Civiele procedure: hoe gaat dat in zijn werk? ∙ Leggle

Wat is civiel recht?

Er zijn 3 soorten recht: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Bij strafrecht gaat het om de overheid die een zaak aanspant tegen iemand die de wet overtreedt. Civiel recht is het burgerlijk recht. Het gaat dus om geschillen tussen burgers onderling. Denk aan een ruzie met je buurman over het recht van overpad. Of bijvoorbeeld een echtscheiding of het opeisen van uitgeleend geld. Het kan bij civiel recht ook gaan om een zaak tussen bedrijven óf tussen een burger en een bedrijf. Bijvoorbeeld bij een onterechte BKR registratie of een probleem met een aankoop.

Onder het civiele recht vallen alle zaken rondom werk & inkomen, familie & relatie, huren & wonen en aankopen & geld. Het gaat dus nooit om conflicten met de overheid. Soms kan een gemeente wél als civiele partij optreden, maar dan als een opdrachtgever, verhuurder of werkgever.

civiele procedure

Civiele procedures

Een civiele procedure is een rechtszaak tussen twee partijen. Dat kunnen burgers zijn of bedrijven. Het civiel recht kent twee soorten procedures: de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure. Bij een verzoekschrift wordt de rechter gevraagd iets te doen, bijvoorbeeld bij een onderbewindstelling of een echtscheiding. Als iets via een verzoekschrift geregeld moet worden, dan staat dit in het betreffende wetsartikel. In andere gevallen zal er een dagvaardingsprocedure moeten worden gestart.

Ook kun je een kort geding aanspannen. Dit is een versnelde civiele procedure, waarbij de eiser niet lang kan wachten.

Bij een civiele zaak ben je (meestal) verplicht om een advocaat in te schakelen die jou kan vertegenwoordigen. Bij de kantonrechter hoeft dat echter niet. Toch is het ook dan verstandig je te laten bijstaan door een goede jurist.

hat-2Lees ook:
Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?

Hoe gaat een civiele procedure in zijn werk?

Iedereen kan een dagvaardingsprocedure beginnen. Doe je dat bij de kantonrechter, dan mag dat zelfs zonder advocaat. De partij die de civiele procedure begint is de eiser, de andere de gedaagde. Deze civiele procedure verloopt als volgt.

 • Dagvaarden. De procedure wordt gestart met het versturen van een dagvaarding. De ene partij roept de andere op om voor de rechter te verschijnen.
 • Reageren op de dagvaarding. De gedaagde laat weten of hij het eens is met de dagvaarding of niet. Dit gaat meestal schriftelijk en wordt opgesteld door een advocaat. Niet eens? Dan kun je schriftelijk, mondeling of helemaal niet reageren.
 • Rolzitting. De zitting die uit de dagvaarding volgt heet een rolzitting. De rechter controleert de dagvaarding en bekijkt of de tegenpartij heeft gereageerd. Alleen de gedaagde hoeft aanwezig te zijn. Komt hij niet opdagen, dan geeft de rechter een verstekvonnis.
 • Schriftelijke ronde. De eiser mag reageren op de reactie van de gedaagde. Deze brief heet een conclusie van repliek. De gedaagde mag vervolgens nog een conclusie van dupliek sturen. De rechter beslist vervolgens of er een zitting nodig is.
 • Zitting. Tijdens de zitting zoekt de rechter met beide partijen naar een oplossing: mediation, schikking of een uitspraak van de rechter. Soms is aanwezigheid bij de zitting verplicht, maar niet altijd.
 • Uitspraak. In het vonnis beschrijft de rechter hoe hij het conflict zou willen oplossen. De rechter beslist ook wie de kosten van de procedure moet betalen.
 • Tenuitvoerlegging. Alleen een deurwaarder kan het vonnis ten uitvoerleggen. Hij kan bijvoorbeeld beslag leggen op een bankrekening of een auto of samen met de politie een woning ontruimen.
 • Hoger beroep. Ben je het niet eens met de beslissing van de rechter, dan kun je meestal in hoger beroep gaan. Dit kan bij het gerechtshof. Dit kan bij het gerechtshof. Dit houdt in dat andere rechters de voorgelegde zaak opnieuw beoordelen.

Hoe lang duurt zo’n civiele procedure? Een civiele procedure duurt al gauw een jaar. Natuurlijk hangt dit af van hoe ingewikkeld de zaak is en of er een getuige verhoord moet worden.

Tip: Worden er fouten gemaakt in de dagvaarding? Dan is hij niet meer geldig, hij kan dan nietig worden verklaard. Een jurist heeft hier ervaring mee en zorgt dat fouten worden voorkomen.

Wat kost een civiele procedure?

Aan een civiele procedure zijn kosten verbonden voor zowel de eiser als de gedaagde. Om de procedure te starten moeten griffierechten worden betaald. Deze griffiekosten zijn voor een natuurlijk persoon €274 en voor een rechtspersoon €598. Daarnaast kunnen er kosten zijn voor een advocaat, deurwaarder (om de dagvaarding uit te rijken) en ingeschakelde deskundigen. De rechter doet meestal een uitspraak over wie welke kosten moet betalen.

Bij een civiele procedure is een advocaat verplicht. Die heb je bij Leggle gelukkig zo gevonden. Kies hier jouw jurist voor een gratis intake.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij een onrechtmatige daad

Wat kun je zelf doen bij een civiel geschil:

 • Maak een dossier met daarin alle stukken die met je probleem te maken hebben.
 • Laat de communicatie over aan een jurist. Dat voorkomt escalatie.
 • Teken geen stukken zonder advies.

Zo helpen wij jou:

Heb je een geschil met je ex, de buurman of een familielid? Dan kun je naar een mediator, jurist of advocaat. Die zorgt ervoor dat jij er uiteindelijk zo goed mogelijk uitkomt. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij juridische problemen
 • Vraag advies aan een jurist
 • Teken nooit zomaar iets
 • Onderneem op tijd actie