Erfenis verdelen zonder ruzie · Leggle

Is er een testament?

De vraag is eerst of een testament is opgesteld. Of er een testament is en bij welke notaris dat is gemaakt, kun je controleren bij het Centraal Testamentenregister (CTR). Vervolgens kan je bij de notaris een kopie van het testament opvragen. De erfenis verdelen zonder notaris is mogelijk, maar in de meeste gevallen is dat niet verstandig. Als er een testament is, moet je de erfenis verdelen zoals de overledene heeft aangegeven. Blijkt er een kind onterft te zijn? Dan kan deze wél aanspraak maken op zijn of haar legitieme portie.

Tip: Zijn er schulden? Je hoeft de erfenis dan niet te aanvaarden, je kunt hem ook beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Erfenis verdeling zonder testament

Als er geen testament is, dan wordt de erfenis verdeelt volgens het erfrecht. De wettelijke verdeling bepaalt dan wie de erfgenamen zijn. Je hebt als erfgenaam niet alleen recht op de erfenis, maar bent ook verantwoordelijk voor de afhandeling ervan. Of je daar nu blij mee bent of niet. De wet verdeelt de erfenis over vier groepen van erfgenamen: 1. echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen, 2. ouders, broers en zussen, 3. grootouders, 4. overgrootouders. Zolang er in één groep nog erfgenamen zijn, komt de volgende groep niet aan bod. Alle erfgenamen hebben recht op een even groot deel van de erfenis, alleen voor echtgenoot en ouders gelden andere regels. Zijn er geen erfgenamen? Dan gaat de erfenis naar de Staat.

Inboedel verdelen

Bij het verdelen van de erfenis moet je rekening houden met gedane voorschotten op de erfenis, verrekenbare schenkingen en het betalen van erfbelasting. Ook moeten de spullen verdeeld worden. Deze kunnen jullie verkopen en het bedrag optellen of de waarde van de verkregen spullen aftrekken van de erfenis. Hoeveel iets waard is, kan worden bepaald door een taxateur. Ook kan een taxateur adviseren over de verdeling. Pas als iedereen het met de verdeling eens is, kan de erfenis verdeeld worden. Volgens de wet hoeft niemand in een onverdeeldheid te blijven.

Hoe lang duurt de erfenis verdeling?

Veel mensen vragen het zich af: hoe lang duurt de erfenis verdeling? En wanneer krijg ik mijn erfdeel? De afwikkeling van de erfenis duurt gemiddeld een half jaar tot een jaar. Pas als alles goed afgehandeld is, kan de erfenis verdeeld worden. Soms moet je dus even geduld hebben voordat je het geld daadwerkelijk op je rekening krijgt. Is de partner van de overledene nog in leven, dan krijgt deze de erfenis in vruchtgebruik. In dat geval kan de erfenis pas na het overlijden van de langstlevende worden verdeeld. In dat geval duurt het dus nog veel langer. In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen al eerder hun kindsdeel opeisen.

Problemen bij erfenis verdelen

Als de executeur – degene die de erfenis verdeelt – alle betrokkenen goed op de hoogte houdt. ontstaan er bij het verdelen meestal weinig problemen. Heeft hij dat niet of nauwelijks gedaan, dan moet dat voor de verdeling alsnog gebeuren. Het kan zijn dat familieleden het niet eens zijn met de verdeling of zelfs ruzie krijgen over de erfenis. Probeer er altijd eerst in overleg met de notaris uit te komen. Lukt dat niet, dan kun je naar de rechter om een verdeling af te dwingen. Een jurist gespecialiseerd in erfrecht kan je daarbij helpen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij erfenis verdelen

Wat kun je zelf doen bij een conflict over de erfenis

  • Handel in lijn met hoe de overledene dat zou willen. Zoek naar informatie hierover.
  • Schakel een bemiddelaar in om het conflict op te lossen. Het gaat vaak over onderliggende emoties.
  • Breng duidelijk de financiële zaken in kaart.

Zo helpen wij jou:

Heb je een conflict over de erfenis verdeling? Dan kun je beter zorgen dat dit wordt opgelost voordat de problemen uit de hand lopen. Als je er met de notaris niet uitkomt, kun je een Leggle jurist om advies vragen. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij erfenis en erfrecht
  • De notaris is onafhankelijk, schakel die in
  • Maak onderscheid tussen emoties en de zakelijke kant
  • Probeer snel tot een afronding te komen