Co-ouderschap: wat zijn de rechten en plichten? · Leggle

Wat is co-ouderschap?

Tegenwoordig kiezen ouders steeds vaker voor co-ouderschap. Dit is een omgangsregeling waarbij ze de zorg en opvoeding van hun kinderen 50/50 verdelen. De kinderen zijn dus even vaak bij de moeder als bij de vader.

Afspraken maken over de rechten en plichten

Na een echtscheiding is het meestal zo dat de kinderen bij één van de ouders blijven wonen. De andere ouder betaalt alimentatie en ziet de kinderen volgens een omgangsregeling. Co-ouderschap houdt in dat beide ouders de kinderen ongeveer evenveel zien. Ze regelen samen de voorwaarden en de rechten en plichten, die vervolgens worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of co ouderschapsplan.

Hoe jullie de verdeling van dagen precies regelen hangt af jullie wensen en (als ze wat ouder zijn) van wat de kinderen willen. Jullie bepalen zelf de regels. Sommige ouders verdelen het per week en andere ouders delen de week op, bijvoorbeeld 4 dagen bij de moeder en 3 dagen bij de vader. In de praktijk wonen de ouders meestal vlak bij elkaar en verblijven de kinderen om en om in het huis van de vader en de moeder.

Let op: Alimentatie staat los van het co-ouderschap. Ook bij een co-ouderschap kan het betalen van kinderalimentatie nodig zijn, omdat de draagkracht van beide ouders kan verschillen.

co ouderschap aanvechten

Kiezen voor co-ouderschap of een omgangsregeling?

Na een echtscheiding hebben beide ouders evenveel verantwoordelijkheid voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Daarnaast hebben de kinderen het recht om beide ouders te blijven zien. Daarom moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden. Jullie kunnen kiezen voor een omgangsregeling óf voor co-ouderschap. Bij co-ouderschap streef je ernaar om de zorg voor de kinderen 50/50 te verdelen.

De regeling voor co-ouderschap is niet wettelijk vastgelegd, dus de afspraken die jullie maken in het ouderschapsplan gelden. Wel moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan om het co-ouderschap succesvol te maken. De belangrijkste is dat de ouders goed met elkaar moeten blijven omgaan. Je zult elkaar immers vaak tegenkomen en veel moeten overleggen. Beide ouders zullen daar voor open moeten staan. Daarnaast kunnen ze niet te ver uit elkaar wonen, de kinderen moeten immers altijd in de buurt van hun school en vriendjes wonen. Hoe ver de ouders precies uit elkaar kunnen wonen, verschilt per situatie.

Co-ouderschap regelen

Laat mij jullie helpen.

Samen met een mediator kunnen jullie afspraken maken en het co ouderschap regelen.

Voorwaarden voor een co-ouderschapsregeling

Na de echtscheiding willen jullie kiezen voor co ouderschap. Maar hoe gaat dat in zijn werk en wat zijn precies jullie rechten en plichten. Bedenk dat een co ouderschap niet alleen voor de ouders ingrijpend is, maar ook voor de kinderen. Ze hebben immers geen vast thuis meer, maar wonen op twee verschillende adressen. Het is voor iedereen prettig als het co ouderschap goed werkt. Zorg daarom van tevoren voor heldere afspraken en schakel een jurist in bij het opstellen van het ouderschapsplan.

De belangrijkste voorwaarde is dat de ouders nog goed met elkaar kunnen praten. Jullie moeten de juiste instelling hebben en bereid zijn elkaar regelmatig te zien en te spreken. Daarnaast moeten de kinderen het ook prettig vinden. Niet alle kinderen vinden het fijn om geen vaste woonplek te hebben. Zorg dus dat je je kinderen betrekt bij de beslissing. Als ze ouder zijn, zullen ze steeds vaker zelf gaan kiezen bij wie ze willen zijn, houd daar rekening mee. Een co ouderschap is ingrijpender dan je misschien denkt, zet daarom de voordelen en nadelen goed voor jezelf op een rijtje en vraag een jurist om advies.

De voorwaarden voor co-ouderschap op een rij:

 • goede ouderschapsrelatie;
 • wederzijds respect;
 • goede afstemming en communicatie tussen de ouders;
 • de ouders moeten bereid zijn bij elkaar in de buurt te (blijven) wonen.

Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de regeling een succes worden.

Bepaal of co-ouderschap bij jou past

Neem weloverwogen die beslissing.

Dat hangt er echt vanaf.

