het beste is: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter. Komt de gedaagde niet opdagen tijdens de zitting, dan spreekt de rechter een verstekvonnis Meestal in het voordeel van de eiser.
 • Uitspraak: aan het einde van de zitting geeft de rechter aan wanneer de uitspraak (vonnis) volgt. Bij een kort geding is dat meestal binnen 2 weken. Je krijgt het vonnis toegestuurd.
 • Vervolg: na het vonnis zijn er 3 mogelijkheden: de partijen leggen zich bij het vonnis neer, starten een uitgebreide bodemprocedure of gaan in hoger beroep.

Het vonnis van de kortgedingrechter is een voorlopig oordeel. Dat betekent dat de uitspraak geldt tot de rechter in een vervolgprocedure een definitief oordeel geeft. Zowel de eiser als de gedaagde kunnen na het kort geding de bodemprocedure starten. Dit is een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter. Deze rechter behandelt de zaak als een nieuwe zaak en kan tot een ander oordeel komen dan de kortgedingrechter.

Hoger beroep bij een kort geding

Als je het niet eens bent met het vonnis, kun je daar tegenin gaan. Bij een verstekvonnis heet dat verzet. Dit doe je door de eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet je binnen 4 weken doen. Is er al een vonnis en ben je het hier niet mee eens? Dan kun je in hoger beroep gaan. Dat kan echter alleen als je zaak over een bedrag gaat van meer dan € 1750,-. Bij een hoger beroep leg je de zaak voor een nieuwe, versnelde, behandeling voor aan het gerechtshof. Ook dit moet binnen 4 weken en het inschakelen van een advocaat is verplicht.

Ben je het daarna nog niet eens met de uitspraak van het gerechtshof? Dan kun je binnen 8 weken in cassatie. Dit is een verzoek aan de Hoge Raad om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hierbij heb je een advocaat nodig.

click-2Op zoek naar een goede advocaat? Bij Leggle heb je jouw advocaat zo gevonden. Kies nu jouw jurist en maak gebruik van de grats intake.

Hoe lang duurt een kort geding?

Een kort geding duurt vaak enkele weken. Officieel begint de kort geding procedure bij het uitbrengen van de dagvaarding. Er moet dan een zittingsdatum worden aangevraagd bij de rechtbank. Deze zitting vindt plaats binnen een termijn van enkele dagen tot enkele weken. Het vonnis heb je over het algemeen binnen twee weken na de zitting. Als er een hoger beroep wordt aangespannen zal de procedure langer duren.

Wat kost een kort geding?

Hoeveel een kort geding kost hangt af van de complexiteit van de zaak. Gelukkig werken de advocaten van Leggle met een vaste prijs, zodat je achteraf nooit voor verassingen komt te staan. Eenvoudige zaken – zoals een loonvordering of ontruiming van een woning of bedrijfsruimte – zijn doorgaans goedkoper. De kosten kunnen variëren tussen de € 1500 en € 5000. Wil je weten wat jouw zaak ongeveer zal kosten? In een gratis intake vertelt jouw Leggle jurist wat je kansen zijn in een kort geding.

Kort geding als pressiemiddel

Let op: ook als je niet zeker weet of jouw zaak spoedeisend is, kun je proberen een kort geding aan te spannen. Het is een goed pressiemiddel om de tegenpartij te dwingen zijn verplichtingen na te komen. Een concept dagvaarding kan in dit soort situaties al wonderen doen. De dreiging van een kort geding zorgt er vaak genoeg voor dat de ander alsnog over de brug komt of bereid blijkt te zijn te praten over een schikking.

Snel weten of je een kansrijke zaak hebt voor kort geding? Leg het GRATIS voor aan een advocaat.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij een kort geding

Wat kun je zelf doen bij een civiel geschil:

 • Maak een dossier met daarin alle stukken die met je probleem te maken hebben.
 • Laat de communicatie over aan een jurist. Dat voorkomt escalatie.
 • Teken geen stukken zonder advies.

Zo helpen wij jou:

Heb je geschil met spoedeisend belang? Dan kun je naar een mediator, jurist of advocaat. Die zorgt ervoor dat jij er uiteindelijk zo goed mogelijk uitkomt. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij juridische problemen
 • Vraag advies aan een jurist
 • Teken nooit zomaar iets
 • Onderneem op tijd actie