Echtscheidingsconvenant? Convenant (zelf) opstellen ∙ Leggle

Wat is een echtscheidingsconvenant?

echtscheidingsconvenant

Als je gaat scheiden, is het heel belangrijk dat je goede afspraken maakt. Wie krijgt het huis en hoe worden de spullen (de ‘boedel’) verdeeld? Deze afspraken kunnen jullie samen (en met hulp van een mediator) maken, nog vóór jullie naar de rechter gaan. Het echtscheidingsconvenant is de overeenkomst waarin jullie alle afspraken vastleggen over de echtscheiding. Het opstellen van zo’n convenant is niet verplicht, maar wel aan te raden. Zo weet je zeker dat je op één lijn zit en kunnen jullie prettig uit elkaar gaan. In het convenant leg je regelingen vast over kinderalimentatie en partneralimentatie, de (koop-)woning, pensioenverdeling, verdeling van schulden en spaartegoeden, belastingrechten en -plichten en de verdeling van de inboedel. Zijn er kinderen in het spel? Dan is een ouderschapsplan onderdeel van het scheidingsconvenant. Het opstellen van een ouderschapsplan is wél verplicht volgens de wet.

fixprice-2Let op: Hebben jullie een koopwoning? Dan zal de bank bijna altijd een echtscheidingsconvenant eisen. Deze moet opgesteld zijn door een jurist.

Zeker weten dat je niets over het hoofd ziet

Zorg dat jouw convenant volledig is.

Er komt zoveel bij kijken. Een jurist kan jou op de achtergrond helpen. Zodat je zelf het juiste kunt doen.

Waarom een echtscheidingsconvenant opstellen?

Een echtscheidingsconvenant is vooral voor jezelf erg handig. Het voorkomt dat je achteraf tegen open eindjes aanloopt, zoals schulden waarvan je niets afwist. Het verplicht je om goed na te denken over zaken, als de verdeling van jullie boedel en de pensioenregeling. Stel het convenant samen met een mediator of jurist op, zodat je afspraken maakt waar je zelf ook achter staat. Een goed convenant voorkomt problemen in de toekomst.

Wanneer jullie er samen niet uitkomen, heb je allebei een advocaat nodig. Het wordt een ‘vechtscheiding’. Je komt tegenover elkaar te staan, in plaats van dat je samen afspraken maakt over de scheiding. Dit maakt het voor jullie en de kinderen alleen maar moeilijker. Probeer liever eerst scheidingsmediation.

Voorbeeld echtscheidingsconvenant: wat staat erin?

In het echtscheidingsconvenant staan alle afspraken die belangrijk zijn als je gaat scheiden. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, houd je daar in het convenant rekening mee. Op internet kun je een voorbeeld echtscheidingsconvenant vinden, zodat je zelf vast kunt beginnen. Jullie kunnen o.a. over de volgende zaken afspraken maken:

 • Verdeling vermogen en schulden: Je hebt allebei recht op de helft van jullie gezamenlijke vermogen en draaien samen op voor gezamenlijke schulden. Hier kun je in overleg van afwijken.
 • Boedelverdeling: Ieder heeft in principe recht op de helft van de gezamenlijke bezittingen (de boedel).
 • Koophuis/huurhuis: Er moeten afspraken worden gemaakt over de echtelijke woning. Wie blijft in het huis wonen? En hoe regelen jullie het financieel?
 • Alimentatie: Jullie kunnen vastleggen of één van beiden partneralimentatie ontvangt. De hoogte en de duur daarvan leg je ook vast.
 • Pensioen: jullie hebben beide recht op de helft van elkaars pensioen en – wanneer je partner overlijdt – op het nabestaanden pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Je kan eventueel ook andere afspraken maken.
 • Ouderschapsplan: Hebben jullie (minderjarige) kinderen? Dan is een ouderschapsplan Daarin staan afspraken over kinderalimentatie en de omgangsregeling.

