Uit elkaar gaan met kind maar niet getrouwd · Leggle

Uit elkaar gaan en niet getrouwd

Jullie wonen samen en gaan uit elkaar. Er moet dan van alles worden geregeld. Wie krijgt de woning? En waar gaat jullie kind wonen? De eerste vraag is of jullie wel of niet een samenlevingscontract hebben. Ga je uit elkaar en heb je een samenlevingscontract? Lees dit dan goed door. Misschien staan er afspraken in die na jullie scheiding gelden. Er kunnen bijvoorbeeld dingen instaan over de zorg en opvoeding van jullie kinderen en de bekostiging hiervan.

Uit elkaar gaan na samenwonen met kind

Als jullie uit elkaar gaan, is dat ingrijpend voor de kind(eren). Probeer geen ruzie te maken en vertel rustig aan je kind wat er gaat gebeuren. Jullie zullen als ouders afspraken moeten maken hoe nu verder. Op het moment dat je uit elkaar gaat, is het de vraag of jullie gezamenlijk gezag hebben. Zo ja, dan blijft dit gezag ook na de scheiding bestaan en het eindigt als het kind 18 jaar wordt. Heb je beiden gezag, dan ben je wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Daarin staan afspraken over de zorg en opvoeding van jullie kind. Het kan gaan over wat het hoofdverblijf wordt van jullie kind, de omgangsregeling en de betaling van alimentatie. Een jurist of mediator kan helpen bij het opstellen van dit document.

Ouderschapsplan opstellen

Ik kan jullie daarbij helpen

Een ouderschapsplan opstellen, kan juist helpen. Het dwingt jullie stappen te zetten vanuit het gezamenlijke belang: de kleine.

Uit elkaar met kind zonder gezag

Heb je geen gezamenlijk gezag, dan krijgt de moeder automatisch het gezag over het kind. De vader heeft in dat geval niets te zeggen over de opvoeding en belangrijke beslissingen. Maar hij heeft wél het recht op omgang, informatie en consultatie. Daarnaast zal er altijd alimentatie betaald moeten worden door de niet-verzorgende ouder.

Gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen

Als je uit elkaar gaat na samenwonen, krijgt de moeder automatisch het gezag over jullie kind. Om gezamenlijk gezag te krijgen, moeten jij en je ex dat samen bij de rechtbank aanvragen. De vader moet het kind daarvoor wel eerst hebben erkend bij de gemeente. Soms wil de vader ouderlijk gezag aanvragen, maar wil de moeder daar niet aan meewerken. In dat geval is het verstandig, om zo snel mogelijk hulp van een jurist in te schakelen.

Uit elkaar gaan met kind zonder samenlevingscontract

Wanneer er geen samenlevingscontract is, ben je niets aan elkaar verplicht. Het is dan letterlijk CD van jou, CD van mij. Naar wie de kinderen gaan, heeft niets te maken met het al dan niet bestaan van een samenlevingscontract. Als er geen gezamenlijk gezag is, krijgt de moeder automatisch het gezag over de kinderen. De niet-verzorgende ouder (meestal de vader) zal dan kinderalimentatie moeten betalen.

Kom je er samen niet uit en wil je dat wel?

Schakel een mediator in

Dan kan je de hulp van een mediator inschakelen. Die heeft de juridische kennis en ervaring om jullie met elkaar in gesprek te brengen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

wat te doen bij Uit elkaar gaan met kind maar niet getrouwd

Wat te doen bij echtscheiding

  • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
  • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
  • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
  • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo werken wij voor jou:

We geloven dat je met een slim platform juridische hulp bereikbaar kan maken. Als je een probleem hebt op het gebied van echtscheiding, dan helpen we je snel aan een jurist of advocaat. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
  • Probeer emoties en zaken te scheiden
  • Regel zoveel mogelijk in overleg
  • Zet het belang van je kinderen bovenaan