Partner wil omgangsregeling niet nakomen? · Leggle

Omgangsregeling niet nakomen

In principe moet een bezoekregeling altijd worden nagekomen. Of jullie de regeling onderling hebben vastgesteld of dat dit door de rechter is gedaan, maakt daarbij niet uit. Het kan zijn dat de ouder waarbij het kind woont zonder reden de omgangsregeling niet nakomen wil. Hij of zij brengt het kind nooit of weigert het af te geven. Ook kan het zijn dat de andere ouder de afspraken niet wil nakomen. Je ex haalt het kind nooit op of vindt dat hij zelf kan bepalen wanneer het wil zien. In beide situaties kun je actie ondernemen door naar de rechter te stappen. De rechter kan geen strafrechtelijke sancties opleggen, maar kan wel een dwangsom opleggen voor iedere dag dat de regeling niet wordt nagekomen. Soms helpt dat, maar er zijn ook ouders die liever de dwangsom betalen dan dat ze meewerken.

omgangsregeling-niet-nakomen

Hoe blijf je dan toch in gesprek?

Laat mij zorgen dat de situatie niet verder escaleert.

Als de gemoederen hoog oplopen is dat heel lastig. Een jurits helpt de situatie bespreekbaar te houden. Met het belang van jullie kind(eren) voorop.

Omgangsregeling afdwingen

Zie je als ouder echt geen uitweg meer? Dan kun je de rechter vragen om de afgifte van het kind af te dwingen, zo nodig met hulp van de politie. Deze oplossing wordt liever vermeden, omdat het traumatisch is voor het kind. In uitzonderlijke situaties kunnen er maatregelen worden genomen, als het ontnemen van het gezag of een verplichte verhuizing van het kind van de ene naar de andere ouder. Ook kan de omgangsregeling worden afgedwongen door een OTS (Onder Toezicht Stelling), een maatregel van de kinderbescherming. In het ergste geval moet er gebruik gemaakt worden van lijfsdwang of uiteindelijk een gevangenisstraf.

Kort geding bij niet nakomen omgangsregeling

Heb je op korte termijn een besluit van de rechter nodig? Dan zal je een kort geding procedure moeten opstarten. Dit is een versnelde procedure waarin de rechter een voorlopige uitspraak doet. Zo kan de rechter bijvoorbeeld beslissen dat je kind de volgende keer wel of niet mee op vakantie mag met de niet-verzorgende ouder.

Belangrijk. De alimentatieplicht staat los van het nakomen van het ouderschapsplan. Dus het niet nakomen van de bezoekregeling heeft geen gevolgen voor de alimentatie. Je kunt ook geen zelf betaalde kosten verrekenen met de alimentatie.

Moeder wil de omgangsregeling niet nakomen

In de meeste zaken gaat het om een vader die de omgangsregeling niet nakomt. Maar wat als de moeder de bezoekregeling niet handhaaft? Indien de moeder de verzorgende ouder is, ziet de vader zijn kinderen daardoor nooit meer. Volgens de wet moet óók de moeder de omgangsregeling gewoon nakomen. Doet ze dat niet, dan kun je als vader juridische hulp inschakelen. Je hebt namelijk het recht je kinderen te zien! De rechter kan ook in dit geval een dwangsom opleggen of bepalen dat lijfsdwang wordt toegepast om te zorgen dat de moeder de kinderen aan de vader afgeeft. In het uiterste geval kan hij zelfs bepalen dat de kinderen bij hun vader gaan wonen. Je moet dan als vader wel expliciet aan de rechter vragen de hoofdverblijfplaats te wijzigen.

De rechter gaat echter niet snel over tot het opleggen van sancties aan een moeder die de omgangsregeling niet nakomt. Ze moet dan eerst, zonder enige reden, meerdere uitspraken van de rechter aan haar laars lappen. Dit kan voor vaders erg frustrerend zijn.

Afdwingen met een dwangsom

Ik weet wat jouw kansen zijn.

Of zelfs een kortgedingprocedure starten. Het kan nodig zijn om je ex-partnr aan de omgangsregeling te houden.

Omgangsregeling wijzigen

Het is voor de ouders en kinderen het beste als de ouders er samen uitkomen. Ze kunnen  de communicatie verbeteren en eventueel de bestaande omgangsregeling wijzigen. Dat kan nodig zijn, als er iets in de omstandigheden is veranderd, waardoor de huidige omgangsregeling nakomen niet meer mogelijk is. Wil maar één van de ouders dat de omgangsregeling gewijzigd of zelfs beëindigd wordt? Dan is dat lastiger. Deze zal de rechter dan moeten zien te overtuigen met zwaarwegende argumenten. Zo moet je ex-partner zich bijvoorbeeld al lange tijd structureel niet aan de afspraken hebben gehouden.

Wil je ex de omgangsregeling niet nakomen? Schaken direct een gespecialiseerde jurist is via Leggle. De intake is gratis!

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij omgangsregeling niet nakomen

Wat doen bij niet nakomen omgangsregeling

  • Probeer er eerst samen uit te komen en de communicatie te verbeteren.
  • Je kunt in onderling overleg het ouderschapsplan wijzigen.
  • Onderneem stappen als de omgangsregeling niet wordt nageleefd.

Zo werkt Leggle

Wil je via de rechter de omgangsregeling aanpassen of op korte termijn een beslissing afdwingen? Dan helpen we je snel aan een jurist of advocaat. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij problemen
  • Probeer emoties en zaken te scheiden
  • Regel zoveel mogelijk in overleg
  • Zet het belang van je kinderen bovenaan