Kindsdeel opeisen van de erfenis (Stappenplan) · Leggle

Wettelijke verdeling erfenis en kindsdeel

Is een van je ouders overleden en is er geen testament? Dan wordt de erfenis verdeeld volgens de wettelijke verdeling. Heeft de overleden ouder een echtgenoot of geregistreerd partner dan krijgt deze de gehele erfenis. Kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis. Zij kunnen dit kindsdeel opeisen na het overlijden van de langstlevende, deze krijgt hun deel namelijk in vruchtgebruik. Hoeveel is een kindsdeel? Dit kun je berekenen door de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende) en het overgebleven bedrag te verdelen over de kinderen en de langstlevende.

Zo los je de ruzie over de verdeling op

Jouw kindsdeel maximaal opeisen

Ik ga je helpen met vragen over het testament en jouw situatie toetsen om zo je rechten en kansen te bepalen. Dan kun je in gesprek met de juiste feiten en sta je er realistisch in.

Stiefkinderen en pleegkinderen hebben géén recht op een deel van de erfenis, tenzij dit is vastgelegd in het testament.

kindsdeel-opeisen

Hoe zit het met de erfbelasting?

Over een erfenis moet belasting worden betaald, de zogenaamde erfbelasting. Dit bedrag moet direct na het overlijden worden betaald. De kinderen krijgen dus een aanslag over hun kindsdeel, zonder dat zij het geld al uitgekeerd krijgen. Daarom wordt de erfbelasting meestal betaald door de langstlevende. Op het moment dat het erfdeel wordt uitbetaald hoeft er dus geen belasting meer te worden betaald. Het kan zijn dat de langstlevende de erfbelasting niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat het vermogen in het huis zit. In dat geval kan er uitstel van betaling worden gevraagd.

Onterven en de legitieme portie

Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een kindsdeel. Ouders kunnen hun kind namelijk ook onterven. Dit staat dan in hun testament. Toch kun je als kind niet volledig onterfd worden. Je houdt altijd recht op een legitieme portie. Deze legitieme portie bedraagt de helft van het oorspronkelijke kindsdeel en bestaat allen uit geld. Spullen vallen hier niet onder omdat je na onterving niet meer mee kan onderhandelen over de erfenis verdeling. Al je als kind onterfd bent zijn er twee opties: of je kunt je berusten in de onterving of je kunt je legitieme portie opeisen.

Vruchtgebruik door de langstlevende

Er zijn kinderen die zich zelfs afvragen of het kindsdeel opeisen al kan als de ouders nog leven. Want wat als zij al het geld opmaken? Het kindsdeel opeisen tijdens het leven van een ouder kan niet. Dat is echt onmogelijk. Zelfs als 1 van beide ouders nog leeft kun je niet direct aanspraak maken op jouw erfdeel. De langstlevende echtgenoot heeft namelijk recht op vruchtgebruik van de gehele erfenis. Dat is zo omdat dat de langstlevende dan nog gewoon in het huis kan blijven wonen. Die langstevende kan ook een nieuwe echtegnoot zijn waarmee de ene ouder is getrouwd na het overleiden van de andere ouder. Je krijgt als kind een vordering op jouw kindsdeel van de erfenis en krijgt dit geld pas na het overlijden van de langstlevende partner.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Kindsdeel uitbetalen voor overlijden langstlevende. Dit kan alleen door de langstlevende zelf gedaan worden.De ontvanger moet overigens wel ouder zijn dan 18, anders heeft de langstlevende toestemming van de rechter nodig. Het wordt dan door de Belastingienst gezien als een schenkinfg. Dit niet altijd aan te raden, omdat dit vaak tot een hogere schenkbelasting kan leiden.
 • Kindsdeel uitbetalen na overlijden langstlevende. In pricipe wordt het kindsdeel pas uitbetaald na het overlijden van de langstlevende. Dit wordt over het algemeen geregeld door de notaris.

Geen testament, wel jouw kindsdeel opeisen

Zorg dat je weet wat jouw rechten zijn

Heel onhandig als er niets vast ligt, zeker in een tijd van rouw. Opeens sta je als familie lijnrecht tegenover elkaar. En er komt zoveel bij kijken. Wettelijke regels over vruchtgebruik, de langstlevende en erfbelasting.

Kindsdeel opeisen, hoe doe je dat?

Het kindsdeel opeisen kan niet zolang de langstlevende nog in leven is. Maar wat doe je als deze de erfenis verkwist? Dan kun je jouw deel door de kantonrechter onder bewind laten stellen. Een andere manier is het inroepen van wilsrechten. Dat betekent dat de langstlevende de erfenis nog in vruchtgebruik houdt, maar dat jij de uiteindelijke eigenaar wordt van het vermogen. Dit kan natuurlijk niet zomaar. Je kunt wilsrechten pas inroepen in de volgende situaties:

 • Als de langstlevende partner hertrouwt.
 • Als de hertrouwde partner overlijdt. Je mag dan jouw kindsdeel opeisen, zodat dit niet naar de nieuwe partner gaat.
 • Als de nieuwe partner ook overlijdt. Je mag dan je kindsdeel claimen.

Het kindsdeel opeisen direct na overlijden van 1 ouder is wél mogelijk als dit uitdrukkelijk in het testament is vastgelegd.

Kindsdeel opeisen

Laat mij je helpen

Een jurist kan jou vertellen wat je rechten zijn en zorgen dat je krijgt waar jij recht op hebt.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij kindsdeel opeisen

Wat kun je zelf doen bij een conflict over het kindsdeel

 • Handel in lijn met hoe de overledene dat zou willen. Zoek naar informatie hierover.
 • Schakel een bemiddelaar in om het conflict op te lossen. Het gaat vaak over onderliggende emoties.
 • Breng duidelijk de financiële zaken in kaart.

Zo helpen wij jou:

Wil je jouw kindsdeel opeisen? Als je er met de notaris niet uitkomt kun je een Leggle jurist om advies vragen. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij erfenis en erfrecht
 • De notaris is onafhankelijk, schakel die in
 • Maak onderscheid tussen emoties en de zakelijke kant
 • Probeer snel tot een afronding te komen