Wat is een licentie en licentieovereenkomst? ∙ Leggle

Wat is een licentie?

Een licentie is een afspraak tussen een licentiegever en licentienemer. De licentienemer krijgt het recht gebruik te maken van het intellectueel eigendom van de ander, hij mag het openbaar maken en verveelvoudigen. Het kan gaan om muziek, software, auteursrecht, octrooi of een merklicentie. Bij die laatste, spreek je af dat de ander gebruik mag maken van jouw merken(recht). Hij kan je merk gebruiken voor de verkoop zijn product(en). Daar moet hij jou, dan wel een vergoeding voor betalen. Een licentie is iets anders dan een (merk)overdracht. Bij een licentie blijft de oorspronkelijke merkhouder de eigenaar van het merk. Bij een overdracht, worden de rechten eigendom van de koper.

Wat is een licentie? Een licentie wordt gekenmerkt door: commerciële samenwerking, juridische en economische zelfstandigheid van de betrokken partijen, toestemming tot gebruik van intellectueel eigendom en de betaling van een vergoeding.

licentieovereenkomst

Een licentie kan exclusief zijn. Soms zelfs zó exclusief, dat de merkhouder het merk zelf niet eens meer mag gebruiken. De licentienemer is dan de enige die onder de merknaam zijn product op de markt mag brengen. Deze exclusiviteit staat in de licentieovereenkomst. Daarin staan ook de voorwaarden en de duur van de licentie. Is de licentie voor eeuwig, dan kun je het vergelijken met een overdracht. Wél kan de merkhouder nog optreden, als de licentienemer zich niet aan de licentieovereenkomst houdt. Een merklicentie kan ook niet-exclusief zijn. In dat geval zijn er vaak meerdere licentienemers. Misschien gebruikt de merkhouder zelf het merk of er zijn andere licentienemer(s). Bijvoorbeeld met verschillende producten of in andere geografische gebieden.

Wat moet er in een licentieovereenkomst staan?

Voor het opstellen van een licentieovereenkomst heb je veel vrijheid. Er zitten namelijk geen (wettelijke) vereisten aan. Zelfs een mondelinge overeenkomst is al geldig, maar in een rechtszaak heb je daar niet veel aan. Een licentieovereenkomst maken is verstandig als je conflicten wil voorkomen. Het is bij een merklicentie zelfs nodig om de licentie in te schrijven in het merkenregister. Op die manier voorkom je dat de licentiegever een schadevergoeding kan vragen vanwege merkinbreuk. Het is verstandig om in ieder geval de volgende elementen in je licentieovereenkomst op te nemen:

 1. De beide partijen: licentienemer(s) en licentiegever(s)
 2. Het onderwerp van de licentie (waarop wordt precies een licentie gegeven?)
 3. De omvang van het gebruiksrecht dat wordt verleend
 4. De duur van de licentieovereenkomst en hoe hij kan worden beëindigd
 5. Bij wie het (intellectuele) eigendom berust
 6. De vergoeding die wordt verbonden aan het gebruiksrecht (de tegenprestatie of royalty’s)
 7. Aansprakelijkheid en garanties

Neem ook altijd controlemogelijkheden en een geschillenregeling op in het contract. Zo weet je bij problemen wat de procedure is om tot een oplossing te komen. En je staat sterker in je schoenen als de tegenpartij de overeenkomst niet nakomt. Elke licentieovereenkomst is natuurlijk anders. In een licentieovereenkomst muziek staan heel andere afspraken, dan in een licentieovereenkomst software. Je kan op het internet een licentieovereenkomst voorbeeld vinden, maar laat jouw contract altijd controleren door een expert.

Licentieovereenkomst muziek

Je hebt zelf een paar goede tracks opgenomen of nog een heel album in de ijskast staan. Als je niet gelijk je muziekrechten wil verkopen aan een muziekmaatschappij, kun je een licentieovereenkomst muziek maken. Het label zal dan alleen het persen en de distributie op zich nemen. Jij blijft (meestal) eigenaar van jouw auteursrecht. Op die manier houd je zelf de touwtjes in handen. Als je een goede deal wilt maken, is het verstandig je te laten bijstaan door een jurist of advocaat die hierin is gespecialiseerd.

Licentieovereenkomst software

Hoe zit het met software? Als jij (maatwerk) software en/of apps ontwikkelt, dan bezit jij ook de intellectuele eigendomsrechten. Je wilt dat de afnemer jouw software kan gebruiken, zonder je rechten af te staan. Dat doe je met een licentieovereenkomst software. Je geeft daarmee iemand het recht om jouw software te gebruiken. In die licentieovereenkomst staan alle voorwaarden die jij stelt aan het gebruik van de software, een verbod op kopiëren en de geheimhoudingsplicht. Het opstellen van zo’n contract is ingewikkeld en kun je laten doen door een ICT-jurist.

licentieovereenkomst software

Licentieovereenkomst opstellen

Je kan op internet op zoek gaan naar een licentieovereenkomst voorbeeld. Zo weet je wat er ongeveer in moet komen te staan. Je kan het licentieovereenkomst voorbeeld aanpassen naar wat van jouw van toepassing is. Bedenk wel, dat een licentieovereenkomst per situatie heel anders is. Daarom heb je bijna altijd hulp nodig van een expert om jouw contract op te stellen of in ieder geval te controleren. Jouw jurist of advocaat kan je ook bijstaan tijdens de onderhandelingen. Je wilt immers geen afspraken maken waar je achteraf niet blij mee bent. Als je het in één keer goed aanpakt, voorkom je problemen en weet je zeker dat de overeenkomst goed is geregeld.

Wat doen bij niet nakomen van de licentieovereenkomst?

Ook al is je licentieovereenkomst nog zo goed, er kunnen zich altijd problemen voordoen. Als licentiegever, kun je altijd tegen de licentienemer optreden als die zich niet aan de afspraken houdt. Denk aan overschrijding van de duur van de licentieovereenkomst of wanneer er andere producten of diensten worden aangeboden dan was overeengekomen. Het is dan handig als er een geschillenregeling in je overeenkomst is opgenomen. Soms ben je zelfs genoodzaakt een procedure te starten. Een jurist of advocaat kan je daarin bijstaan. Dit kan leiden tot alsnog nakomen van de overeenkomst, een schadevergoeding, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst.

Heb je een licentieovereenkomst nodig? Op Leggle vind je de jurist die jouw licentieovereenkomst kan opstellen.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij licentieovereenkomst

Wat kun je zelf doen bij een licentieovereenkomst opstellen

 • Laat je licentieovereenkomst altijd controleren door een ervaren jurist
 • Zorg dat je als licentiegever de rechten op de jouw intellectueel eigendom bezit
 • Maak duidelijke afspraken over het toegestane gebruik

Zo helpen wij jou:

Jouw jurist gespecialiseerd in intelectuele eigensomsrechten heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij licenties
 • Check de registers bij merkrecht, octrooi en modelrecht
 • Maak afspraken over de kwaliteit van het product
 • Schakel juridische hulp in bij een conflict