Hoe krijg je als vader ouderlijk gezag? ∙ Leggle

Wat is ouderlijk gezag vader?

ouderlijk gezag vader

Ieder minderjarig kind staat onder gezag van één of twee volwassenen. Zij hebben het recht én de plicht het kind op te voeden en te verzorgen. Meestal staat een kind onder gezag van de ouder(s): dit heet ouderlijk gezag. Dit is automatisch zo als je getrouwd bent. Ook na een echtscheiding houden vader en moeder beide het ouderlijk gezag, tenzij jullie dit zelf anders regelen. Hebben een ouder en een niet-ouder samen het gezag, dan noem je dat gezamenlijk gezag.

Over een kind kunnen maximaal twee volwassenen gezag hebben. Dit kan in meeroudergezinnen problemen geven. Er is dan ook veel discussie over dit onderwerp.

Wanneer heb je zeggenschap voor je kind

Dat kan ik je uitleggen.

Rechten en plichten bij ouderlijk gezag vader

Gezag wil zeggen dat je het recht en de plicht hebt om een kind op te voeden en te verzorgen. Een vader met (ouderlijk) gezag is de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Hij kan (met akkoord van de moeder) een paspoort aanvragen, kiezen naar welke school het kind gaat en beslissen over een bepaalde operatie in het ziekenhuis. Het betekent ook dat je als ouder verantwoordelijk bent voor het gedrag van het kind, bijvoorbeeld bij schulden of schade. Het gezag eindigt als een kind 18 jaar wordt. Je moet nog wel voor het levensonderhoud en de studie blijven betalen tot het kind 21 jaar is.

Je hoeft als vader geen (ouderlijk) gezag te hebben om je kinderen te mogen zien. Iedere vader die zijn kind heeft erkend, heeft in principe het recht op omgang met zijn kind(eren). Daarnaast is hij (na een scheiding) verplicht om kinderalimentatie te betalen, met of zonder gezag.

Wanneer krijgt een vader ouderlijk gezag?

Een vader kan (ouderlijk) gezag krijgen over kinderen die worden geboren (of geadopteerd). Als je getrouwd bent (of gaat trouwen) krijgt de vader ouderlijk gezag. Wordt het kind buiten een huwelijk geboren, dan moet de vader het kind eerst erkennen. In de onderstaande situaties krijgt een vader ouderlijk gezag.

 • Ben je getrouwd en krijg je kinderen, dan hebben beide ouders automatisch ouderlijk gezag (ook als de vader niet de biologische vader is).
 • Zijn er kinderen geboren vóór het huwelijk, dan krijgt de vader ook automatisch het ouderlijk gezag, mits hij het kind erkend heeft.
 • Krijg je kinderen tijdens een geregistreerd partnerschap, dan heeft de vader ouderlijk gezag, mits hij het kind erkend heeft.
 • Zijn er kinderen geboren vóór het geregistreerd partnerschap en door de vader erkend, dan kan het gezamenlijk gezag samen met de moeder worden aangevraagd bij de rechtbank.
 • Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap? Dan kan het ouderlijk gezag samen met de moeder worden aangevraagd bij de rechtbank, mits de vader het kind erkend heeft.
 • Na een echtscheiding, blijven beide ouders het gezag houden, tenzij ze dit zelf anders regelen.

De moeder heeft in principe altijd automatisch (ouderlijk) gezag. Er bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld als de moeder minderjarig is.

Waarvoor ben je verantwoordelijk

Hoe handel je deze verantwoordelijkheid af?

Als je kind schade of schulden maakt bijvoorbeeld.

Hoe kan een vader zijn kind erkennen?

Er worden tegenwoordig veel kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. In dat geval heeft de (biologische) vader niet automatisch gezag. Hij moet zijn kind eerst erkennen, pas dan staat vast wie de juridische vader is. Om een kind te erkennen heeft de vader toestemming van de moeder óf vervangende toestemming van de rechter nodig. Heeft een ongetrouwde vader zijn kind erkend, dan heeft hij nog niet het ouderlijk gezag. Door erkenning ontstaat tussen vader en kind een familierechtelijke band. Het zorgt ervoor dat het kind van de vader erft en dat het zijn achternaam mag dragen, maar de vader is nog niet de wettelijke vertegenwoordiger. Er is één uitzondering: hebben de ouders een geregistreerd partnerschap, dan krijgt de vader wél direct gezag na erkenning.

Hoe zit het met alimentatie? Erkenning en ouderlijk gezag vader hebben geen relatie met kinderalimentatie. Een biologische vader zal (bijna) altijd alimentatie moeten betalen, of hij zijn kinderen nu erkend heeft of niet. Via een vaderschapsactie kan de moeder kinderalimentatie vragen aan de biologische vader van een niet erkend kind.

Gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank

Als de vader zijn kind heeft erkend, kan hij gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. Dat doet hij samen met de moeder. Ze kunnen in het gezagsregister laten aantekenen dat zij het ouderlijk gezag samen willen uitoefenen. Dit is alleen nodig, als de ouders niet getrouwd zijn of het kind buiten een geregistreerd partnerschap is geboren. Een moeder kan in sommige gevallen ook gezamenlijk gezag aanvragen met een nieuwe partner. Maar alleen als dit in het belang is van het kind. Wil je als (biologische) vader gezag uitvoeren, dan moet je aan een aantal eisen voldoen, je moet:

Het kan dus zo zijn, dat je als vader geen gezag kunt krijgen omdat je niet aan deze eisen voldoet. Wordt het kind binnen een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geboren, dan wordt hier niet op gecontroleerd.

Als een scheiding onvermijdelijk is

Bepaal dan met dit handboek je positie.

Download nu gratis

Ouderlijk gezag vader aanvragen zonder toestemming moeder

Wil je als vader gezamenlijk gezag, maar is de moeder het daar niet mee eens? Dan kun je het verzoek niet indienen bij de rechtbank. Wel kun je nog naar de rechter om te vragen het gezamenlijk gezag toch toe te kennen. De rechter kan dit toekennen als hij dit in het belang van het kind acht. Wil je als vader ouderlijk gezag aanvragen zonder toestemming van de moeder? Dan heb je een advocaat nodig. Ook moet je het kind hebben erkend. Wil de moeder niet meewerken aan de erkenning van het kind? Ook dan kun je naar de rechter stappen.

Heb je als vader problemen met het krijgen van (ouderlijk) gezag? Vind hier jouw in familierecht gespecialiseerde jurist!

 

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij ouderlijk gezag vader

Wat kan je zelf doen bij ouderlijk gezag vader

 • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden
 • Houd je kinderen buiten jullie conflict
 • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten

Zo werken wij voor jou:

We geloven dat je met een slim platform juridische hulp bereikbaar kan maken. Als je een probleem hebt op het gebied van Ouderlijk gezag vader, dan helpen we je snel aan een jurist of advocaat. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
 • Probeer emoties en zaken te scheiden
 • Regel zoveel mogelijk in overleg
 • Zet het belang van je kinderen bovenaan