Huur opzeggen? Hulp bij opzegging huurcontract · Leggle

Huur opzeggen als huurder

Zowel huurder als verhuurder moeten zich aan bepaalde regels houden bij een huuropzegging. Wil je als huurder je woning opzeggen dan heb je je te houden aan de opzegtermijn. Deze is hetzelfde als de betalingstermijn: minimaal één maand en maximaal drie maanden. Een betalingstermijn van één maand is het meest gebruikelijk. Staat er in het huurcontract een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn, dan hoef je je daar niet aan te houden. De opzegtermijn is ook dan maximaal één betalingstermijn van te voren. Heb je een huurcontract voor een vaste periode (bepaalde tijd) van langer dan twee jaar? Dan kun je de huur pas opzeggen als die periode is verstreken. Eerder opzeggen kan alleen als de verhuurder het daarmee eens is.

Huur opzeggen als verhuurder

Ook een verhuurder kan de huur niet zomaar opzeggen. De opzegtermijn wordt langer, naarmate de huurder langer in de woning woont. Daarnaast moet niet alleen de hoofdhuurder, maar ook alle medehuurders schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De huurovereenkomst kan pas beëindigd worden als de huurders het eens zijn met de huuropzegging. Zo niet, dan kun je naar de rechter. De minimale opzegtermijn voor de verhuurder is:

  • 3 maanden als de huurder er minder dan 1 jaar woont
  • 4 maanden als hij er meer dan 1 jaar woont
  • 5 maanden als hij er meer dan 2 jaar woont
  • en 6 maanden bij een woonduur langer dan 3 jaar

Bedrijfsruimte opzeggen

Een huurcontract bedrijfsruimte zit iets anders in elkaar dan bij een woning, er gelden dus ook andere regels. Het verschil zit hem in de opzegtermijn, duur van de overeenkomst en de bescherming van de huurder. Bij een opzegging van een bedrijfsruimte is het ten eerste belangrijk om te weten of het om een winkelruimte of kantoorruimte gaat. Bij een kantoorruimte gelden zo ongeveer dezelfde regels als bij een woning. Het opzeggen van een winkelruimte heeft echter meer voeten in de aarde. De opzegtermijn voor de verhuurder is daarbij minimaal een jaar en na vijf jaar kan je het contract helemaal niet meer opzeggen. Wel kan het huurcontract gestopt worden bij wederzijds goedvinden of bij ernstige wanprestatie.

Opzegbrief huurcontract

Zowel huurder als verhuurder moeten de huur schriftelijk per aangetekende brief opzeggen. De huurder hoeft daar geen reden voor op te geven. Een verhuurder moet dat wel. In de brief moet dan een wettelijke reden voor opzegging van de huur staan, bijvoorbeeld betalingsachterstand, overlast, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een ander bestemmingsplan. Indien er medehuurders zijn, dan moeten zij ieder afzonderlijk een opzegbrief krijgen. Huurder en medehuurders laten binnen zes weken schriftelijk weten of ze met de huuropzegging akkoord gaan, pas dan eindigt het huurcontract. Stemt de huurder niet in? Dan kun je als verhuurder naar de rechter gaan.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij huur opzeggen

Wat kun je zelf doen bij huur opzeggen

  • Als je verhuurt en de huur wilt opzeggen, moet je rekening houden met een lange opzegtermijn
  • Zorg dat je goede argumenten hebt voor de huuropzegging
  • Werk altijd met een contract, zowel als huurder en als verhuurder

Zo helpen wij jou:

Een huurcontract opzegging kan leiden tot een huurgeschil. Bijvoorbeeld als de huurder de woning niet wil verlaten of de verhuurder je onterecht uit je huis probeert te zetten. Schakel dan een jurist of advocaat in. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij huuropzegging
  • Je verhuurder kan niet zomaar de huur opzeggen
  • Opzeggen van de huur moet minimaal een maand voor je verhuist
  • Je huur mag worden opgezegd als je geen huur betaalt