Partneralimentatie betalen verplicht? ∙ Leggle

Wat is partneralimentatie?

partneralimentatie

Als je gaat scheiden, kan het zijn dat er alimentatie moet worden betaald. Zijn er kinderen in het spel, dan is er kinderalimentatie. Daarnaast kan er sprake zijn van partneralimentatie. Dit ontvang je als je niet genoeg inkomsten hebt om van te leven (en die ook niet kan krijgen). Of omgekeerd: als jouw (ex) partner niet kan rondkomen, moet jij partneralimentatie betalen. Er ontstaat namelijk een wederzijdse financiële zorgplicht als je met elkaar trouwt (óók bij een geregistreerd partnerschap). De partner die het meest verdient, moet de ander onderhouden door maandelijks partneralimentatie te betalen. Hoeveel dat is, hangt onder andere af van het inkomen van beide partners, of er een koophuis is, eventuele schulden en het aantal kinderen.

Partneralimentatie is regelend recht en geen dwingend recht. Dat wil zeggen, dat je van de regels mag afwijken. Dat kan alleen in onderling overleg en deze afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Schakel een mediator in om jullie te helpen bij het maken van goede afspraken.

Als er sprake is van partneralimentatie

Ik kan dat voor je beoordelen.

Bepaal dan eerst jouw financiële plaatje en toets je draagkracht.

Hoogte van de partneralimentatie berekenen

Of er partneralimentatie betaald moet worden en hoeveel dat is, hangt van een aantal zaken af. Het belangrijkste is het inkomen van beide (ex) partners. In principe mogen jullie zelf de hoogte van de alimentatie afspreken. Dit doe je het best met de hulp van een scheidingsmediator. Op die manier kom je tot een regeling waar je beide mee kunt leven. Bij de berekening van de alimentatie, wordt rekening gehouden met het volgende:

 • Hoeveel bedraagt jouw bruto arbeidsinkomen per maand?
 • Hoeveel bedraagt het bruto arbeidsinkomen van je (ex) partner per maand?
 • Heb je een koopwoning?
 • Heeft je (ex partner) een koopwoning?
 • Wat is de maandverplichting voor schulden?
 • Wat is de maandverplichting voor schulden van de (ex) partner?
 • Hoeveel kinderen hebben jullie samen?

Aan de hand van een rekentool partneralimentatie kun je berekenen hoe hoog de alimentatie ongeveer moet zijn. Kom je er samen niet uit? Dan zal de rechter de hoogte van de alimentatie bepalen. Jaarlijks wordt de alimentatie verhoogd aan de hand van de indexering alimentatie.

wallet-2Tip:
Partneralimentatie is aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Duur partneralimentatie: hoe lang betalen?

Volgens de wet is de maximale duur voor partneralimentatie 12 jaar. Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen geboren? Dan is de duur partneralimentatie nooit langer da de duur van het huwelijk. Vroeger (bij echtscheidingen vóór 1 juli 1994) was deze limiet nog niet van toepassing. Destijds kon er zelfs nog oneindige alimentatie worden toegezegd. Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, gelden wettelijke termijnen:

 • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen.
 • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen, als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar.
 • Net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar, zonder kinderen.

Partneralimentatie kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld als je ex partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Wanneer gelden de termijnen? De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen.

Afkoop: echt los van mekaar

Ik kan het voor je uitrekenen.

Onafhankelijk worden van je ex. Dat kun je bereiken als je de partneralimentatie afkoopt of laat afkopen. Maar is dat wel zo gunstig?

Wanneer is het betalen van partneralimentatie verplicht?

Je bent verplicht om partneralimentatie te betalen, als je ex partner na de echtscheiding (of geregistreerd partnerschap) niet voldoende inkomsten heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Er wordt daarbij rekening gehouden met jullie levensstandaard ten tijde van het huwelijk. Jullie kunnen zelf afspraken maken over de alimentatie in het echtscheidingsconvenant. Ook kun je dit aan de rechter overlaten. Hij bepaalt de hoogte van de alimentatie aan de hand van onder andere de draagkracht van beide partners.

Jullie zijn echter niet verplicht om alimentatie af te spreken. In onderling overleg kan er van de partneralimentatie worden afgezien. Hiermee moeten beide partners het wel mee eens zijn. Ook kan de alimentatie worden afgekocht.

Partneralimentatie afkopen

De betaler van alimentatie kan de partneralimentatie afkopen. Het voordeel hiervan is dat beide partners daarna gehaal onafhankelijk van elkaar zijn. Echter, de afkoop van alimentatie is voor de betaler risicovol en ook fiscaal gezien ongunstig. De alimentatie wordt afgekocht voor de toekomst en er kan dus later ook géén herziening plaatsvinden. Stel, je koopt de alimentatie af voor 10 jaar. Als de alimentatie-ontvanger na 2 jaar gaat samenwonen, zou het betalen van alimentatie dan niet meer nodig zijn. De alimentatiebetaler heeft voor 8 jaar teveel betaald. Ook als de ex partner binnen twaalf jaar een bijstandsuitkering aanvraagt, kan de alimentatie-betaler daar alsnog voor opdraaien. De gemeente houdt namelijk geen rekening met afspraken van ex partners.

Knallende ruzie met je ex-vrouw

Met dit handboek ken je je positie.

Download nu gratis

Wat als mijn ex de partneralimentatie niet betaalt?

Je hebt recht op partneralimentatie, maar je ex betaalt het niet. Wat dan? Ga ten eerste het gesprek aan met je ex partner. Vraag waarom hij niet betaalt en kijk of je samen tot een oplossing kan komen. Lukt dat niet? Indien de rechter uitspraak heeft gedaan over de alimentatie, kun je de betaling afdwingen. Daarvoor schakel je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in. Zij zullen de alimentatie innen bij de betalende partner en deze aan de ontvangende partner uitkeren. Heb je samen afspraken gemaakt zonder tussenkomt van de rechter? Dan moet je een advocaat inschakelen. De rechter kan dan alsnog bepalen dat de alimentatie betaald moet worden. Vervolgens kun je naar het LBIO om het geld te laten innen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij partneralimentatie

Zelf de partneralimentatie berekenen

 • Er zijn allerlei websites waar je zelf de alimentatie kunt berekenen.
 • Houd rekening met de draagkracht van beide partners.
 • Vraag een jurist om advies om fouten te voorkomen.

Zo werkt Leggle

Er zijn veel alimentatiegeschillen mogelijk. Misschien word je het niet eens over de hoogte van het bedrag of de alimentatieplichtige wil of kan het bedrag niet betalen. In dat geval kun je een jurist, incassobureau of advocaat inschakelen. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je bij Leggle in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij alimentatie
 • Probeer er samen uit te komen
 • Denk altijd aan het belang van het kind
 • Houd het zakelijk