Mag moeder kind bij vader weghouden? ∙ Leggle

Omgangsregeling vader: welke rechten?

moeder-houdt-kind-bij-vader-weg

Juridisch gezien hebben de vader en moeder van een kind dezelfde rechten. Toch komt het kind na een echtscheiding meestal bij de moeder te wonen. Er wordt dan een omgangsregeling afgesproken. De (biologische) vader heeft in principe altijd recht op omgang. Of hij het kind wel of niet heeft erkend maakt daarbij niet uit. De juridische vader (na erkenning) heeft dezelfde rechten, ook als hij niet de biologische vader is. Het recht op omgang voor de vader is wettelijk vastgelegd. In principe hebben ouders altijd recht op omgang. Een vader wordt pas gezien als ouder als hij zijn kind heeft erkend.

Geen recht op omgang:

 • Niet biologische vader en kind niet erkend
 • Biologische vader en kind niet erkend. Als een (biologische) vader zijn kind niet heeft erkend, heeft hij niet automatisch recht op omgang. Hij kan dit wel aanvragen bij de rechter, maar die stelt dan strengere eisen. Ook kan hij het kind eerst erkennen.

Wél recht op omgang:

 • De moeder
 • Degene die het kind heeft erkend
 • Adoptieouder
 • Degene van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld (bijvoorbeeld door een huwelijk)

Je hoeft als vader geen gezag te hebben om je kinderen te mogen zien. Iedere vader die zijn kind heeft erkend, heeft in principe recht op omgang met zijn kinderen. Daarnaast is hij verplicht om kinderalimentatie te betalen.

Blijf rustig, maak het niet erger.

Ik ga je helpen het juiste te doen.

Bepaal eerst wat je opties zijn. Voordat je de verkeerde stappen zet.

Alleen de rechter kan het recht op omgang ontzeggen. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling van het kind zal worden benadeeld of de vader (of moeder) niet geschikt of in staat is tot omgang met het kind.

hat-2Lees ook:
Wanneer krijg je als vader ouderlijk gezag?

Omgangsregeling moet worden nagekomen

Wanneer je als vader recht hebt op omgang, moet er een omgangsregeling worden opgesteld. Meestal gebeurt dat op het moment dat ouders uit elkaar gaan. Bij een echtscheiding (of beëindiging van geregistreerd partnerschap of samenwonen) is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. De afspraken over de omgang mogen jullie zelf bepalen, maar juridisch advies is geen overbodige luxe. Een goede regeling is namelijk beter en makkelijker na te komen en dat kan veel ellende besparen. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan ook de rechter een omgangsregeling vaststellen.

Staat de omgangsregeling eenmaal vast, dan zijn beide ouders verplicht die na te komen.

Mag moeder een kind bij de vader weghouden?

Zowel de vader als de moeder zijn verplicht om de omgangsregeling na te komen. Heeft de vader recht op omgang? Dan mag de moeder het kind nooit bij de vader weghouden. Doet ze dat wel, dan is het als vader verstandig contact op te nemen met een advocaat.

Is een kind weghouden bij de vader strafbaar?

Nee. De rechter kan geen strafrechtelijke sancties opleggen. Wat hij wel kan doen, is een dwangsom opleggen aan de ouder die de regeling niet nakomt. Helaas zijn er moeders die liever de som betalen, dan dat ze het kind afgeven.

Wat kun je als vader doen als de moeder je kind bij je weghoudt?
 1. Probeer er eerst samen uit te komen. Schakel eventueel hulp in van een mediator. Ga in gesprek. Misschien kunnen jullie de regeling wijzigen zodat die beter kan worden nagekomen.
 2. Als dat niet werkt, kun je als vader naar de rechter stappen. Bedenk wel dat dit de relatie met de moeder vaak niet ten goede komt. Je kunt de rechter vragen de omgangsregeling te wijzigen, bijvoorbeeld als die niet meer werkt doordat je en nieuwe baan hebt. Je hebt in dit geval een advocaat nodig. Komt de moeder de regeling structureel niet na? Ook dan is een stap naar de rechter mogelijk. Je kunt hem vragen om een dwangsom in de regeling op te nemen. Deze dwangsom kun je dan in rekening brengen bij de moeder wanneer ze de omgangsregeling niet nakomt.
 3. In het uiterste geval kan de vader de afgifte van het kind afdwingen, desnoods met hulp van de politie. De rechter doet dit echter bijna nooit, want het is traumatisch voor het kind.
 4. Bij Jeugdzorg kun je terecht als je je zorgen maakt over je kind, ze gaan in eerste instantie met jullie in gesprek en zullen alleen in extreme situaties overgaan tot uithuisplaatsing.
 5. In uitzonderlijke situaties kunnen er maatregelen worden genomen als het ontnemen van het gezag of een verplichte verhuizing van het kind naar de vader.

De rechter gaat niet snel over tot het opleggen van sancties aan een moeder die de omgangsregeling niet nakomt. Ze moet dan eerst, zonder enige reden, meerdere uitspraken van de rechter aan haar laars lappen. Dit kan voor vaders erg frustrerend zijn.

Knallende ruzie met je ex

Met dit “Handboek Echtscheiding” ken je je positie.

Download nu gratis

Het kind wil niet naar de vader, wat dan?

De moeder houdt het kind bij de vader weg, omdat het kind zelf niet (meer) naar de vader wil. Hoe zit dat? Het is natuurlijk niet in het belang van het kind om het te dwingen naar de vader te gaan. Maar vaak is het lastig om vast te stellen of het kind dit niet wil, of dat de moeder de omgang bemoeilijkt of tegenhoudt. Het kan ook aangepraat gedrag zijn, de moeder vertelt bijvoorbeeld slechte verhalen over de vader. Probeer dit soort situaties te voorkomen, want het is nooit in het belang van het kind!

In principe blijft de moeder verplicht om de omgangsregeling na te komen, óók als het kind niet wil. Het is dan het beste om te achterhalen waarom het niet naar de vader wil. Vaak denkt een kind dat thuisblijven zorgt dat de moeder geen verdriet meer heeft. Uitleggen dat dit niets oplost, kan soms al helpen.

Het kan ook zo zijn dat het kind bang is voor de vader, bijvoorbeeld door drank- of drugsmisbruik. Het kind vindt het niet meer leuk om bij de vader te zijn. Het beste in zo’n geval is om als ouders samen in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken. Zijn de problemen ernstiger? Dan kan bureau Jeugdzorg worden ingeschakeld om de situatie bij de vader te peilen.

Laat het er niet bij zitten.

Stap naar de rechter.

Houdt de moeder je kind(eren) bij je weg? Schakel dan direct een gespecialiseerde advocaat in.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij omgangsregeling vader

Wat kan je zelf doen als de moeder de omgangsregeling niet nakomt

 • Probeer er eerst samen uit te komen en de communicatie te verbeteren.
 • Je kunt in onderling overleg het ouderschapsplan wijzigen.
 • Onderneem stappen als de omgangsregeling niet wordt nageleefd.

Zo werken wij voor jou:

We geloven dat je met een slim platform juridische hulp bereikbaar kan maken. Als je een probleem hebt op het gebied van Ouderlijk gezag vader, dan helpen we je snel aan een jurist of advocaat. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
 • Probeer emoties en zaken te scheiden
 • Regel zoveel mogelijk in overleg
 • Zet het belang van je kinderen bovenaan