Ontheffing ouderlijk gezag aanvragen • Leggle

Wat gebeurt er als je ontheven of ontzet wordt?

De ouder verliest het gezag over het kind. Dit houdt in dat deze geen invloed meer op het kind heeft en ook niet meer deelneemt aan de opvoeding van het kind. Je kunt bijvoorbeeld ontheven of ontzet worden door de volgende redenen:

 1. (teveel) persoonlijke problemen
 2. psychiatrische beperkingen
 3. slecht levensgedrag (door bijv. overmatig alcohol- of drugsgebruik of deelname aan criminele activiteiten)
 4. de ouder misbruikt het ouderlijke gezag op het kind
 5. het kind wordt op een andere manier bedreigd in de levensontwikkeling.

De ontheffing van een ouder kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en het OM kan dit worden uitgesproken. De rechtbank kan gedwongen ontheffing of ontzetting toepassen bij bepaalde situaties.

Denk hierbij aan:

 • Na een aantal maanden onder toezichtstelling (OTS) blijkt dat de ouder niet in staat is om voor het kind te zorgen en deze goed op te voeden. De dreiging is na de tijdelijke uithuisplaatsing van het kind nog steeds te groot;
 • De ouder kan door geestelijke problemen niet meer de eigen wil bepalen en snapt eigen verklaringen niet;
 • Het kind woont al een geruime tijd (bijv. een jaar) ergens anders en wordt daar ook opgevoed zonder OTS of uithuisplaatsing. De ouder heeft hier toestemming voor gegeven. Als het kind terug zou gaan naar de ouder zou dit betekenen dat dit de ontwikkeling van het kind belemmert.

Wanneer eindigt ouderlijk gezag eigenlijk?

In de volgende situaties eindigt het ouderlijk gezag:

 • als je kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Ouders zijn wel nog verantwoordelijk voor het levensonderhoud tot het 21e levensjaar;
 • als het kind trouwt voordat het 18 wordt. Hierbij heeft het kind toestemming nodig, want door het huwelijk wordt je meerderjarig;
 • als het kind een alleenstaande 16- of 17-jarige moeder is en aan de rechter verzoekt zich meerderjarig te verklaren, zodat zij het ouderlijk gezag over haar kind krijgt;
 • als tenminste één ouder verzoekt om het gezag van hem/haarzelf of van de andere ouder te beëindigen;
 • bij ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag.

Ontheffing aanvragen

Vraag nu aan

Ik dien het verzoek voor je in.

Wie neemt het gezag over na ontheffing?

In geval van een echtscheiding kan het zijn dat de andere ouder het gezag krijgt. Het kan ook zo zijn dat een ander familielid de voogd van het kind wordt. Bureau Jeugdzorg kan zelf ook een voogd aanstellen. Dit kan bij een pleeggezin zijn. Tot slot kan het kind ook worden opgevangen door de jeugdbescherming. Denk hierbij aan een internaat.

Wanneer wordt ontheffing of ontzetting opgeheven?

Bij ontheffing ouderlijk gezag wordt je voor onbepaalde tijd ontheven of ontzet. Het eindigt wanneer je kind meerderjarig wordt. Je kunt een herstel indienen van het ouderlijk gezag. Je kind kan dit ook doen. De reden(en) waarop het gezag werd afgenomen mogen er dan niet meer zijn.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

leggle-Illustratie-man

Wat te doen bij echtscheiding

 • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
 • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
 • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
 • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo helpen wij jou:

Ruzie met je buren over een erfdienst? De regels zijn ingewikkeld en iedere situatie is anders. Wil je weten wat je rechten zijn? Vraag een jurist om hulp. Jouw burenrecht jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
 • Probeer emoties en zaken te scheiden
 • Regel zoveel mogelijk in overleg
 • Zet het belang van je kinderen bovenaan