Eenzijdig scheiden, hoe pak je dat aan? • Leggle

Wanneer eenzijdig scheiden?

Een echtscheiding is een vervelend proces. De situatie wordt extra moeilijk, als één van beide partners niet wil scheiden. Er is dan sprake van een eenzijdige scheiding. Bij een gezamenlijke scheiding maak je samen afspraken, die je vastlegt in een echtscheidingsconvenant. Je zet hier beide je handtekening onder en dient het in bij de rechter. Wanneer het onmogelijk blijkt om er samen uit te komen, kan een van de twee partners een eenzijdig verzoek indienen. Dit noemen we eenzijdig scheiden.

Eenzijdige scheiding aanvragen

Jij wilt scheiden, maar je partner niet. Of jullie worden het niet met elkaar eens over bijvoorbeeld de financiën. Het indienen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding zit er niet in. In dat geval is de enige mogelijkheid om een eigen advocaat te nemen. Die kan een eenzijdige scheiding aanvragen bij de rechter. Anders dan bij een gezamenlijke scheiding, beoordeelt de rechter het verzoek tot echtscheiding en zal hier vervolgens uitspraak over doen.

Zijn er kinderen in het spel?

Afspraken over minderjarige kinderen moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit plan is in principe verplicht: zonder ouderschapsplan neemt een rechter het verzoek tot echtscheiding niet in behandeling. Een eenzijdige scheiding met kinderen kan dus niet. Tenzij het de ouders echt niet lukt om tot afspraken te komen. Dit zal dan in het eenzijdige verzoekschrift vermeld moeten worden.

Procedure echtscheiding eenzijdig verzoek

De procedure voor eenzijdig scheiden begint met het indienen van het verzoek eenzijdige echtscheiding. Dit kan je niet zelf doen, hiervoor heb je een advocaat nodig. Tegelijk met dit het verzoekschrift, kan een verzoek om nevenvoorzieningen (voorstel echtscheidingsconvenant) worden ingediend. Daarmee kan de rechter worden gevraagd om uitspraak te doen over een aantal zaken, zoals ouderlijk gezag en de omgangsregeling, alimentatie, boedelverdeling en huur van de echtelijke woning.

Verweer tegen eenzijdig verzoek

Nadat jij dit verzoek hebt ingediend, krijgt je partner de kans om hiertegen in verweer te gaan. Dit moet binnen 6 weken nadat hij het verzoek tot eenzijdige scheiding heeft ontvangen. Wanneer het adres van de partner onbekend is of de partner in het buitenland woont, geldt een termijn van 3 maanden. Ook hij zal hiervoor een advocaat in de arm moeten nemen. In een verweerschrift kan hij aangeven, dat hij het niet eens is met het echtscheidingsverzoek of de gevraagde voorzieningen. Vervolgens bepaalt de rechter de datum van de zitting.

Je partner kan met zijn advocaat op twee manieren verweer voeren:

  1. Ontkennen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit verweer wordt bijna nooit geaccepteerd door de rechter.
  2. Voorwaarden stellen voor het akkoord gaan met de echtscheiding. Denk aan eisen met betrekking tot de verdeling van jullie pensioen of een bepaalde verdeling van de inboedel.

De zitting en uitspraak van de rechter

Tijdens de zitting krijgen (de advocaten van) beide partijen de kans om hun standpunten te verdedigen. De rechter kan dan met beide partners overleggen over de zaken rondom de scheiding. Er is niet altijd een zitting nodig. Wanneer er geen kinderen in het spel zijn, kan de rechter besluiten om uitspraak te doen zonder een zitting.

Na de zitting volgt een uitspraak door de rechter. Deze uitspraak heet een beschikking.

Samen naar de rechter

Ik sta aan jouw kant

Het maakt niet uit aan welke kant van de streep je staat. Bij een verzoek tot eenzijdige scheiding heb je altijd een advocaat nodig.

In hoger beroep bij eenzijdige scheiding

Ben je het niet eens met de beschikking? Dan kan je daartegen in hoger beroep gaan. Dit doe je altijd in overleg met je advocaat. Houd hierbij rekening met de termijnen: het hoger beroep moet worden aangevraagd binnen 3 maanden na de uitspraak. Een hogere rechter zal dan opnieuw naar de zaak kijken.

Echtscheiding pas definitief na inschrijving in de registers van de burgerlijke stand

Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, is de echtscheiding nog niet definitief. Dat is pas na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand. Bij de uitspraak van de rechter zit een akte van berusting. Door het ondertekenen van deze akte geven beide partners toestemming tot het inschrijven van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Wordt de akte van berusting niet door beide partijen ondertekend? Dan kan de uitspraak pas worden ingeschreven als de termijn om hoger beroep in te stellen is verlopen. Dat is dus na drie maanden.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

wat te doen bij echtscheiding

Wat te doen bij echtscheiding

  • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
  • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
  • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
  • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo werken wij voor jou:

We geloven dat je met een slim platform juridische hulp bereikbaar kan maken. Als je een probleem hebt op het gebied van echtscheiding, dan helpen we je snel aan een jurist of advocaat. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding
  • Probeer emoties en zaken te scheiden
  • Regel zoveel mogelijk in overleg
  • Zet het belang van je kinderen bovenaan