Ik wil scheiden met huwelijkse voorwaarden ∙ Leggle

Scheiden met huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden sluiten bepaalde bezittingen en schulden uit van het huwelijk. Je legt bijvoorbeeld vast dat de erfenis niet verdeeld wordt of wie er verantwoordelijk is voor bepaalde schulden. Bij een geregistreerd partnerschap heten dit partnerschapsvoorwaarden. Als je gaat scheiden met huwelijkse voorwaarden controleer je eerst wat er precies is afgesproken. Afspraken die veel voorkomen:

  1. Koude uitsluiting. Bij koude uitsluiting  is er totaal geen gemeenschap van goederen. Er is niets gedeeld, jouw vermogen en inkomen zijn ook tijdens het huwelijk alleen van jou. Dat maakt het scheiden eenvoudiger.
  2. Beperkte gemeenschap. Bij deze regeling is er een gemeenschappelijk deel en een privédeel. Wat er precies wel en niet gedeeld wordt, kan je terugvinden in jullie voorwaarden.

Partners zouden ieder jaar samen een verrekening moeten doen om de verdeling van eigendommen bij te houden. Als dat niet is gedaan, kan een scheiding met huwelijkse voorwaarden erg ingewikkeld worden.

Waar heb ik recht op?

Laat het berekenen

Dat kan ik precies voor je nagaan

Huwelijkse voorwaarden verrekenen

Voor de verrekening van de huwelijkse voorwaarden wordt meestal een verrekenbeding opgenomen. Dit zorgt ervoor dat financiële verschillen tussen partners kleiner worden. Er zijn twee soorten: periodieke verrekenbedingen en finale verrekenbedingen. Deze berekening is uiteindelijk van invloed op de verdeling van inkomsten bij een scheiding.

 

Periodieke verrekening

Bij een periodiek verrekenbeding verdelen jullie jaarlijks de gespaarde inkomsten. In de praktijk wordt dit vaak vergeten en dat kan bij een echtscheiding leiden tot lastige discussies. Som moet er na tientallen jaren alsnog bekeken worden welke bedragen er verdeeld hadden moeten worden.
Finale verrekening

Bij een finaal verrekenbeding verdeel je de gezamenlijke inkomsten op dezelfde manier als wanneer je in gemeenschap van goederen getrouwd was. Hierbij kun je een aantal dingen buiten beschouwing laten, zoals het vermogen dat je al voor het huwelijk had, erfenissen en andere schenkingen. Dit doe je pas op het moment dat je gaat scheiden.

Je kunt overigens ook kiezen voor een finaal verrekenbeding als jullie je tijdens het huwelijk niet aan de periodieke verrekening hebben gehouden.

Als een scheiding onvermijdelijk is

Bepaal dan met dit handboek je positie.

Download nu gratis

Scheiden met huwelijkse voorwaarden in de praktijk

Vaak staat in de huwelijkse voorwaarden dat je beiden een gescheiden vermogen hebt, met daarbij de plicht om ieder jaar met elkaar ‘af te rekenen’ ten aanzien van het ‘overgespaarde vermogen’. Dit is het vermogen dat je jaarlijks opbouwt als je meer inkomsten hebt dan uitgaven. In de praktijk blijkt dat slechts weinig stellen dit ook echt doen.

Heeft jullie huwelijk vervolgens lang geduurd, dan kán er een situatie ontstaan, waarbij jullie tóch het vermogen verdelen in twee helften. Dat kan soms leiden tot een onaangename verrassing. Vraag daarom in deze situatie altijd advies van een expert op dit gebied.

 

Hoe zit het met de alimentatie?

Ook bij een scheiding met huwelijkse voorwaarden hebben partners recht op alimentatie. Je kan wel vastleggen in de huwelijkse voorwaarden dat jullie geen alimentatie willen betalen, maar dat is niet geldig. Als je gaat scheiden, ontstaat er een recht op alimentatie. Punt uit. De partner die recht heeft op alimentatie kan hier overigens wel weer afstand van doen.

 

Problemen bij scheiden met huwelijkse voorwaarden

Bij een scheiding met huwelijkse voorwaarden kunnen zich verschillende problemen voordoen. Een veel voorkomend probleem is dat de periodieke verrekeningen nooit zijn uitgevoerd, wat de verrekening bij de scheiding erg ingewikkeld maakt. Daarnaast kan er onduidelijkheid ontstaan over wat nu precies inkomsten zijn. Vallen aandelen hier bijvoorbeeld wel of niet onder? De snelste manier om hier samen uit te komen is door een mediator in te schakelen. Die kan helpen met de berekeningen en de verdeling bij de scheiding.

Scheiden met huwelijkse voorwaarden

Schakel een mediator in

Huwelijkse voorwaarden zijn alleen te begrijpen door een deskundige. Laat mij jullie hierbij helpen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

leggle-Illustratie-man

Wat te doen bij echtscheiding

  • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
  • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
  • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
  • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo helpen wij jou:

Ruzie met je buren over een erfdienst? De regels zijn ingewikkeld en iedere situatie is anders. Wil je weten wat je rechten zijn? Vraag een jurist om hulp. Jouw burenrecht jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
  • Probeer emoties en zaken te scheiden
  • Regel zoveel mogelijk in overleg
  • Zet het belang van je kinderen bovenaan