Ondertoezichtstelling van je kind, wat kan je doen? ∙ Leggle

Wat is een ondertoezichtstelling?

Een ondertoezichtstelling (OTS) – of gezinsvoogdij – is een maatregel waarbij een kind onder toezicht komt te staan. De Raad voor de Kinderbescherming kan deze maatregel aanvragen bij de rechter. Daar is meestal een goede reden voor. De problemen in het gezin bedreigen de ontwikkeling van het kind. En dat brengt mogelijk het lichamelijke of geestelijke welzijn in gevaar. Ondertoezichtstelling is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar, waarvan de ouders hulp nodig hebben bij de opvoeding en/of verzorging van hun kind.

  • Ondertoezichtstelling is nodig als vrijwillige hulp geen oplossing is voor de problemen.
  • Het doel van ondertoezichtstelling is dat de ouders na een tijd weer zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding.

Bij een OTS blijven de ouders in de ouderlijke macht en nemen de beslissingen. Ze blijven dus zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van het kind. Wel wordt het ouderlijke gezag gedeeltelijk ingeperkt. Alle belangrijke beslissingen moeten eerst worden voorgelegd aan een gezinsvoogd. Deze voogd houdt de veiligheid van het kind goed in de gaten. In de meeste situaties is er, naast een gezinsvoogd, ook uitgebreide hulpverlening. Een verzoek tot ondertoezichtstelling wordt alleen gedaan als vrijwillige hulp niet (meer) voldoende is of als de ouders de vrijwillige hulp niet accepteren.

Je kind onder toezicht

Specialistische kennis is gewenst.

Allerlei instanties bemoeien zich nu met jouw gezinsleven. Je hebt ook rechten, daarvoor kun je juridisch advies gebruiken.

Voorlopige ondertoezichtstelling

Soms kan de situatie zo ernstig zijn, dat De Raad van Kinderbescherming het nodig vindt om direct in te grijpen. Zij vragen de kinderrechter om de situatie direct te beoordelen. De rechter kan dan een voorlopige ondertoezichtstelling opleggen (ook wel afgekort als VOTS). Dit zal alleen gebeuren in een crisissituatie. Een voorlopige ondertoezichtstelling mag maximaal 3 maanden duren. Daarna zal de rechter beslissen of de voorlopige ondertoezichtstelling wordt omgezet in een reguliere ondertoezichtstelling.

ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling ongeboren kind

Ook een ongeboren kind kan onder toezicht worden gesteld. Dat kan nodig zijn als een zwangere vrouw mogelijk een gevaar is voor zichzelf, of haar ongeboren kind. Vooral in de eerste weken van de zwangerschap kan een kind al gevaar lopen. Tijdens een OTS wordt professionele hulp geboden, om haar te begeleiden tijdens de zwangerschap en de bevalling. In het geval van een geestelijke stoornis kan de ondertoezichtstelling worden gecombineerd met een gedwongen opname (wet BPOZ).

Wat zijn de taken van een gezinsvoogd

Wanneer een kind onder toezicht wordt gesteld, zal er een gezinsvoogd worden toegewezen. Dit is iemand van Bureau Jeugdzorg. Deze voogd is er om ervoor te zorgen dat het goed gaat met het kind. Hij houdt de gezondheid in de gaten, maar ook de schoolvorderingen, leefomgeving, vriendengroep en vrijetijdsbesteding (zoals werk en hobby’s). Als blijkt dat er problemen zijn in de opvoeding of verzorging van het kind, dan probeert de gezinsvoogd hier een oplossing voor te vinden. Hij zal samen met het gezin kijken welke hulp er nodig is om de situatie te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan gezinstherapie, video-hometraining of meer op het kind gerichte hulp.

Hoe verloopt de procedure bij de kinderrechter?

Het verzoek tot ondertoezichtstelling wordt aan de kinderrechter voorgelegd. Hij bepaalt vervolgens of de OTS wordt toegewezen of niet. Tijdens de hoorzitting krijg je als ouder de gelegenheid om jouw mening daarover te geven. De kinderrechter wil dan graag horen hoe jij tegen de situatie aankijkt. Als je kind ouder is dan 12 jaar, moet de rechter ook zijn mening vragen. De rechter kan ook kinderen jonger dan 12 jaar om hun mening vragen, maar dit is niet verplicht.

De rechter bepaalt hoe lang het kind onder toezicht wordt gesteld. Dit is maximaal 1 jaar. Daarna kan de ondertoezichtstelling steeds op verzoek van Bureau Jeugdzorg met een jaar verlengd worden. Steeds als er om verlenging wordt gevraagd, kan je daarover je mening geven bij de kinderechter.

Ben je het niet eens met de uitspraak?

Ik kan vertellen wat je rechten zijn.


Dan kan je in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Hiervoor moet je een advocaat inschakelen.

Uithuisplaatsing

Tijdens een OTS blijft een kind meestal thuis wonen. Maar soms is het beter dat het ergens anders gaat wonen. De gezinsvoogd kan een uithuisplaatsing aanvragen. Het kind wordt dan ondergebracht in een pleeggezin of kindertehuis. Deze maatregel kan tijdelijk of permanent worden opgelegd.

OTS beëindigen

De OTS moet regelmatig verlengd worden door de rechter. Op dat moment is er een nieuwe toets of de OTS nog noodzakelijk is. Je kan dan jouw standpunt laten horen. Een in het familierecht gespecialiseerde jurist kan je hierbij helpen.

Zorg dat jouw mening gehoord wordt

Ik sta aan jouw kant.

Ben je het niet eens met de ondertoezichtstelling van je kind? Een advocaat kan helpen om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de kinderrechter. 

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij ondertoezichtstelling

Wat kan je zelf doen bij ondertoezichtstelling

  • Een ondertoezichtstelling is vaak een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Vraag een jurist om advies.
  • Bent je het niet eens met de beslissing van de rechter en wil jehiertegen in hoger beroep gaan? Zorg er dan altijd voor dat je jouw standpunt goed kunt onderbouwen. Zorg voor bewijs.
  • Houd de termijn (drie maanden) om in hoger beroep te gaan goed in de gaten.

Zo helpen wij jou:

Heb je een juridisch probleem? Dan kun je naar een mediator, jurist of advocaat. Die zorgt ervoor dat jij er uiteindelijk zo goed mogelijk uitkomt. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij familierecht
  • Probeer emoties en zaken te scheiden
  • Regel zoveel mogelijk in overleg
  • Zet het belang van je kinderen bovenaan