Omgangsregeling kinderen opstellen bij een echtscheiding · Leggle

Wat is een omgangsregeling?

Een omgangsregeling (of bezoekregeling) is een onderdeel van het ouderschapsplan. Daarin staan alle afspraken die je maakt over de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Bij wie gaan de kinderen wonen en hoe verdelen jullie de kosten? De wet maakt onderscheid tussen de verzorgende ouder en de niet-verzorgende ouder. Willen jullie beide verzorgend zijn, dan kies je voor een co ouderschap. In dat geval neem je allebei de helft van alle verzorgende taken op je. Neemt één van de ouders de verzorging op zich dan is er een omgangsregeling nodig. Daarin staan de afspraken over de omgang met de niet-verzorgende ouder. Dit kan gaan om bezoek, maar ook om contact per telefoon, brief of e-mail. Het opstellen van een bezoekregeling is verplicht, zonder ouderschapsplan keurt de rechter een scheidingsaanvraag niet goed.

Houd het contact goed

Handel in het belang van het kind.

Allereerst is belangrijk te voorkomen dat de situatie (verder) escaleert, zodat jij en je ex-partner in gesprek blijven. Jullie hebben één gezamenlijk belang, dat van jullie kind(eren). Wat is voor hen het beste? Ik ben mediator en ga je helpen de afspraken hierover vast te leggen en zorgen dat jij je kind(eren) zo vaak mogelijk ziet.

Recht op omgang

Een kind heeft recht op omgang met beide ouders, dat heet ook wel het omgangsrecht. Ook al woont een kind bij één ouder, het heeft recht om contact te houden met de andere ouder. Daarom is een omgangsregeling opstellen verplicht als je gaat scheiden. Alleen in bijzondere gevallen kan het recht op omgang worden ontzegd. Dat is alleen zo, als het beter is voor het kind om de andere ouder niet meer te zien. Het recht op omgang geldt ook voor degenen die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan. Denk aan opa’s en oma’s of een pleegouder die jaren voor het kind heeft gezorgd. Zij moeten dan wel kunnen aantonen, dat ze een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de opvoeding.

omgangsregeling

Voorbeeld van een omgangsregeling

Hoe de omgangsregeling er in de praktijk uit komt te zien, ligt aan de leeftijd van jullie kinderen. Is het een baby van enkele maanden of zijn de kinderen ouder dan 12 jaar? Bij een baby is een uitgebreide omgangsregeling lastig. Ook jonge kinderen hebben rust en regelmaat nodig en veel gesleep tussen beide ouders is dan geen goed idee. Pas als de kinderen ouder zijn gaat het een stuk makkelijker en kun je ze betrekken bij het maken van de omgangsregeling. Een voorbeeld van een omgangsregeling is: één weekend per 14 dagen, de helft van de vakantie- en feestdagen en tijdens de zomervakantie een aaneengesloten periode van 2 weken. Tegenwoordig komen dit soort regelingen steeds minder voor en krijgt de vader de kans een grotere rol te spelen in het leven van zijn kinderen. Steeds meer ouders kiezen voor een co ouderschap. In dat geval verdeel je de zorg 50/50 en is er geen omgangsregeling meer nodig.
fixprice-2

In het ouderschapsplan afspraken over de omgang, maar ook over de verzorging, opvoeding en de hoogte van de alimentatie. Beide ouders zijn verplicht zich eraan te houden.

Omgangsregeling kind 12 jaar

Moet de rechter de omgangsregeling bepalen? Dan zal hij meestal ook naar de mening van het kind vragen. Bij kinderen jonger dan 12 jaar zal de rechter de beslissing nemen. Het kind is dan nog niet in staat zelf keuzes te maken voor de toekomst. De rechter maakt een uitgebreide afweging van de feiten en omstandigheden. Als een kind specifiek aangeeft met de rechter te willen praten, is dat mogelijk. Kinderen boven de 12 jaar kunnen zelf invloed uitoefenen op de regeling. Ze worden altijd gehoord door de (kinder)rechter over de hoofdverblijfplaats, het ouderlijk gezag en de omgang met de ouders. Het kind kan zo weliswaar invloed uitoefenen op de beslissing, maar uiteindelijk bepaalt de rechter.

