Hoeveel alimentatie per kind? · Leggle

Wat is kinderalimentatie?

hoeveel-alimentatie-per-kind

Als je gaat scheiden is het belangrijk om afspraken te maken over de alimentatie, deze komen te staan in het ouderschapsplan. Heb je samen kinderen, dan krijgt de verzorgende ouder kinderalimentatie. Op die manier deel je de kosten voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het is verplicht om tot het 21e jaar alimentatie te betalen. Tot het kind 18 jaar is, krijgt de verzorgende ouder de alimentatie. Daarna gaat het naar het kind zelf.

Toets jouw draagkracht

Bepaal eerst jouw financiële plaatje

Ik kan dat voor je beoordelen.

Hoeveel alimentatie per kind?

De hoeveelheid alimentatie die per kind wordt betaald hangt af van de afspraken die je maakt. Het is mogelijk om in onderling overleg een bedrag vast te stellen of de rechter kan het bedrag bepalen. In de meeste gevallen wordt het bedrag berekend aan de hand van de Trema-regels. Je kunt de hoogte van de alimentatie per kind zelf berekenen op verschillende plaatsen op internet. Hiervoor heb je de gegevens van het inkomen van beide ouders nodig. Ook wanneer je samen afspraken maakt, controleert de rechter of de alimentatie niet veel te weinig is. Als dat het geval is, kan hij de hoogte ervan bijstellen. Bij het berekenen van de hoeveelheid alimentatie per kind wordt er rekening gehouden met het inkomen van beide ouders. Er zijn online verschillende plekken waar je de hoogte van de alimentatie kan berekenen. Toch is het verstandig om een jurist in te schakelen om het exacte bedrag vast te stellen.

fixprice-2De hoogte van de alimentatie per kind wordt jaarlijks verhoogd. Dat is zo omdat ook onze inkomens stijgen. Het percentage waarmee de alimentatie stijgt wordt bepaald door de Minister van Justitie. Dit noemen we de alimentatie indexering.

Minimale hoogte kinderalimentatie

Er is geen wettelijk vastgestelde minimale kinderalimentatie. Wel is het belangrijk dat de leef-omstandigheden van het kind zo min mogelijk achteruit gaan. Je kind moet de normale dingen kunnen blijven doen dat het voor de scheiding ook deed, zoals een sport beoefenen of muziekles volgen. De Trema-regels vormen het rekenmodel dat rechters hebben bedacht om de hoogte van de alimentatie te bepalen. De afgesproken alimentatie mag wel hoger zijn dan dit bedrag, maar nooit lager. In principe wordt er niet van deze regels afgeweken, tenzij de draagkracht van de betalende ouder niet groot genoeg is.

Als jouw financiële situatie verandert

Kun je de huidige alimentatie nog wel betalen?

Laat dan jouw draagkracht opnieuw beoordelen.

Maximale hoogte kinderalimentatie

Voor de maximale hoogte van de alimentatie bestaan wel regels. Ten eerste moet de betalende ouder voldoende draagkracht hebben om het bedrag te betalen. Ook bestaan er maximale hoogtes voor de alimentatie, maar die verschillen per situatie. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van het inkomen van jou en je ex, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Draagkracht van de betalende ouder

De uiteindelijke hoogte van de alimentatie hangt af van de draagkracht van de betalende ouder. Dit is het bedrag dat deze maximaal aan alimentatie kan betalen. Het is onder andere afhankelijk van het inkomen, verplichtingen, woonlasten en belastingvoordelen. Een alimentatieplichtige zal nooit meer alimentatie betalen dan zijn draagkracht toelaat, ook al is eigenlijk een hoger alimentatiebedrag wenselijk. Sinds 2013 is het mogelijk om gebruik te maken van de draagkrachttabel om de draagkracht te berekenen. Bij complexere gevallen blijft maatwerk nodig, dus laat je daarin goed adviseren. Na sommige gebeurtenissen kan het nodig zijn om de draagkracht opnieuw te berekenen, bijvoorbeeld bij ontslag, werkloosheid, samenwonen en hertrouwen.

Als een scheiding onvermijdelijk is

Bepaal dan met dit handboek je positie.

Download nu gratis

Nieuwe richtlijnen sinds 2013

Sinds 1 april 2013 zijn er nieuwe richtlijnen voor het berekenen van de kinderalimentatie. Deze gelden voor nieuwe gevallen en voor gevallen waar een wijziging wordt aangebracht. Op 9 oktober 2015 heeft De Hoge Raad bekend gemaakt dat het kindgebonden budget niet meer mag worden afgetrokken van de alimentatiebehoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegenomen in de berekening van de draagkracht van ouder die de alimentatie ontvangt. Dit geldt voor alle zaken vanaf 1 januari 2013. In veel gevallen is het mogelijk om een herberekening te doen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij hoogte alimentatie

Hoogte van de alimentatie berekenen in 3 stappen

  • Vaststellen van het gezinsinkomen.
  • Vaststellen van de kosten van een kind.
  • Vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Zo werkt Leggle

Worden jullie het niet eens over de hoogte van de alimentatie of moet de hoogte ervan gewijzigd worden? Dan kan een jurist of advocaat hiermee helpen. Via Leggle vind je snel de jurist die bij jou past.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij alimentatie
  • Probeer er samen uit te komen
  • Geld en omgang zijn verschillende zaken
  • Houd het zakelijk