Huurkoopovereenkomst opstellen, hoe doe je dat? ∙ Leggle

Wat is huurkoop?

De naam zegt het al: huurkoop is een combinatie van kopen én huren. Als je iets koopt betaal je de gehele som en is het goed direct van jou. Soms kan je ook betalen in termijnen. Dat is echter weer iets anders dan huurkoop (of lease). Hierbij huur je het goed namelijk en pas als de volledige koopsom is betaald, koop je het. Pas dan is het van jou. Betaalt de koper het bedrag niet, dan heeft de verkoper het recht om het goed terug te vorderen. Hij is namelijk nog steeds de eigenaar. In de wet wordt huurkoop als volgt omschreven:

Huurkoop is de koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koop uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is.

Bij huurkoop is altijd een huurkoopovereenkomst nodig. Soms wordt deze ook huurkoopcontract, leasecontract of leaseovereenkomst genoemd.

hat-2Meer weten?
Lees ons artikel over huurkoop.

Waarom een huurkoopovereenkomst?

Eigenlijk kun je bij huurkoop niet zonder overeenkomst. Het is immers belangrijk om de afspraken duidelijk te hebben. Met een goed huurkoopcontract is de kans op discussies kleiner: koper en verkoper weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en wat ze met elkaar afgesproken hebben. Daarnaast is het een belangrijk bewijsmiddel mochten er toch problemen ontstaan.

Wat staat er in een huurkoopovereenkomst?

Bij huurkoop is een goede overeenkomst van levensbelang. Wat spreken koper en huurkoper precies af? En welke rechten heeft de verkoper, als de koper niet op tijd betaalt? In een huurkoopovereenkomst staan alle afspraken die hierover worden gemaakt. De volgende dingen kunnen in de overeenkomst staan:

 • de koopprijs;
 • wanneer en hoe de eigendom overgaat;
 • welke betalingsverplichtingen de huurkoper heeft;
 • wie het risico draagt voor beschadiging, diefstal of te niet gaan van het goed;
 • hoe de huurkoper met het gekochte goed dient om te gaan zolang hij nog geen eigenaar is;
 • wie en hoe het goed dient te worden verzekerd;
 • hoe de verkoper het goed terug krijgt als er niet wordt betaald;

Een huurkoopovereenkomst heeft nogal wat om het lijf. Een foute overeenkomst kan zorgen voor veel problemen en zelfs een rechtszaak. Dat voorkom je door een goede jurist in te huren. Die stelt de huurkoopovereenkomst voor je op, of kan deze voor je controleren. Je wilt namelijk niet dat er zaken instaan waar je later helemaal niet blij mee bent.

Wat zijn de wettelijke eisen?

Om iets een huurkoopovereenkomst te noemen, moet het contract voldoen aan een aantal juridische eisen:

 • De huurkoopovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.
 • In de akte staan de volledige verkoopprijs, het aflossingsschema en het voorbehoud met betrekking tot de eigendomsoverdracht vermeld.
 • Als de huurkoper een consument is, wordt de huurkoopovereenkomst ook aangemerkt als een kredietovereenkomst. Hierop is het herroepingsrecht van toepassing.
 • Bij het afsluiten van een huurkoopovereenkomst is – net als bij koop op afbetaling – toestemming nodig van de echtgenoot.

Voorbeeld huurkoopovereenkomst

Als je een huurkoopovereenkomst nodig hebt, kun je op internet gemakkelijk een voorbeeld vinden. Je kunt een model huurkoopovereenkomst gebruiken om de jouwe op te stellen. Maar bedenk: iedere situatie is anders. Zorg dus dat de overeenkomst goed op jouw eigen situatie is afgestemd. Zomaar een modelovereenkomst overnemen is geen goed idee. Er zijn verschillende soorten huurkoopovereenkomsten waarvan je een modelcontract kunt gebruiken.

 • huurkoopcontract auto
 • huurkoopovereenkomst woning
 • huurkoopovereenkomst onroerend goed (zoals een huis, bedrijfspand of fabriek)
 • huurkoopovereenkomst bedrijf (bij de overdracht van een bedrijf)

Het is belangrijk of het om een overeenkomst tussen twee bedrijven gaat, tussen een consument en een bedrijf of tussen twee consumenten. Hier zit nogal wat verschil tussen!

Terugvorderen geleverd goed

Als de huurkoper niet aan de betalingsverplichtingen voldoet heeft de verkoper het recht om het geleverd goed terug te vorderen. Dat kan echter niet zomaar. De verkoper zal eerst een ingebrekestelling moeten sturen. Geeft de koper geen gehoor binnen de gestelde redelijke termijn om de betalingsverplichting alsnog na te komen? Pas dan kan er worden overgaan tot terugvordering van het goed. Voor de verkoper is het aan te raden een jurist de ingebrekestelling te laten versturen. Deze moet namelijk wel aan alle juridische eisen voldoen, om verdere stappen te kunnen nemen.

wallet-2Heeft de verkoper financieel voordeel aan de ontbinding van de overeenkomst? Dan moet het voordeel worden vergoed aan de koper.

Ga je over tot huurkoop? Dan is het slim om de huurkoopovereenkomst te laten opstellen of controleren door een jurist.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij huurkoopovereenkomst opstellen

Wat kun je zelf doen bij een huurkoopovereenkomst

 • Weeg voordelen van huurkoop goed af tegen nadelen.
 • Ga op internet op zoek naar een modelcontract dat op jou van toepassing is.
 • Pas het model aan op je eigen situatie, het liefst samen met een jurist.

Zo helpen wij jou:

Wil je een huurkoopcontract laten opstellen of controleren? Vraag een jurist om hulp. Jouw jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij contracten
 • Zorg dat je contract rechtsgeldig is
 • Laat je contract checken door een jurist
 • Vermijd oubollig taalgebruik en moeilijke woorden