Co-ouderschap aanvragen bij de rechter

Co-ouderschap is geen wettelijke term. Als jullie voor co-ouderschap kiezen, leg je dat vast in het echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan. Daarin staan alle afspraken die jullie maken over bijvoorbeeld de opvoeding, verdeling van de dagen, hoe jullie het financieel regelen en de verdeling van de taken. In principe hebben beide ouders evenveel recht om de kinderen te zien. Daarom behoort een co ouderschap tot de mogelijkheden, ook als een van de ouders daar in eerste instantie niet mee afstemt. Je kan dan proberen om het af te dwingen bij de rechter. Echter, co ouderschap ligt in dit geval niet voor de hand, de co-ouders moeten immers wel nauw kunnen samenwerken om het tot een succes te maken.

Als een scheiding onvermijdelijk is

Bepaal dan met dit handboek je positie.

Download nu gratis

Co-ouderschap rechten en plichten

De vader en de moeder hebben dezelfde rechten en plichten bij co ouderschap. Het staat vast dat beide co ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Hoe jullie dit verder verdelen mag je in principe zelf bepalen. De rechten en plichten bij co ouderschap zijn niet wettelijk vastgelegd, maar bepalen jullie samen. Houd rekening met het volgende:

 • Verdeel je de zorg en opvoeding voor de kinderen zo eerlijk mogelijk.
 • Het heeft in principe niets te maken met rechten en plichten als het ouderlijk gezag en alimentatie.
 • Wel heeft een co-ouderschapsregeling invloed op de hoogte van de kinderalimentatie.
 • Als afspraken zijn vastgelegd in het ouderschapsplan, kun je die niet zomaar meer wijzigen.
 • Zodra kinderen 18 jaar zijn, houdt het ouderlijk gezag op en daarmee vaak ook het co ouderschap.

Rechten en plichten bij alimentatie

Het is niet zo dat er bij een co ouderschap geen alimentatie betaald hoeft te worden. Jullie verdelen de onkosten en de omgang met de kinderen zoveel mogelijk 50/50, maar niet elke ouder heeft dezelfde draagkracht. Als een van de ouders een hoger inkomen heeft moet deze, in de meeste gevallen, alsnog alimentatie betalen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om samen een kinderrekening te openen. Hierop zetten zij maandelijks een bedrag (naar draagkracht) en wordt bijvoorbeeld ook de kinderbijslag gestort. Zo heb je een goed overzicht van de uitgaven en kunnen jullie allebei eens met de kinderen gaan winkelen voor nieuwe kleren.

Co-ouderschap heeft invloed op de hoogte van de alimentatie

Ken je rechten en plichten.

De afspraken gemaakt in het ouderschapsplan kun je niet zomaar wijzigen.

Wat als het niet werkt?

Ook al hebben jullie de beste voornemens, het kan zijn dat het co-ouderschap in de praktijk toch niet werkt. Er wordt niet overlegd of de afspraken worden niet nagekomen. Houdt en van beide ouders zich niet aan de rechten of plichten? De beste oplossing is dan om alsnog een omgangsregeling af te spreken en het co ouderschap te beëindigen. Je kunt het co-ouderschap dan omzetten in een omgangsregeling. Wil een van de ouders dat niet? Dan kun je het co ouderschap aanvechten. Dat gaat alleen niet zomaar, je zult wel zwaarwegende argumenten moeten hebben om de rechter te overtuigen.

Jouw ex gaat verhuizen en neemt je kind mee

Laat dit niet gebeuren.

De vraag is of dat wel gerechtvaardigd is.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij co ouderschap

Voorwaarden voor een geslaagd co ouderschap

 • De co ouders wonen redelijk dicht bij elkaar
 • Er is een hoge mate van harmonie tussen de co ouders en ze moeten goed met elkaar kunnen blijven praten
 • Beide ouders werken parttime of zijn flexibel in de opvang van de kinderen

Zo werkt Leggle

Heb je hulp nodig bij het kiezen tussen co ouderschap of een omgangsregeling? Onze Leggle juristen staan vor je klaar. Vraag nu jouw jurist om te helpen bij het opstellen van jullie ouderschapsplan. Lekker makkelijk en het kan heel wat problemen voorkomen. Kies daarom nu jouw jurist voor een gratis intake.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Wie heeft recht op omgang?
 • De moeder
 • De kinderen zelf (tot hun 18e)
 • De ouder waar de kinderen niet wonen
 • De vader die het kind erkend heeft