Wat als het kind niet naar de vader wil? • Leggle

De omgangsregeling

Scheiden is een moeilijke situatie voor ieder lid van het gezin: en misschien wel het meest voor het kind. Als de scheiding eenmaal achter de rug is en de omgangsregeling staat zwart-op-wit, heeft het kind de kans om beide ouders te blijven zien.

Een voorbeeld van een omgangsregeling: de niet-verzorgende ouder heeft  het recht en de mogelijkheid om het kind (of de kinderen) minimaal twee weekenden in de maand te zien. Het kan ook dat dit één keer per maand of bijvoorbeeld ieder weekend is. Dit is afhankelijk van de afspraken tussen beide ouders.

Overleg met het kind is bij het opstellen van een omgangsregeling tevens belangrijk. Het is niet goed als het kind het gevoel heeft dat het bij de verzorgende ouder moet blijven, omdat deze anders alleen of verdrietig is. Als er verdriet is, laat dit dan zien. Laat hierbij merken dat dit over zal gaan en dat thuis blijven niet de juiste oplossing is. Dat voorkomt dat het kind niet naar de andere ouder wil gaan.

Houd het contact goed

Handel in het belang van het kind.

Allereerst is belangrijk te voorkomen dat de situatie (verder) escaleert, zodat jij en je ex-partner in gesprek blijven. Jullie hebben één gezamenlijk belang, dat van jullie kind(eren). Wat is voor hen het beste? Ik ga je helpen de afspraken hierover vast te leggen en zorgen dat jij je kind(eren) zo vaak mogelijk ziet.

Wat als het kind niet naar de vader wil?

Een goede relatie met beide ouders is in het belang van het kind. Het is erg lastig voor het kind en jezelf als dit niet het geval is. Soms komt het voor dat het kind niet naar de vader wil gaan. Vaak is dit de niet-verzorgende ouder. Het kan verschillende redenen hebben dat het kind niet naar de vader wil:

  • Het kind worstelt nog heel erg met de nieuwe situatie en moet wennen aan hoe het er nu aan toe gaat.
  • Het kind wordt anders behandeld dan voorheen.
  • Het ene kind is wat gevoeliger dan het andere en gaat er op een andere manier mee om.

Probeer eerst de situatie zelf op te lossen door met elkaar te praten. Denk hierbij vooral aan de belangen van jullie kind. Val elkaar niet af en spreek elkaar niet tegen. Het gaat erom dat jullie erachter komen wat er precies aan de hand is waardoor het kind niet naar de vader wil. Vraag ook naar de mening van het kind zelf.

Mijn kind van 12 jaar wil niet naar de vader, wat nu?

Bij een kind vanaf 9 jaar dat niet naar de vader wil, is het aan te raden om het niet te veel te dwingen. Wil een kind vanaf 12 jaar niet naar de vader ? Dan is het verstandig om goed te overleggen met het kind zelf. Op deze leeftijd is het belangrijk dat de afspraken nageleefd worden en je het kind niet teleurstelt door bijvoorbeeld op het laatste moment af te zeggen. Kijk ook naar de persoonlijkheid van je kind. Gaat je kind makkelijk mee in een verandering of heeft het daar moeite mee? Is je kind gehecht aan één of meerdere huisdieren? Zorg dat je kind de minste offers maakt bij een (echt)scheiding.

Het kan ook een goed idee zijn om je kind te laten praten met een onafhankelijk iemand. Voorbeelden hiervan zijn de kindertherapeut of -psycholoog. Meestal ervaren kinderen deze sessies als een moment waar er écht naar ze geluisterd wordt.

Kind is bang voor vader

Je kind is ook in staat om de woede en verdriet te voelen die de ouders ervaren. De situatie kan niet prettig zijn door bijvoorbeeld drank- of drugsmisbruik of een psychische stoornis van de vader. Het kind vindt het niet meer leuk en wilt er niet meer naartoe.

Als het kind om een bepaalde reden bang is voor de vader, is het een idee om Bureau Jeugdzorg in te zetten. De jeugdhulpverleners peilen de situatie thuis. Zij handelen altijd in de belangen van het kind zelf.

Kind wil niet naar vader vanwege aangepraat gedrag

Nog een ander voorbeeld van een veelvoorkomende situatie: het kind wil niet meer naar de vader omdat hij/zij beïnvloed wordt door de moeder. Er wordt hierbij negatief gepraat over de vader en het kind gelooft de moeder op haar woord. Het kind wil dan niet meer meewerken aan de omgangsregeling die is opgesteld. Het wordt als het ware een machtsstrijd om het kind. Voorkom dat je kind moet kiezen tussen beide ouders en dwing je kind hier niet toe.

Een kind kan zelf goed aangeven (afhankelijk van de leeftijd) wanneer deze echt niet naar de andere ouder toe wil gaan. Het gedrag tijdens het ophalen of brengen van je kind zegt al veel over wat hij wel en niet wil.

Blijf rustig, maak het niet erger.

Ik ga je helpen het juiste te doen

Bepaal eerst wat je opties zijn. Voordat je de verkeerde stappen zet.

Naar de rechter

Als de omgangsregeling om bepaalde redenen niet wordt nageleefd, kan de niet-verzorgende ouder een kort geding starten. De verzorgende ouder kan een boete krijgen voor iedere dag dat het kind niet wordt meegegeven aan de niet-verzorgende ouder.

Let erop of dit wel de juiste oplossing is voor het kind: wanneer hij gedwongen wordt om mee te gaan kan hij zelfs (intense) haatgevoelens ontwikkelen en/of zichzelf nog meer gaan afzetten. Onderling praten en zoeken naar een oplossing is nog altijd de beste keuze in dit soort situaties.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

leggle-Illustratie-man

Wat te doen bij echtscheiding

  • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
  • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
  • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
  • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo helpen wij jou:

Ruzie met je buren over een erfdienst? De regels zijn ingewikkeld en iedere situatie is anders. Wil je weten wat je rechten zijn? Vraag een jurist om hulp. Jouw burenrecht jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
  • Probeer emoties en zaken te scheiden
  • Regel zoveel mogelijk in overleg
  • Zet het belang van je kinderen bovenaan