Omgangsregeling, er uit komen met je ex

Weet wat jouw rechten en plichten hierin zijn

Allereerst. Een ouderschapsplan opstellen, kan je echt goed helpen. Het dwingt jullie stappen te zetten vanuit het gezamenlijke belang: het kind of de kinderen.

Omgangsregeling vader zonder gezag

Hoe zit het met de omgangsregeling bij een vader zonder gezag? Het maakt in principe niet uit wie het gezag heeft. Wat wél uitmaakt is of het kind erkend is. Als een (biologische) vader zijn kind niet heeft erkend, heeft hij geen recht op omgang. Het is voor hem wel mogelijk om een omgangsregeling kind te vragen bij de rechter, maar die stelt dan strengere eisen. Ook is het mogelijk het kind eerst te erkennen.

Omgangsregeling opstellen

De omgangsregeling is een onderdeel van het ouderschapslan. Daarin staan naast afspraken over de omgang, ook de hoogte van de alimentatie en afspraken over de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Een ouderschapsplan opstellen kun je samen doen aan de hand van een voorbeeld. Toch is het slim om een jurist of scheidingsmediator om hulp te vragen. Die weet wat de juridische eisen zijn en houdt in de gaten dat de afspraken in het belang zijn van jullie kinderen. Een goed opgestelde omgangsregeling kan later veel ellende voorkomen. Komen jullie er niet uit of ontstaat er ruzie? Dan zal de rechter de bezoekregeling bepalen.

Wat staat er in het ouderschapplan?

 • De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
 • De omgangsregeling
 • De manier van het geven van informatie over de kinderen
 • De kosten van verzorging en opvoeding

Wat spreek je af in de omgangsregeling?

 • Wanneer de kinderen naar welke ouder gaan
 • Hoelang zij daar blijven
 • Hoe de schoolvakanties worden geregeld
 • Wie de kinderen ophaalt en brengt

Het ouderschapsplan is een onderdeel van het echtscheidingsconvenant, daarin staan alle afspraken die jullie maken over de echtscheiding.

Als een scheiding onvermijdelijk is

Bepaal dan met dit handboek je positie.

Download nu gratis

Wat als mijn partner zich niet aan de omgangsregeling houdt?

Jullie hebben de omgangsregeling voor de kinderen opgesteld. In de praktijk blijkt de regeling alleen niet goed te werken. Je ex houdt zich niet aan de afspraken. Dat is vervelend voor jou en verwarrend voor de kinderen. Wat doe je als je partner zich niet aan de omgangsregeling houdt? In principe ben je beide verplicht je aan de bezoekregeling te houden. Als dat niet gebeurt, kun je naar de rechter stappen. Een andere optie is besluiten om de omgangsregeling te wijzigen. Misschien kunnen jullie andere afspraken maken, zodat jullie je er wel aan kunnen houden. In beide situaties heb je een jurist of advocaat nodig. Die heb je bij Leggle gelukkig snel gevonden.

Omgangsregeling opstellen

Laat mij hierbij helpen

Voor jullie kinderen zijn goede afspraken over de omgangsregeling belangrijk. Zorg ervoor dat je met hulp van een scheidingsmediator afspraken maakt als jullie er zelf niet uitkomen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij omgangsregeling opstellen

Een omgangsregeling opstellen

 • Houd er rekening mee dat voor jonge kinderen rust en regelmaat erg belangrijk is.
 • Als kinderen ouder zijn, kun je ze betrekken bij het opstellen van de omgangsregeling.
 • Denk aan praktische zaken: wanneer werken de ouders en gaan de kinderen naar clubjes?
 • Als jullie er niet uitkomen zal de rechter de omgangsregeling bepalen.

Zo werkt Leggle

Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je naar een mediator, jurist of advocaat. Deze heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Wie heeft recht op omgang?
 • De moeder
 • De kinderen zelf (tot hun 18e)
 • De ouder waar de kinderen niet wonen
 • De vader die het kind erkend heeft