Alimentatie kind berekenen · Kinderalimentatie · Leggle

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is het bedrag dat de niet-verzorgende ouder bijdraagt aan de verzorging en opvoeding van het kind. Hiervoor spreken jullie samen een regeling af. Meestal wordt de alimentatie aan de verzorgende ouder betaald totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna moeten de ouders samen de kosten van het levensonderhoud en de studie betalen totdat het kind 21 jaar is. De afspraken die jullie maken over de verdeling van de kosten en de betaling van kinderalimentatie staan in het ouderschapsplan.

Toets jouw draagkracht

Bepaal eerst jouw financiële plaatje

Ik kan dat voor je beoordelen.

Hoogte alimentatie kind berekenen

Als de kinderen door een van beide ouders worden opgevoed, dan betaalt de andere ouder alimentatie. Het is belangrijk dat de leefsituatie van de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaat. Bij een scheiding kun je samen met je ex-partner afspraken maken over de alimentatiebetaling voor jullie kind. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, het scheidingsconvenant. De rechter kijkt wel of het overeengekomen bedrag niet veel te laag is. In dat geval kan hij of zij het bedrag bijstellen. De rechter bepaalt de hoogte van de alimentatie per kind aan de hand van de Trema-regels. Hierbij houdt hij rekening met het gezinsinkomen, de kosten van het kind en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Sommige ouders kiezen voor een co-ouderschap. In dat geval nemen zij beiden gedeeltelijk de verzorging en opvoeding van het kind op zich. Meestal is kinderalimentatie dan niet de handigste vorm om geldzaken te regelen. Als co-ouders kun je samen afspraken maken over de verdeling van de kosten. Deze worden dan vastgelegd in een co-ouderschapsakte of het echtscheidingsconvenant. Wanneer de ouders er niet uitkomen, stelt de rechter alsnog de kinderalimentatie vast.

Als jouw financiële situatie verandert

Kun je de huidige alimentatie nog wel betalen?

Laat dan jouw draagkracht opnieuw beoordelen.

Alimentatie bij een kind van 18 jaar

Veel ouders vragen zich af tot welke leeftijd zij kinderalimentatie moeten betalen. Als een kind 18 jaar wordt, is hij volwassen. De alimentatie moet vanaf dat moment rechtstreeks aan het kind worden uitbetaald, tenzij deze zelf anders besluit. Tot het 21 jaar moet de kinderalimentatie worden doorbetaald. Indien de hoogte van de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, blijft het bedrag meestal hetzelfde. Dit komt doordat de kosten van opvoeding en verzorging in de praktijk nauwelijks verschillen van die van levensonderhoud en studie.

Is jouw kind op zijn of haar 18e al financieel zelfstandig? Dan stopt de alimentatie wel eerder. Een kind is financieel zelfstandig als hij een baan met minimaal het minimumjeugdloon heeft.

Alimentatie voor kinderen ouder dan 21 jaar

In principe stopt de alimentatieverplichting zodra een kind 21 jaar wordt. Tenzij een kind ‘behoeftig’ is door bijvoorbeeld een handicap. In dat geval blijven de ouders verplicht bij te dragen in het levensonderhoud. Daarnaast moeten ouders, die daar financieel toe in staat zijn, hun kinderen van 21 jaar en ouder de gelegenheid geven hun studie binnen een redelijke termijn af te ronden.

Jullie zijn het niet eens.

Met dit handboek ken je je positie en sta je sterker in contact met je ex-vrouw of ex-man.

Download nu gratis

Is kinderalimentatie aftrekbaar?

Vanaf 1 januari 2015 zijn uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar niet meer aftrekbaar van de belasting. Door deze nieuwe regeling krijgen ouders die maandelijks minimaal € 138,67 betalen minder belasting terug. Om dit te compenseren, is het mogelijk een lagere alimentatie af te spreken. Vanaf 1 januari is namelijk het kindgebonden budget verhoogd en daarmee kan de eventuele verlaging van de alimentatie worden gecompenseerd. Zijn jullie het hier beide mee eens? Dan is het slim dit op papier vast te leggen en te ondertekenen. Kom je er niet uit? Schakel dan een mediator in of vraag in het uiterste geval een rechter om de hoogte van de alimentatie aan te passen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij kinderalimentatie

Zelf de kinderalimentatie berekenen

  • Er zijn allerlei websites waar je zelf de alimentatie kunt berekenen.
  • Houd rekening met de draagkracht van beide ouders en de kosten van het kind.
  • Vraag een jurist om advies om fouten te voorkomen.

Zo werkt Leggle

Er zijn veel alimentatiegeschillen mogelijk. Misschien word je het niet eens over de hoogte van het bedrag of de alimentatieplichtige wil of kan het bedrag niet betalen. In dat geval kun je een jurist, incassobureau of advocaat inschakelen. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je bij Leggle in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij kinderalimentatie
  • Probeer er samen uit te komen
  • Denk altijd aan het belang van het kind
  • Houd het zakelijk