Niet nakomen ouderschapsplan · Leggle

Het ouderschapsplan niet nakomen

De afspraken die in het ouderschapsplan staan zijn na een echtscheiding bindend voor beide ouders. Ze zijn immers via het echtscheidingsconvenant door de rechter bekrachtigd. Wil je ex het ouderschapsplan niet nakomen? Dan kan dat zorgen voor een vervelende situatie. Soms kunnen jullie er alsnog in overleg uitkomen, bijvoorbeeld door de communicatie te verbeteren of een wijziging aan te brengen in het plan. Het kan ook zijn dat de gemoederen hoger oplopen en er juridische stappen nodig zijn.

niet-nakomen-ouderschapsplan

Alsnog de alimentatie afdwingen

Ik ga je vertellen hoe.

Communicatie verbeteren

Veel problemen worden veroorzaakt door slechte communicatie tussen de ouders. De kinderen worden daar dan het slachtoffer van. In veel situaties kan het niet nakomen van het ouderschapsplan worden opgelost door met elkaar te praten. Kijk daarom eerst of je met elkaar om de tafel kunt voordat je juridische stappen onderneemt. In het geval van een co ouderschap is onderling overleg meestal de beste oplossing. In deze situatie is dit vaak erg goed mogelijk.

Wijzigingen aanbrengen in het ouderschapsplan

Het kan ook in de praktijk blijken dat bepaalde afspraken niet goed werken. Misschien is het ouderschapsplan nakomen daardoor lastig. Door nog eens goed te overleggen en naar de afspraken te kijken, kom je er soms uit door het ouderschapsplan te wijzigen. Dat kan alleen in onderling overleg. Maak de nieuwe afspraken altijd schriftelijk in tweevoud, voorzien van dagtekening en een handtekening van jullie allebei. Hierna gelden deze afspraken. Een gang naar de rechter is dan dus niet nodig.

Toets nu of het ouderschapsplan wel haalbaar is

Voorkom meer problemen.

En indien niet, laat het realistisch aanpassen.

Alimentatie afdwingen

In de praktijk zijn met name kinderalimentatie en de omgangsregeling rechtstreeks afdwingbaar. Stuur eerst zelf een officiële aanmaning aan je ex. Helpt dat niet? Dan kun je de kinderalimentatie via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) laten incasseren. Zij helpen je kosteloos om de betaling van de alimentatie af te dwingen. De kosten worden in dit geval verhaald op de alimentatieplichtige.

Omgangsregeling afdwingen

Als de omgangsregeling niet wordt nageleefd, kunnen de emoties hoog oplopen. De ouder die recht heeft op de omgang kan in dit geval zelfs de politie of een deurwaarder inschakelen. De politie kan bijvoorbeeld forceren dat het kind terugkomt bij de moeder nadat deze een weekend bij de vader is geweest. Deze oplossing wordt het liefst vermeden, want het is een traumatische ervaring voor het kind. Een andere oplossing is het opleggen van een dwangsom voor iedere keer dat er niet wordt meegewerkt. Soms helpt dat. Maar er zijn ook ouders die liever de dwangsom betalen dan dat ze meewerken. Ook kan de omgangsregeling worden afgedwongen door een OTS (Onder Toezicht Stelling), een maatregel van de kinderbescherming. In het ergste geval moet er gebruik gemaakt worden van lijfdwang of uiteindelijk een gevangenisstraf.

Belangrijk. De alimentatieplicht staat los van het nakomen van het ouderschapsplan. Dus het niet nakomen van de bezoekregeling heeft geen gevolgen voor de alimentatie. Je kunt ook geen zelf betaalde kosten verrekenen met de alimentatie.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij ouderschapsplan niet nakomen

Wat doen bij niet nakomen ouderschapsplan

  • Probeer er eerst samen uit te komen en de communicatie te verbeteren.
  • Je kunt in onderling overleg het ouderschapsplan wijzigen.
  • Je kunt voor de incasso van kinderalimentatie gratis terecht bij het LBIO.
  • Onderneem stappen als de omgangsregeling niet wordt nageleefd.

Zo werkt Leggle

Bij het niet nakomen van het ouderschapsplan kunnen er ingewikkelde situaties ontstaan. Het is voor het kind het beste als de ouders er onderling uitkomen. Dit kun je doen door te overleggen, eventueel met de hulp van een mediator. Komen jullie er niet uit? Dan kun je naar een jurist, incassobureau of advocaat.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij problemen
  • Probeer emoties en zaken te scheiden
  • Regel zoveel mogelijk in overleg
  • Zet het belang van je kinderen bovenaan