Huurgeschil? Dit zijn je rechten · Leggle

Rechten en plichten huurder

Een huurder heeft twee belangrijke verplichtingen: de huur op tijd betalen en zich gedragen als een goede huurder. Daartegenover staan twee belangrijke rechten, namelijk woongenot en huurbescherming. Woongenot houdt in dat je ‘ongestoord’ van je woning mag genieten. Als er sprake is van genotsvermindering, heb je het recht om huurvermindering te vragen via de huurcommissie. Je kan genotsvermindering ervaren door achterstallig onderhoud, maar ook door overlast van buren.

huurgeschil

Geschil over huurverhoging

Een huurgeschil dat vaak voorkomt, is een probleem met de huurverhoging. De verhuurder wil de huur verhogen, maar de huurder is het er niet mee eens of vindt de verhoging te hoog. Zolang een verhuurder zich aan de huurregels houdt, mag hij de huur gewoon verhogen. Hij moet de huurder dan wel op tijd schriftelijk op de hoogte stellen. Er is een wettelijk percentage vastgesteld dat aangeeft hoeveel de huur per jaar verhoogd mag worden. Vind je de verhoging onterecht? Dan kun je er bezwaar tegen maken.

Achterstallig onderhoud

Wat als het dak begint te lekken en je huurbaas weigert het lek te repareren? Dat kan je woonplezier flink verminderen. Zowel de huurder als de verhuurder hebben de plicht de woning goed te onderhouden. De huurder moet netjes met de woning omgaan en de verhuurder moet reparaties uitvoeren. Als er onderhoud aan de woning nodig is, stel je als huurder de verhuurder op de hoogte. Weigert deze vervolgens het onderhoud uit te voeren? Dan kun je naar de huurcommissie gaan om huurvermindering te vragen.

Huurachterstand

Als huurder heb je de plicht om de huur elke maand weer op tijd te betalen. Bij een huurachterstand mag de verhuurder daar maatregelen tegen nemen. Hij mag de wettelijke rente voor schuldeisers in rekening brengen en incassokosten rekenen. Ook kan hij – bij een huurachterstand van drie maanden of structurele betaalproblemen – met toestemming van de rechter het huurcontact opzeggen.

Zakelijk huurgeschil

Ook als ondernemer kun je tegen een probleem met een verhuurder aanlopen. Je huurt een werkplek, bedrijfsruimte of een winkelruimte. Er kunnen veel belangen aan zo’n ruimte verbonden zijn. Je kunt je bedrijf immers niet, zomaar ergens anders vestigen. Wat doe je als je een huurgeschil hebt met de verhuurder? Denk aan een fikse huurverhoging of hij besluit opeens het pand te willen slopen of renoveren. Dat kan niet zomaar. Hij zal een officiële beëindigingsprocedure moeten starten én kunnen aantonen dat de sloop of renovatie dringend is.

Het pand kan ook verkocht worden aan een nieuwe eigenaar. Blijft je contract dan wel hetzelfde? In principe geldt de regel ‘koop breekt geen huur’, zowel voor bedrijfruimtes en winkelpanden als voor woningen. De nieuwe eigenaar moet zich dus aan dezelfde rechten en plichten houden, ten opzichte van zijn huurder. Er hoeft dus géén nieuwe overeenkomst te worden gemaakt. Ook aan mondelingen overeenkomsten, is de nieuwe eigenaar in principe gebonden.

Hoe kun je een huurgeschil oplossen?

Je kan een huurgeschil oplossen via de huurcommissie of via de rechter. Als het probleem te maken heeft met de hoogte van de huur of achterstallig onderhoud, is naar de huurcommissie gaan vaak genoeg. Zijn de problemen ingewikkelder of ben je het niet eens met de uitspraak van de huurcommissie? Dan kun je naar de kantonrechter stappen. Schakel in dat geval altijd een huurrecht jurist of advocaat in.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

huurgeschil

Wat kun je zelf doen bij een huurgeschil?

  • Je mag de sloten vervangen als de verhuurder steeds onaangekondigd binnenkomt
  • Leg voordat je er gaat wonen vast hoe het huis eruitziet, dat voorkomt conflicten bij vertrek
  • Check online wat je rechten zijn als huurder

Hulp bij een huurgeschil:

Heb je als (ver)huurder een huurgeschil? Dan kun je beter zorgen dat dit wordt opgelost voordat de problemen uit de hand lopen. Vraag een Leggle jurist om advies. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij de (ver)huur van een woning
  • Je verhuurder moet een goede reden hebben om het huis nog binnen te komen
  • Als je wilt verbouwen, vraag dan vooraf toestemming
  • Je hoeft het huis niet altijd in oude staat te herstellen