Hoe en wanneer een ouderschapsplan opstellen? · Leggle

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan (ook wel ouderplan of zorgmodel genoemd) is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders afspraken vastleggen als ze gaan scheiden. Deze afspraken gaan over de verzorging en opvoeding van de (minderjarige) kinderen. Het maken van een ouderschapsplan is verplicht volgens de wet. Er worden afspraken in vastgelegd die conflicten tussen de ouders kunnen voorkomen. Het is een onderdeel van het verzoek tot echtscheiding dat je indient als je gaat scheiden. In dit verzoekschrift moeten jullie ook opnemen in hoeverre jullie je kind(eren) willen betrekken bij het maken van het ouderplan.

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

Ouders van minderjarige kinderen zijn al vóór de echtscheidingsprocedure verplicht om na te denken over de toekomst van hun kinderen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht voor ouders die niet meer bij elkaar zijn en beide ouderlijk gezag hebben. Wat voor relatie de ouders hebben en of ze samen hebben gewoond is hierbij niet relevant. Een ouderschapsplan opstellen is nodig bij:

 • Een echtscheiding
 • Beëindiging van een geregistreerd partnerschap
 • Scheiding van tafel en bed
 • Bij beëindiging van samenwonen

Ouderschapsplan nodig?

Laat mij het voor je opstellen

Een ouderschapsplan opstellen, kan juist helpen. Het dwingt jullie stappen te zetten vanuit het gezamenlijke belang: de kleine.

Een ouderschapsplan opstellen

Een ouderschapsplan kan je samen in overleg opstellen. Dat kunnen jullie bijvoorbeeld doen aan de hand van een voorbeeld van een ouderschapsplan. Belangrijk is dat er duidelijke afspraken worden gemaakt die in belang zijn van de kinderen. Het doel is dat het plan zorgt voor rust in de relatie en een stabiele en conflictvrije omgeving. Door goed na te denken over de afspraken kan je zorgen dat de kinderen blijven leven in een klimaat waarin ze zich kunnen ontplooien en dat ze weten waar ze aan toe zijn. Wanneer ouders er samen niet uitkomen kunnen zij het opstellen van het plan overlaten aan de rechtbank.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan gaat vooral over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Ook staan er afspraken in over het contact tussen de ouders en de kinderen, de verdeling van de kosten en de omgang met elkaar. Samengevat worden er de volgende punten in behandeld:

 • Ouderlijk gezag
 • Hoofdverblijf
 • Alimentatie
 • Omgangsregeling of co ouderschap
 • Informatieverschaffing
 • Opvoeding
 • School- en studiekeuze
 • Bijzondere uitgaven

Correcte vaststelling van alimentatie

Ik kan dat voor je beoordelen.

Bepaal eerst jouw financiële plaatje en toets je draagkracht.

Een ouderschapsplan wijzigen

Het kan voorkomen dat de situatie verandert of dat bepaalde afspraken toch niet zo goed blijken te werken. In dat geval kun je onderling beslissen om later een wijziging aan te brengen in het ouderschapsplan. Het is verstandig om deze wijzigingen schriftelijk te maken en in tweevoud te ondertekenen. Op die manier ontstaan er geen misverstanden. Na het tekenen zullen de nieuwe afspraken gelden. Als jullie er samen uitkomen hoeft de rechter hier niet aan te pas te komen.

Hulp bij het ouderschapsplan opstellen?

Het kan lastig zijn om een ouderschapsplan op te stellen. Jullie moeten samen afspraken maken in het belang van jullie kinderen. Komen jullie er niet uit? Dan is het verstandig hulp in te schakelen van bijvoorbeeld een jurist. Dat hoeft niet altijd veel geld te kosten en komt uiteindelijk ten goede aan de kinderen.

Met Leggle vind je eenvoudig een jurist die kan helpen bij het ouderschapsplan opstellen. Vind hier jouw jurist.

Als een scheiding onvermijdelijk is

Bepaal dan met dit handboek je positie.

Download nu gratis

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij ouderschapsplan opstellen

Wat kun je zelf doen bij echtscheiding

 • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
 • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
 • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
 • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo werkt Leggle

Het kan lastig zijn om een ouderschapsplan op te stellen. Komen jullie er niet uit? Dan is het verstandig hulp in te schakelen van een jurist. Met Leggle vind je eenvoudig een jurist die kan helpen bij het ouderschapsplan opstellen.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Een ouderschapsplan is nodig bij:
 • Een echtscheiding
 • Beëindiging van een geregistreerd partnerschap
 • Scheiding van tafel en bed
 • Bij beëindiging van samenwonen