Uithuisplaatsing van je kind, wat kan je doen? ∙ Leggle

Wat houdt een uithuisplaatsing in?

Als er thuis problemen zijn, kan een kind onder toezicht worden gesteld door Bureau Jeugdzorg. Bij een ondertoezichtstelling blijft een kind in principe thuis wonen. Als dat niet goed gaat, kan de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg het nodig vinden om een kind uit huis te plaatsen. Zij kunnen dan de rechter om een ‘machtiging uithuisplaatsing’ vragen. De rechter bekijkt vervolgens of de uithuisplaatsing noodzakelijk is en bepaalt hoe lang die mag duren. De maximale periode van een uithuisplaatsing is één jaar, maar dit kan ook verlengd worden wanneer dat nodig is.

Bij een uithuisplaatsing:
 • Woont een kind tijdelijk ergens anders. Bijvoorbeeld in een instelling, gezinshuis of bij een pleeggezin.
 • Een gezinsvoogd houdt contact met het kind en het gezin. Ouders en kinderen krijgen hulp om aan de situatie te wennen. Of om te werken aan terugkeer.
 • Meestal mogen ouders contact houden met hun kind. Hoe vaak er contact is, staat in een omgangsregeling. Maar de rechter kan contact tussen ouders en kind ook verbieden.

Voorkom uithuisplaatsing

Ik sta aan jouw kant.

Ben je het niet eens met de (dreiging van) uithuisplaasing van je kind? Een advocaat kan helpen om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de kinderrechter. 

Wanneer kan een kind uit huis geplaatst worden?

Zowel voor de ouders als het kind is een uithuisplaatsing een heftige gebeurtenis. Daarom wordt hier erg voorzichtig mee omgegaan. Het wordt alleen gedaan als dit nodig is voor de veiligheid van het kind. Een kind kan alleen uit huis worden geplaatst als:

 • het kind wordt verwaarloosd of mishandeld
 • de ouder te ziek is om voor het kind te verzorgen
 • er vaak ruzie is tussen ouder(s) of tussen de ouder(s) en het kind
 • het kind gehandicapt is en de zorg te zwaar is
 • het kind lastig is en de zorg daardoor te zwaar is

Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. Een jeugdrechter beslist over gedwongen uithuisplaatsing.

uithuisplaatsing van je kind

Hoe verloopt de procedure bij de kinderrechter?

Een verzoek tot uithuisplaatsing kan worden ingediend door de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen (zoals Bureau Jeugdzorg) of het Openbaar Ministerie. Als het verzoek tot de ‘machtiging uithuisplaatsing’ is gedaan, krijgen de ouders de gelegenheid om daarover hun mening te geven tijdens een hoorzitting bij de rechtbank. Je kan je laten bijstaan door een jurist. De rechter bepaalt echter of jouw jurist ook echt bij de zitting aanwezig mag zijn.

Soms kan een minderjarig kind gedwongen uit huis worden geplaatst. Dit is alleen mogelijk als:

 • dat in het belang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is
 • onderzoek naar het kind noodzakelijk is

De procedure voor uithuisplaatsing valt onder het civiele recht. Je bent dus niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Ben je het niet eens met de uitspraak van de kinderrechter over de uithuisplaatsing? Dan kun je in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. In dat geval is een advocaat wél verplicht.

Ken je rechten

Specialistische kennis is gewenst.

Een jurist heeft een neutrale invalshoek (niet gebaseerd op emotie) en is bekend met regels en procedures van instellingen.

Uithuisplaatsing beëindigen

Is je kind eenmaal uit huis geplaatst, dan kun je Bureau Jeugdzorg vragen om de uithuisplaatsing eerder te beëindigen. Jeugdzorg moet binnen twee weken schriftelijk reageren op dit verzoek.

Als er een conflict is rondom de uithuisplaatsing, is het vaak verstandig om de hulp van een jurist in te roepen. Doe dit zo snel mogelijk: over het algemeen is de kans op een gunstige afloop dan groter.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij uithuisplaatsing

Wat kun je zelf doen bij uithuisplaatsing

 • Een uithuisplaatsing is vaak een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Vraag een jurist om advies.
 • Bent je het niet eens met de beslissing van de rechter en wil je hiertegen in hoger beroep gaan? Zorg er dan altijd voor dat je jouw standpunt goed kunt onderbouwen.
 • Houd de termijn (drie maanden) om in hoger beroep te gaan goed in de gaten.

Zo helpen wij jou:

Heb je een juridisch probleem? Dan kun je naar een mediator, jurist of advocaat. Die zorgt ervoor dat jij er uiteindelijk zo goed mogelijk uitkomt. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij familierecht
 • Probeer emoties en zaken te scheiden
 • Regel zoveel mogelijk in overleg
 • Zet het belang van je kinderen bovenaan