Wat doet een kantonrechter? ∙ Leggle

Sector kanton bij de rechtbank

Vóór 2002 was kanton het onderste niveau van de rechtspraak, binnen een zelfstandig kantongerecht. Tegenwoordig bestaat deze constructie niet meer. De kantonrechter is nu onderdeel van de rechtbank. Deze rechtbank bestaat uit vier sectoren: sector civiel, sector strafrecht, sector bestuursrecht en sector kanton. Iedere rechtbank in Nederland heeft een kantonrechter. Bij deze bijzondere vorm van rechtspraak worden civiele geschillen en lichte strafzaken behandeld. Er is hier maar één rechter die beslist: de kantonrechter.

Bij de kantonrechter van de rechtbank is – anders dan bij het gerechtshof – een advocaat niet verplicht. Toch is het verstandig om juridische hulp in te schakelen. Bij de sector kanton mag dat ook een jurist zijn.

hat-2Lees ook:
Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?

kantonrechter

Wat doet een kantonrechter?

De kantonrechter behandelt civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken, consumentenkredietzaken, familierechtelijke aangelegenheden (o.a. erfenissen en bewind) en lichte strafzaken (zoals snelheidsovertredingen). Het is een alleensprekende rechter, hij spreekt het recht dus in zijn eentje zonder hulp van collega’s. Om die reden zijn kantonrechters altijd rechters die veel ervaring hebben opgedaan in het civiele recht, bijvoorbeeld als advocaat.

De kantonrechter is overigens niet de enige is die bij een kantonzaak betrokken is. Vaak werken er zo’n 130 mensen aan mee, waaronder gerechtssecretarissen (meestal in een adviserende rol) en administratief (juridisch) medewerkers. Er worden per jaar ongeveer 83.000 kantonzaken afgewikkeld.

Wetswijziging sinds 2 juli 2011

Tegenwoordig is de kantonrechter bevoegd om zaken te behandelen waarin beslist moet worden over vorderingen tot en met € 25.000. Tot 1 juli 2011 lag die grens nog op € 5.000.

Wanneer naar de kantonrechter?

Je kunt alleen naar de kantonrechter als jouw zaak daarvoor geschikt is. Dat hangt af van de hoogte van je vordering. De vuistregel is dat vorderingen tot en met € 25.000 naar de kantonrechter gaan. Alles wat daarboven zit gaat naar de sector civiel. Maar er zijn uitzonderingen. Is er sprake van consumentenkrediet (zoals leningen en koop op afbetaling), dan is de kantonrechter bevoegd als de kredietsom niet hoger is dan € 40.000.

Daarnaast zijn er zaken waarbij de kantonrechter altijd de bevoegde rechter is. De hoogte van de vordering maakt in dit geval niet uit. Dit zijn de zogenaamde ‘aardzaken’. De belangrijkste zijn:

 • zaken rond de arbeidsovereenkomst, zoals ontslag, transitievergoedingen en loonconflicten;
 • vorderingen van onbepaalde waarde, voor zover er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de waarde hoger is dan € 25.000;
 • geschillen over koopovereenkomsten tussen een consument en niet-consument, bijvoorbeeld over de koop van een auto;
 • geschillen die betrekking hebben op huur-, huurkoop– of agentuurovereenkomsten.

Procedures bij de kantonrechter

Bij de kantonrechter zijn verschillende procedures mogelijk: de dagvaardingsprocedure, verzoekschriftprocedure, kort geding, strafprocedure voor overtredingen en de beroepsprocedure Mulderzaken. Met welke procedure je te maken krijgt, is afhankelijk van het type zaak dat je hebt.

 • Dagvaardingsprocedure: deze procedure begint met een dagvaarding. De andere partij wordt hiermee opgeroepen om voor de rechter te verschijnen.
 • Verzoekschriftprocedure: hierbij vraag je de rechter iets te doen, bijvoorbeeld om een arbeidsovereenkomst te ontbinden of iemand onder curatele te plaatsen.
 • Kort geding: voor spoedeisende civiele zaken is er een snelle procedure, namelijk het kort geding.
 • Strafprocedure voor overtredingen: de kantonrechter behandelt vrijwel alle overtredingen, van de Leerplichtwet tot de Visserijwet, maar ook verkeersovertredingen als onverzekerd rijden of zonder rijbewijs rijden.
 • Beroepsprocedure Mulderzaken: dit zijn zaken waarbij bezwaar wordt gemaakt tegen door de politie opgelegde verkeersboetes.

Verschil kantonrechter en (gewone) rechter

Het grootste verschil tussen de kantonrechter en de gewone civiele rechter is dat de kantonrechter zaken behandelt met een kleiner financieel belang. Daarnaast worden arbeidszaken en huurzaken altijd door de kantonrechter gedaan. Een ander verschil is dat je bij de kantonrechter niet verplicht bent om een advocaat in te schakelen – ook al is juridische hulp vaak wel aan te raden. Daarnaast zijn de kosten aanzienlijk minder, dan bij een civiele rechtszaak.

Ben je het niet eens met het oordeel van de kantonrechter? Dan kun je daarna alleen nog in hoger beroep bij het gerechtshof.

Wat kost de kantonrechter?

Aan een rechtszaak bij de kantonrechter zijn kosten verbonden. Zoals de kosten voor de behandeling van de zaak door de rechter: de griffierechten. Maar ook kosten voor een advocaat, gemachtigde, mediator of gerechtsdeurwaarder als je die inschakelt. De hoogte van het griffierecht en wie deze kosten moet betalen is afhankelijk van de zaak. Advocaten, mediators en juristen bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Schakel je er één in via Leggle? Dan rekenen zij een vaste prijs. Zo kom je nooit achteraf voor verrassingen te staan. De kosten voor de griffierechten in een dagvaardingszaak kunnen variëren tussen € 78 (bij vorderingen tot € 500) en € 939 (bij vorderingen tot € 12.500). Op rechtspraak.nl zijn de precieze kosten te vinden.

Heb je een zaak voor de kantonrechter? Schakel het liefst altijd juridische hulp in. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij de kantonrechter

Wat kun je zelf doen bij een civiel geschil:

 • Maak een dossier met daarin alle stukken die met je probleem te maken hebben.
 • Laat de communicatie over aan een jurist. Dat voorkomt escalatie.
 • Teken geen stukken zonder advies.

Zo helpen wij jou:

Heb je een juridisch geschil? Dan kun je naar een mediator, jurist of advocaat. Die zorgt ervoor dat jij er uiteindelijk zo goed mogelijk uitkomt. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij juridische problemen
 • Vraag advies aan een jurist
 • Teken nooit zomaar iets
 • Onderneem op tijd actie