Kind erkennen als niet biologische vader · Leggle

Kind erkennen, maar geen biologische vader

Als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is de vader volgens de wet geen vader van het kind. Hij zal het kind dan moeten erkennen, of hij nu de biologische vader is of niet. Het is ook mogelijk om juridisch vaderschap over een kind te krijgen als je niet de biologische vader van het kind bent.

Door de erkenning wordt de erkenner juridisch de ouder van het erkende kind. Het heeft een aantal gevolgen als je een kind wilt erkennen. Namelijk:

 • Het kind is dan je wettelijke erfgenaam
 • Je bent direct onderhoudsplichtig. Denk hierbij aan kinderalimentatie
 • Het kind kan je achternaam krijgen
 • Als je ook Nederlander bent, kan het kind ook de Nederlandse nationaliteit krijgen

Wanneer kun je een kind erkennen?

Je kunt een kind erkennen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan op drie momenten:

 1. voor de geboorte, dit heet erkenning van de ongeboren vrucht
 2. tijdens het aangeven van de geboorte
 3. op een later moment

De ambtenaar zal de registers van de burgerlijke stand in Nederland doornemen om uit te sluiten dat het kind al erkend is door iemand anders. Ook controleert de ambtenaar of de vader of moeder al met iemand getrouwd is.

Er zijn een aantal regels bij het erkennen van een kind dat niet van jou is:

 • De man die het kind wil erkennen moet 16 jaar of ouder zijn
 • Je moet schriftelijke toestemming hebben van de moeder
 • Het kind mag niet al twee juridische ouders hebben
 • Sta je onder curatele; verkrijg dan eerst toestemming van de kantonrechter

Kind erkennen maar niet biologische vader

Heeft de man zelf al een gezinsleven en is hij niet de biologische vader? Dan kan hij niet zomaar een kind dat niet van hem is erkennen. Er moet worden vastgesteld dat de man nauwe persoonlijke betrekkingen heeft met het kind dat hij wil erkennen. Hij kan geen kind erkennen waar hij geen band mee heeft.

Ik wil een kind erkennen

Laat mij je helpen

Wil de rechter het niet toestaan dat de niet biologische vader het kind erkent? Een jurist kan helpen om argumenten aan te voeren waarom dit toch zou moeten kunnen.

Kind erkennen zonder toestemming van de moeder

De rechter zal uitzoeken of er schriftelijke toestemming nodig is van de moeder. Dit is het geval als het kind jonger is dan 16 jaar. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan moet het kind zelf toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan is er toestemming nodig van de moeder en het kind. Wil je het kind erkennen, zonder toestemming van de moeder? Dan heb je zeker advies van een jurist nodig, want dit is een ingewikkelde situatie.

Na erkennen is er niet direct ouderlijk gezag

Is de vader ongehuwd? Dan is er na het erkennen van het kind niet automatisch ook ouderlijk gezag. Na de geboorte kan de vader dit verzoek samen met de moeder indienen bij de rechter.

Rechten biologische vader zonder erkenning

Als biologisch vader van je kind heb je er recht op om met je kind om te kunnen gaan. Je kunt dan een omgangsregeling verzoeken. Hiervoor hoef je het kind niet erkend te hebben. Is het kind buiten het huwelijk om geboren? Dan ben je juridisch gezien niet de vader van het kind en moet je het kind eerst erkennen. Ook hiervoor kun je een verzoek indienen bij de rechtbank.

Erkenning ongedaan maken

Is de erkenner onverwacht niet de biologische vader? Dan kan de erkenning teniet worden gedaan. De personen die zo’n verzoek in kunnen dienen zijn de moeder, het meerderjarige kind, het minderjarige kind via de curator of de niet-biologische vader zelf.

Maak de erkenning ongedaan

Ik dien het verzoek voor je in

Is er een kind erkend en blijkt de erkenner niet de biologische vader te zijn? Dan kun je de erkenning ongedaan maken.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij onterecht ontslag

Wat kun je zelf doen bij onterecht ontslag

 • Maak een dossier met daarin je arbeidsovereenkomst, verslagen van beoordelingen en andere stukken.
 • Laat de communicatie met je werkgever over aan een jurist, dat voorkomt escalatie.
 • Teken geen stukken zonder advies.

Zo helpen wij jou:

Wil je werkgever jou onterecht ontslaan? Teken dan nooit zomaar iets en laat je niet bang maken. Schakel altijd een jurist of advocaat in om je ontslag aan te vechten. Deze heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij onterecht ontslag
 • Geef altijd aan dat je bereid bent te werken
 • Vraag om een schriftelijke toelichting van de ontslagredenen
 • Laat je niet bang maken