Een echtscheidingsconvenant is – als jullie het beide hebben ondertekend – na de echtscheiding bindend. Het convenant is echter pas rechtsgeldig bij tussenkomst van een advocaat of notaris.

Het convenant deel laten uitmaken van de echtscheidingsbeschikking

Dat kan alleen een advocaat.

Dien daarvoor een verzoekschrift in.

Echtscheidingsverzoek indienen

Zodra het echtscheidingsconvenant er ligt, kunnen jullie het verzoek om echtscheiding indienen bij de rechter. Bij een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de procedure snel zijn afgerond. Zodra het verzoek is ingediend, kan je de afspraken over de verdeling van woning, schulden en inboedel al gaan uitvoeren. Dit is namelijk hét moment dat de gemeenschap van goederen wordt ontbonden. De echtscheiding zelf volgt pas op het moment van inschrijving in het huwelijksregister bij de gemeente.

Jullie advocaat kan in het verzoekschrift aan de rechter vragen om het convenant deel te laten uitmaken van de echtscheidingsbeschikking. Het krijgt dan een executoriale titel, wat betekent dat de afspraken in rechte afdwingbaar zijn.

Na de bekrachtiging van het convenant via de rechtbank en de inschrijving van jullie echtscheiding bij de gemeente (waar het huwelijk heeft plaatsgevonden), is de echtscheiding een feit.

Kan ik het convenant wijzigen of ontbinden?

Wat als jullie een convenant hebben opgesteld, maar je bent achteraf niet blij met de afspraken? Kun je het dan wijzigen? In principe kan het convenant alleen worden gewijzigd als jullie het daar allebei mee eens zijn. In dat geval dien je samen een aanvullende overeenkomst te maken. Hierin wordt beschreven wat uit het voorgaande convenant komt te vervallen en welke bepalingen ervoor in de plaats komen. Ook voor ontbinding van het convenant moet je het daar beide over eens zijn. Zelfs als je ex de afspraken niet nakomt, kun je het niet in je eentje wijzigen of ontbinden. Dit is alléén mogelijk onder bepaalde onvoorziene omstandigheden.

Knallende ruzie met je ex

Met dit “Handboek Echtscheiding” ken je je positie.

Download nu gratis

Mijn ex wil het echtscheidingsconvenant niet nakomen

Je hebt afspraken gemaakt in een scheidingsconvenant, maar je ex wil ze niet nakomen. Hij betaalt de alimentatie niet of wil de omgangsregeling niet nakomen. Wat dan? Het ligt eraan of het convenant door jullie advocaat is meegestuurd naar de rechter. Alleen als de rechter het convenant meeneemt in de echtscheidingsbeschikking, zijn jullie verplicht je aan de afspraken te houden. Doet je ex-partner dat niet, dan kun je de afspraken bij de rechter afdwingen. De betaling van alimentatie kan bijvoorbeeld worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder.

Wil je een echtscheidingsconvenant opstellen of zijn er problemen met het naleven ervan? Kies jouw jurist bij Leggle voor een gratis intake!

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij echtscheidingsconvenant opstellen

Wat kun je zelf doen bij echtscheiding

 • Stuur een brief waarin je duidelijk meldt vanaf welke datum de samenleving volgens jou is beëindigd.
 • Probeer emoties en zakelijke onderwerpen te scheiden.
 • Heb je kinderen, houd ze buiten jullie conflict.
 • Probeer zoveel mogelijk zelf te regelen in overleg, dat scheelt je behoorlijk in de kosten.

Zo werkt Leggle

Het kan lastig zijn om een echtscheidingsconvenant op te stellen. Komen jullie er niet uit? Dan is het verstandig hulp in te schakelen van een jurist. Met Leggle vind je eenvoudig een jurist die kan helpen bij het echtscheidingsconvenant opstellen.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij echtscheiding?
 • Probeer emoties en zaken te scheiden
 • Regel zoveel mogelijk in overleg
 • Zet het belang van je kinderen bovenaan