Opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door huurder ∙ Leggle

Regels voor een huurovereenkomst bedrijfsruimte

Een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte  is in principe hetzelfde als voor een huurwoning. Hier gelden voor een groot deel dezelfde wetten en regels als bij elke huurovereenkomst. Maar er zijn ook een aantal dingen die anders worden geregeld in de wet. Zoals de de duur van het contract, de manier van opzegging en beëindiging van de huurovereenkomst en de bescherming van de huurder.

Er zijn twee soorten bedrijfsruimten: een publiek toegankelijke bedrijfsruimte (zoals een winkel, bank of restaurant) en een niet publiek toegankelijke bedrijfsruimte (zoals een magazijn). Voor beiden gelden andere regels. Een publiek toegankelijke bedrijfsruimte is aan strengere wetgeving gebonden en kun je niet zomaar opzeggen.

Mag je de huur van een publiek toegankelijke bedrijfsruimte opzeggen?

Bij een bedrijfsruimte die voor publiek toegankelijk is, gelden strenge regels voor zowel de huurder als de verhuurder. De verhuurder kan niet zomaar van de regels afwijken. Als hij dat wil, zal hij hele goede argumenten moeten hebben voor de rechter.

Wat zijn de regels?

Ken je rechten en plichten

Vraag een jurist om advies over de eisen rond de opzegging huurovereenkomst bedrijfsruimte door huurder.

Regels omtrent huuropzegging publiek toegankelijke bedrijfsruimte

Als je een voor publiek toegankelijke bedrijfsruimte huurt, dan duurt de huurovereenkomst altijd vijf jaar. Na die vijf jaar wordt het contract automatisch verlengd met nog eens vijf jaar. Daarna loopt het contract voor onbepaalde tijd door.

Het huurcontract eindigt na het verstrijken van de eerste of tweede vijfjarentermijn niet automatisch. De huur moet worden opgezegd. En als de verhuurder of huurder de huur wil opzeggen, moet hij van te voren – dat wil zeggen vóór het verstrijken van de betreffende vijfjarentermijn – een opzegtermijn van één jaar aanhouden. Ook als het contract al langer dan 10 jaar heeft geduurd, is de opzegtermijn voor huurder en verhuurder een jaar.

Hoe kun je als huurder de huurovereenkomst bedrijfsruimte opzeggen?

Je bent huurder van een publiekelijk toegankelijke bedrijfsruimte. Als huurder kan je de overeenkomst simpel beëindigen door vóór de opzegtermijn het contract op te zeggen. Dat kan je doen door een mondelinge mededeling, maar per brief is beter. Je hebt de huuropzegging dan zwart-op-wit en dat voorkomt problemen als een verhuurder zegt dat je helemaal niet hebt opgezegd. Doe dit het liefst aangetekend. Zo weet je zeker dat de huuropzegging is gelukt. Soms moet het opzeggen zelfs via de deurwaarder. Informeer jezelf goed hierover. De overeenkomst is altijd eerst voor 5 jaar. Wil je tussentijds opzeggen, dan heeft dat gevolgen.

Ik wil opzeggen

Laat mij je helpen

Tussentijds de huur opzeggen? Zorg dat je een ervaren jurist aan je zijde hebt.

Wat zijn de gevolgen als je het huurcontract tussentijds wil opzeggen?

Jij bent huurder van een winkelruimte. Na een jaar blijkt dat de resultaten nogal tegenvallen. Je kan de huur nauwelijks meer betalen en wil het contract opzeggen. Kan dat? Helaas. Je kunt de huur niet zomaar opzeggen als je nog een lopend contract hebt voor een aantal jaar.

Als je een huurcontract voor een bedrijfsruimte tussentijds opzegt, ben je schadeplichtig. Je pleegt wanprestatie. De verhuurder mag dan een schadevergoeding eisen. Die schadevergoeding is in principe het totale bedrag aan huur dat tot de einddatum van het contract nog betaald had moeten worden. Dat bedrag kan snel oplopen. Het is daarom slim om een jurist in te schakelen die jou kan helpen om over de schadevergoeding te onderhandelen. Dat kan jou uiteindelijk veel geld schelen!

Voorkom financiële problemen

Laat het er niet bij zitten

Samen met een goede jurist kun je de kantonrechter vragen om een lagere schadevergoeding.

Andere manieren om de huurovereenkomst te beëindigen

De strikte regels voor opzegging gelden zowel voor de huurder als de verhuurder. Natuurlijk kun je altijd in overleg besluiten om de huurovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Leg dit wel goed vast en vraag ook hier een jurist om advies zodat je niet later alsnog in de problemen komt door een ongeldige huuropzegging.

Wanprestatie door de verhuurder

Niet alleen de huurder kan wanprestatie leveren. Ook de verhuurder kan hieraan schuldig zijn. Bijvoorbeeld door stelselmatig achterstallig onderhoud niet te verrichten. Ook dan kan je als huurder aan de rechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden. Er hoeft dan niet te worden gewacht tot één van de vijfjarentermijnen is volgemaakt.

Krijg waar jij recht op hebt

Schakel een jurist in

Samen met een goede jurist kun je de kantonrechter vragen om een lagere schadevergoeding.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij huurovereenkomst bedrijfsruimte

Wat kun je zelf doen bij huur bedrijfsruimte

  • Zorg ruim voordat je een pand wilt verkopen, dat de huur is opgezegd
  • Vraag altijd toestemming aan de rechter als je de huur van een winkel wilt opzeggen
  • Verdiep je als huurder in je rechten

Hulp bij bedrijfsruimte (ver)huren:

Heb je hulp nodig bij het opstellen van de huurovereenkomst bedrijfsruimte? Of heb je advies nodig over de overeenkomst die je wordt aangeboden. Vraag dan een van onze juristen om advies. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij de (ver)huur bedrijfsruimte
  • Als je een winkel, hotel of restaurant huurt, sta je sterk tegenover de verhuurder
  • Huur je een kantoor, dan heb je twee maanden ontruimingsbescherming
  • ‘Koop breekt geen huur’ geldt ook voor bedrijfsruimtes