Kind onterven, kan dat wel? · Leggle

Je kind onterven, kan dat?

Een kind onterven kan door de onterving bij de notaris vast te leggen in het testament. In principe is het kind dan geen erfgenaam meer. Toch blijven kinderen altijd recht hebben op hun legitieme portie. Daarom wordt er ook vaak gezegd dat een kind onterven niet kan in Nederland. De legitieme portie is de helft van het bedrag dat het kind normaal zou erven (het kindsdeel). Het gaat hierbij alleen om geld, op goederen (zoals een kunstwerk of een antieke klok) kan geen aanspraak gemaakt worden. Wel kan de waarde daarvan meetellen in de hoogte van het bedrag waarop je recht hebt.

kind-onterven

Erfrecht kinderen

Als er geen testament is, wordt een erfenis verdeeld volgens de wettelijke verdeling, het erfrecht. De erfenis wordt dan eerlijk verdeeld over de kinderen, want ieder heeft recht op het zogenaamde kindsdeel. Als er nog een langstlevende partner of echtgenoot is, dan is de situatie anders. Deze heeft – als ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd – namelijk recht op de helft van alle bezittingen en de erfenis min de schulden. Over deze helft hoeft geen erfbelasting betaald te worden, de bezittingen waren immers al van hem of haar. De andere helft – het kindsdeel – wordt verdeeld over de kinderen.

Stief- en pleegkinderen maken volgens het erfrecht geen aanspraak op de erfenis. Als iemand wil dat zij erfgenaam worden, moet dat in het testament worden gezet.

Legitieme portie opeisen

Ben je als kind onterft? Dan heb je alsnog recht op je legitieme portie. Dit bedrag is de helft van het kindsdeel dat normaal geërfd zou worden. Het overgebleven geld wordt – als er geen testament is – verdeeld onder de andere kinderen. Als je onterfd bent, heb je twee keuzes: je kan je berusten in de onterving of je legitiem portie opeisen. Dat kan zes maanden na het overlijden. Zorg dat je de (andere) erfgenamen hier binnen vijf jaar van op de hoogte stelt, anders ben je te laat.

Ook als de erfenis aan een goed doel is geschonken, kun je jouw legitieme portie nog opeisen. Je zult in dat geval wel bij het goede doel moeten aankloppen om jouw deel van het geld terug te halen.

Vruchtgebruik door langstlevende partner

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Als er een echtgenoot achterblijft maak je nog geen aanspraak op jouw deel van de erfenis. Dit is zo om de langstlevende partner te beschermen. Deze mag na het overlijden gebruik blijven maken van het geld en de woning, het zogenaamde vruchtgebruik. Pas als de langstlevende partner is overleden, maakt het kind aanspraak op zijn of haar legitieme portie. Het zou dus kunnen dat deze partner de volledige erfenis opgebruikt.

Wat te doen als de langstlevende de erfenis verkwist? Als je daar bang voor bent kun, je met de hulp van een advocaat jouw deel van de erfenis onder bewind laten stellen. Dit kun je doen als de nog levende partner het geld verkwist of hertrouwt. Bij hertrouwen kun je ook gebruik maken zogenaamde wilsrechten om te voorkomen dat de erfenis naar deze nieuwe partner gaat.

Heb je een conflict over de erfenis? Schakel een jurist in gespecialiseerd in erfenissen. Die heb je bij Leggle zo gevonden. Kies nu jouw jurist voor een gratis intake!

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij kind onterven

Wat doen als je als kind onterfd bent

  • Handel in lijn met hoe de overledene dat zou willen. Zoek naar informatie hierover.
  • Laat op tijd weten of je de legitieme portie wilt opeisen
  • Schakel een bemiddelaar in om het conflict op te lossen. Het gaat vaak over onderliggende emoties.
  • Breng duidelijk de financiële zaken in kaart.

Zo helpen wij jou:

Als je jouw legitieme portie wilt opeisen of bang bent dat de nog levende partner het geld verkwist, kun je het best een jurist of advocaat gespecialiseerd in erfrecht om advies vragen. Deze kan uitleggen hoe je aanspraak kunt maken op jouw deel van de erfenis. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij onterven en erfrecht
  • De notaris is onafhankelijk, schakel die in
  • Maak onderscheid tussen emoties en de zakelijke kant
  • Probeer snel tot een afronding te komen