Gezamenlijk gezag • Leggle

Wat is gezamenlijk gezag?

Wordt een kind geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw? Dan hebben beide ouders automatisch gezag. Dit heet gezamenlijk ouderlijk gezag. Als dat niet zo is, dan krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. Het gezag door één ouder is eenhoofdig ouderlijk gezag. Wil zij samen met haar (ex) partner gezag aanvragen, dan moet dat via de rechtbank. Dit noemen we gezamenlijk gezag.

Deze vorm van gezag moet bij de rechtbank worden aangevraagd. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • Jullie zijn niet getrouwd en ook nooit getrouwd geweest.
 • Het kind is erkend door de vader.
 • Het verzoek moet door jullie samen ingediend worden.
 • Jullie zijn beiden meerderjarig (verklaard).
 • Eén van jullie moet al alleen het gezag over het kind hebben.
 • Je staan niet onder curatele, bent geestelijk gezond en niet ontheven uit het gezag.
 • Er is nog geen sprake van gezamenlijk gezag.

Het verzoek tot gezamenlijk gezag moet worden ingediend door een advocaat. Als aan alle eisen wordt voldaan, zal het verzoek in behandeling worden genomen door de griffier van de rechtbank.

Verzoek tot gezamenlijk gezag

Ik neem het voor je uit handen

Dit verzoekschrift wordt over het algemeen ingediend door een advocaat. Dat kan ik voor je doen.

Rechten en plichten bij gezamenlijk gezag

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag beslissen jij en je ex samen over jullie kind(eren). Je hebt dan beiden bepaalde rechten en plichten:

 • Je moet je kinderen opvoeden en verzorgen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van je kinderen. Bijvoorbeeld door te beslissen of je kind een bepaalde operatie ondergaat en naar welke school het gaat.
 • Je moet de band van je kinderen met de andere ouder bevorderen.

Problemen bij het aanvragen van gezamenlijk gezag

Rond gezamenlijk gezag kunnen verschillende problemen ontstaan. Er kunnen twee situaties zijn. In de ene situatie is er al gezamenlijk gezag, maar ontstaan er spanningen tussen beide ouders. Ook kan het probleem juist liggen bij het aanvragen van het gezag. Soms heeft slechts één ouder het gezag, maar wil de ander gezamenlijk gezag aanvragen. Dat kan in principe alleen als beide ouders daaraan meewerken. Maar wat doe je als vader, als jij gezag wil aanvragen en de moeder daar niet aan wil meewerken? Of andersom. In dat geval kan je een eenzijdig verzoek tot gezamenlijk gezag indienen. Daarvoor heb je een advocaat nodig.

Alleen als dit in het belang van het kind is.

Stel eerst vast wat je kansen zijn.

Maar hoe bepaal je dat? De wetgeving en jurisprudentie is te veelomvattend. Ik ga je helpen.

Gezamenlijk gezag aanvechten om alleen gezag te krijgen

Na een echtscheiding blijft het gezamenlijk gezag bestaan. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder via de rechtbank alleen het gezag krijgen. Bijvoorbeeld wanneer het kind verloren dreigt te raken in de strijd tussen beide ouders. Een verzoek tot vaststelling van een een-ouder gezag kan op elk moment, tijdens of na de scheidingsprocedure, worden gedaan. Dus ook geruime tijd nadat jullie gescheiden zijn.

In de praktijk kan het dan bijvoorbeeld om één van de volgende situaties gaan:

 • Je ex is drugsverslaafd, weigert hulp in te schakelen of is geestelijk labiel.
 • Je ex verblijft langdurig in het buitenland wat communicatie (bijna) onmogelijk maakt.
 • De relatie met je ex is zo slecht dat dit een negatieve invloed heeft op jullie kind.
 • Je ex kan of wil geen invulling geven aan het ouderlijk gezag.

Herken je een van deze situaties? Of wil je weten wat jouw rechten zijn? Vraag dan direct een advocaat van Leggle om advies. De intake is gratis!

Stel het niet uit

Weten wat je volgende stap moet zijn?

Het is in het belang van het kind om een oplossing te zoeken. Daar kan ik je bij helpen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

leggle-Illustratie-man

Wat te doen bij echtscheiding

 • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
 • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
 • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
 • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo helpen wij jou:

Ruzie met je buren over een erfdienst? De regels zijn ingewikkeld en iedere situatie is anders. Wil je weten wat je rechten zijn? Vraag een jurist om hulp. Jouw burenrecht jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
 • Probeer emoties en zaken te scheiden
 • Regel zoveel mogelijk in overleg
 • Zet het belang van je kinderen bovenaan