Omgangsregeling vader weigeren, kan dat? • Leggle

Recht op omgang

Wanneer je getrouwd bent, hebben beide ouders gezag over het kind en dus recht op omgang. Een omgangsregeling weigeren kan niet zomaar. Je hebt beiden de plicht (en het recht) om je kind(eren) te verzorgen en op te voeden. Ook in verschillende andere situaties krijgt de vader ouderlijk gezag over het kind. Dit is niet altijd automatisch het geval.

Wanneer kun je de omgangsregeling met vader wél weigeren?

Recht op omgang met je kind is een wettelijk recht. Alleen in bijzondere gevallen kan dit recht komen te vervallen. Bij het inperken van dit recht, moet je bij de rechter met concrete feiten aankomen die zeer zwaar wegen, voordat hij deze beslissing kan en mag maken.

Bij één van de volgende omstandigheden bepaalt de wet dat omgang tussen vader en kind niet wenselijk is:

 1. Wanneer de ontwikkeling van het kind zal worden benadeeld doordat de vader met het kind omgaat: Als de omgang een ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of fysieke ontwikkeling van het kind. Onrust en spanningen zijn hier voorbeelden van.
 2. Wanneer de vader niet in staat (of ongeschikt) is om met het kind om te gaan: Het blijkt dat hij ongeschikt is door bijvoorbeeld regelmatig onder invloed van drank en/of drugs te zijn of hij heeft een psychische stoornis. Ook wanneer hij (veel) te laat of helemaal niet komt opdagen op een afspraak met het kind, kan dat als ongeschikt worden gezien.
 3. Wanneer het kind ernstige bezwaren heeft tegen de omgang met de vader: Hierbij gaat het alleen om kinderen vanaf 12 jaar. Zij mogen hun mening over de omgang kenbaar maken aan de rechter, zodat deze hier in grote mate rekening mee kan houden in zijn beslissing.
 4. Wanneer de omgang met de vader in strijd is met belangen die zwaar wegen: Deze laatste omstandigheid biedt de rechter meer ruimte om in andere gevallen de omgang af te wijzen voor de vader en het kind. Geestelijke of fysieke nadelen die het kind ondervindt door omgang met de vader hoeven namelijk niet ernstig genoeg te zijn om tot ontzegging te komen. Vandaar deze categorie.

Weigeren omgangsregeling strafbaar?

Soms kan de moeder omgang met het kind weigeren, terwijl de vader hier wel recht op heeft volgens de wet. Als de moeder blijft weigeren het kind niet aan de vader over te dragen op de afgesproken dag(en) die in de omgangsregeling staan, kan je als vader het best een advocaat inschakelen. De rechter kan dan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. In het uiterste geval kan hij een civielrechtelijke variant op de gevangenisstraf opleggen. De moeder heeft haar redenen dan niet goed onderbouwd en werkt meerdere malen niet mee met de door de rechtbank gestelde omgangsregeling. Het regelmatig weigeren van de omgangsregeling is in extreme situaties dus strafbaar.

Blijf rustig, maak het niet erger.

Ik ga je helpen het juiste te doen

Bepaal eerst wat je opties zijn. Voordat je de verkeerde stappen zet.

Vader ontheffen uit de ouderlijke macht

Wil je de vader ontheffen uit de ouderlijke macht? Het hebben van een advocaat is dan verplicht. Die kan je helpen met het onderbouwen van jouw mening. Stel je kind(eren) altijd voorop in het nemen van beslissingen en doe dit niet overhaast. Zijn je kinderen oud genoeg om de beslissing zelf te nemen? Laat het dan aan hen over of zij hun vader nog willen zien of spreken.

De rechtbank neemt alle beslissingen rondom het beëindigen van het gezag over een kind. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop. De Raad voor de Kinderbescherming speelt een grote rol in de uiteindelijke beslissing van de rechter. Meer weten over je kansen bij het weigeren van een omgangsregeling met de vader? Vraag het aan een jurist gespecialiseerd in familierecht. De intake is gratis.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

leggle-Illustratie-man

Wat te doen bij echtscheiding

 • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
 • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
 • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
 • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo helpen wij jou:

Ruzie met je buren over een erfdienst? De regels zijn ingewikkeld en iedere situatie is anders. Wil je weten wat je rechten zijn? Vraag een jurist om hulp. Jouw burenrecht jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
 • Probeer emoties en zaken te scheiden
 • Regel zoveel mogelijk in overleg
 • Zet het belang van je kinderen bovenaan