Wat is ouderlijk gezag? • Leggle

Wanneer krijg je ouderlijk gezag?

Ben je voor de geboorte of adoptie van je kind in het huwelijk getreden of ben je een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan heb je automatisch het ouderlijk gezag over je kind. De enige voorwaarde is dat het kind niet voor de geboorte erkend is door iemand anders. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Na een echtscheiding behouden beide ouders het ouderlijk gezag tenzij de rechter anders bepaald heeft.

Rechten en plichten ouderlijk gezag

Bij het hebben van ouderlijk gezag komen bepaalde rechten en plichten. Zo staat er voorop dat je het kind moet opvoeden en verzorgen. Je mag beslissingen nemen voor je kind, je bent de wettelijke vertegenwoordiger en mag geen geweld gebruiken tegen je kind. Als je kind schuldig is aan iets of iets kapot heeft gemaakt, wordt jij er op aangesproken.

Gezamenlijk gezag

Wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag houdt dat in dat één ouder geen beslissingen mag nemen zonder akkoord van de andere ouder. Degene waar het kind het meest woont, heeft de grootste verantwoordelijkheid over het kind. Alledaagse beslissingen worden genomen door de meest verzorgende ouder. Bij belangrijke beslissingen moeten beide ouders overleggen en de beslissing samen maken. Bij grote problemen tussen een ouders of tussen een ouder en kind kan een ouder of het kind zelf eenhoofdig gezag aanvragen bij de rechter. Dit betekent dat één ouder voortaan gezag heeft over het kind en de andere ouder hier niets meer over te zeggen heeft.

Verzoek tot gezamenlijk gezag

Een advocaat is verplicht

Dien het verzoek zo snel mogelijk in.

Niet getrouwd maar wel ouderlijk gezag

Als je ongehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, krijgt de biologische moeder automatisch het ouderlijk gezag. De (biologische) vader zal samen met de moeder een verzoek voor ouderlijk gezag moeten indienen bij de rechtbank. Als er aan alle voorwaarden wordt voldaan en het verzoek goedgekeurd is, wordt er een aantekening gemaakt in het register.

Voorwaarden voor ouderlijk gezag:

 • jullie zijn meerderjarig
 • één van de twee heeft al ouderlijk gezag
 • de vader heeft het kind al erkend
 • jullie zijn niet getrouwd (geweest)
 • jullie zijn allebei in staat om ouderlijk gezag te hebben
 • jullie hebben niet eerder een aantekening voor hetzelfde kind laten maken
 • jullie bezitten alle benodigde papieren (geldige identiteitsbewijzen, het verzoekformulier, een afschrift van de geboorteakte van het kind, een uittreksel van de gemeente en een verklaring dat jij en de andere ouder niet in het curatele register voorkomen)
 • jullie hebben samen het formulier ondertekend en staan er allebei achter

Vragen over ouderlijk gezag?

De eerste intake is gratis

Wil je met je partner graag gezamenlijk gezag over je kind en weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken?

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

leggle-Illustratie-man

Wat te doen bij echtscheiding

 • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
 • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
 • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
 • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo helpen wij jou:

Ruzie met je buren over een erfdienst? De regels zijn ingewikkeld en iedere situatie is anders. Wil je weten wat je rechten zijn? Vraag een jurist om hulp. Jouw burenrecht jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
 • Probeer emoties en zaken te scheiden
 • Regel zoveel mogelijk in overleg
 • Zet het belang van je kinderen bovenaan