Erfenis belasting · Erfbelasting · Leggle

Belasting over de erfenis betalen

Veel mensen vragen zich af wanneer erfbelasting betalen precies nodig is. Bij een kleine erfenis is de kans groot dat je vrijstelling krijgt en dus geen belasting hoeft te betalen over de erfenis. Dat moet alleen als de erfenis hoger is dan de vrijstelling. Voor welk bedrag je vrijstelling krijgt hangt af van je relatie tot de overledene, een partner krijgt bijvoorbeeld een grotere vrijstelling dan de kinderen. Over het bedrag dat hoger is dan deze vrijstelling, wordt een percentage belasting betaald. De betaling daarvan wordt meestal afgehandeld door de executeur. Deze moet ook zorgen dat de aangifte op tijd – binnen acht maanden – binnen is bij de belastingdienst. Je krijgt dan binnen drie maanden te horen hoeveel er moet worden betaald.

Hoogte vrijstelling

Als je de erfbelasting wilt berekenen, moet je eerst weten hoeveel vrijstelling je krijgt. Dit is het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen. Deze vrijstellingen worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie. Voor 2016 geldt vrijstelling voor de volgende bedragen:

 • Partners krijgen een vrijstelling van 636.180,- euro
 • Kinderen en kleinkinderen: 20.148,- euro
 • Zieke en gehandicapte kinderen: 60.439,- euro
 • Ouders: 47.715,- euro
 • Overige verkrijgers: 2.122,- euro

Erfbelasting berekenen

Over het bedrag dat je meer erft dan de vrijstelling, betaal je belasting. Het percentage dat je moet betalen hangt af van je relatie tot de overledene en de hoogte van de erfenis. Voor partners en kinderen geldt bijvoorbeeld tot een bedrag van 121.903 euro een percentage van 10% en voor bedragen daarboven een percentage van 20%. Kleinkinderen, ooms, tantes en andere erfgenamen betalen hogere percentages.

Tip: Je kunt tijdens je leven een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Als de schenking meer dan 180 dagen vóór het overlijden is gedaan, hoef je er ook geen erfbelasting over te betalen.

Wat doen bij erven woning?

Eerfenis belasting kan zorgen voor problemen. Soms moeten er duizenden euro’s betaald worden terwijl die er helemaal niet zijn. Bijvoorbeeld als de belastingdienst de waarde van de woning heeft meegerekend, maar je deze niet verkocht krijgt. In dit geval kun je meestal wel uitstel van betaling aanvragen. De waarde van de woning wordt bepaald van de WOZ-waarde. Verkoop je de woning later voor minder dan de waardering, dan is dat pech. Verkoop je hem voor meer, dan hoef je daar geen extra belasting over te betalen. Je kan als erfgenaam wel bezwaar maken tegen de WOZ-waarde bij de gemeente.

Bezwaar erfbelasting

Ben je het niet eens met de aanslag erfbelasting? Dan kun je binnen zes weken na dagtekening bezwaar maken. Het bezwaar erfbelasting moet voorzien zijn van een motivatie en moet schriftelijk worden ingediend. Je mag je motivatie eventueel ook mondeling toelichten. Na ontvangst van het bezwaar zal de inspecteur van de belastingdienst laten weten wat zijn oordeel is. Ben je het daar niet mee eens? Dan kun je naar de rechter.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij erfbelasting - belasting erfenis

Wat kun je zelf doen bij een conflict over de erfenis

 • Handel in lijn met hoe de overledene dat zou willen. Zoek naar informatie hierover.
 • Schakel een bemiddelaar in om het conflict op te lossen. Het gaat vaak over onderliggende emoties.
 • Breng duidelijk de financiële zaken in kaart.

Zo helpen wij jou:

Heb je een conflict over de erfenis? Dan kun je beter zorgen dat dit wordt opgelost voordat de problemen uit de hand lopen. Als je er met de notaris niet uitkomt, kun je een Leggle jurist om advies vragen. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij erfenis belasting
 • De notaris is onafhankelijk, schakel die in
 • Maak onderscheid tussen emoties en de zakelijke kant
 • Probeer snel tot een afronding te komen