Wat is recht van overpad en hoe kun je het opheffen? · Leggle

Wat is recht van overpad?

Het recht van overpad (of recht van weg) is een voorbeeld van erfdienstbaarheid. Dat wil zeggen, dat je gebruik mag maken van de grond van iemand anders. Bij recht van overpad loop of fiets je over de grond van je buren om bij de openbare weg te komen. Denk aan een achteringangetje om bij de schuur te komen of een steegje dat naar je achtertuin leidt. Hier kan alleen sprake van zijn als de grond van je buren de énige manier is om bij de openbare weg te komen. Jij gebruikt de grond, maar je buren blijven eigenaar. Daarnaast geldt dat je het pad zo gebruikt, dat je buren er zo min mogelijk last van hebben.

Heeft iemand een erf dat niet aan de openbare weg grenst? Dan mag hij in geval van nood áltijd jouw erf gebruiken. Dit is het recht van uitweg (of recht van noodweg).

wat is recht van overpad

Toetsen of er sprake is van erfdienstbaarheid

Ik ga het voor je uitzoeken.

Dat is het recht van overpad. Is er een notariële akte opgesteld?

Heb ik recht van overpad?

Om recht van overpad te krijgen, moet je dat samen met je buren laten vastleggen in een notariële akte. Dit noemen we vestiging. Deze akte wordt vervolgens ingeschreven in de openbare registers. Als je in een nieuw huis gaat wonen, kan het zijn dat je buren dit recht al hebben. De makelaar of verhuurder is verplicht dit te vermelden. Je kunt het ook opzoeken in de koopakte of opvragen bij het kadaster. Dit is het register waarin alle afspraken over de erfgrens staan vastgelegd. Een andere manier waarop dit recht tot stand kan komen, is verjaring.

hat-2Lees ook:
Erfgrens: dit zijn de regels

Recht van overpad verjaring

Je gebruikt de grond van de buren al jaren om bij je garage te komen. Dan komen daar nieuwe buren, die je de toegang ontzeggen. Kan dat zomaar? Ook als het recht niet officieel is vastgelegd, kun je hier wat tegen beginnen. Door verjaring kan het namelijk zijn, dat je tóch recht van overpad hebt verkregen. Gebruikte je het pad van de buren ‘te goeder trouw’, dan is er na 10 jaar sprake van verjaring. Mocht je het pad eigenlijk niet gebruiken, maar werd er niets van gezegd? Dan moet je 20 jaar van dit stukje grond gebruik hebben gemaakt, om recht van overpad verjaring te krijgen. Er is pas sprake van recht van overpad verjaring als aan de volgende eisen is voldaan:

  • Onafgebroken bezit: Je hebt het pad permanent gebruikt of het moet naar de buitenwereld duidelijk zijn dat je het mag gebruiken.
  • Er zijn 10 jaar voorbij gegaan en je bent ‘te goeder trouw’: Je bent ‘te goeder trouw’ als je alle reden hebt om aan te nemen dat je het pad mag gebruiken. Dat kan zo zijn, als er in het kadaster een verkeerde vermelding staat.
  • Er zijn 20 jaar voorbij gegaan: Je wist dat je het pad niet mocht gebruiken, maar je buren hebben er nooit wat van gezegd.

In de meeste gevallen komt recht van overpad tot stand door verjaring. Als je dit recht dan alsnog wilt laten vastleggen, moet je het kunnen bewijzen. Foto’s en verklaringen van getuigen, zijn vaak genoeg om aan te tonen dat je het pad al die jaren stelselmatig gebruikt hebt.

Let op: Een recht van overpad kan pas sinds 1992 door verjaring ontstaan.

Recht van overpad met de auto (recht van weg)

Heb je recht van overpad, dan mag je lopen (en soms fietsen) over de grond van de buren om bij jouw erf of eigendommen te komen. Je mag dus niet met een auto over het pad. Gaat het om een brede weg waar je met de auto overheen kunt? Dan is er (meestal) sprake van recht van weg (of recht van overweg). Dit betekent niet dat de buurman zijn auto ook gelijk op jouw erf mag parkeren. In principe geeft recht van weg, geen recht tot parkeren. De weg moet namelijk vrij doorgankelijk zijn.

thumb-2Is de weg niet afgesloten en staan er geen borden (met ‘eigen weg’), dan kan het pad gezien worden als openbare weg, waardoor er wél geparkeerd mag worden.

Hoe zit het met onderhoud?

Als je recht van overpad hebt, heb je recht het pad zelf te onderhouden. Je mag het bijvoorbeeld bestraten, zodat je er makkelijker overheen kan lopen. Dit doe je dan wel op je eigen kosten. Omgekeerd kan de eigenaar van de grond verlangen dat je het pad, voor zover nodig, goed onderhoudt. Ook mag hij een periodieke vergoeding vragen voor gebruik van het pad, mits dit in de vestigingsakte is vastgelegd.

Niet alleen de gebruiker van het pad heeft zich aan bepaalde regels te houden. Ook de eigenaar van de grond heeft bepaalde plichten. Zo moet hij zorgen dat er niets in de weg staat op het pad. Een auto zo parkeren dat jij er niet meer door kunt, mag dus niet. De eigenaar mag het erf wel afsluiten met een hek, zolang de gebruikers er maar doorheen kunnen. Hij kan je bijvoorbeeld de sleutel geven. Heb je recht van overpad, maar staat er opeens een container of hekje in de weg? Dan kun je de buren schriftelijk verzoeken dit te verwijderen. Doen ze dat niet, dan kun je naar de rechter gaan. Als je recht van overpad hebt, win je de zaak altijd en draait je buur op voor de kosten van jouw jurist.

Zo voorkom je het recht van overpad

Wees tijdig, want anders is er wellicht sprake van verjaring.

Recht van overpad opheffen of wijzigen

Hebben jouw buren recht van overpad, maar ben je het daar niet mee eens? Dan kun je er bezwaar tegen maken. Dit kun je doen bij de rechter. Hij kan het recht van overpad opheffen of wijzigen als dat echt noodzakelijk is. Er moet dan wel sprake zijn van onvoorziene omstandigheden of het moet in tegenspraak zijn met het algemeen belang. Dat gebeurt maar zelden. De eigenaar van het pad, mag door de wijziging geen schade lijden. Het recht van overpad opheffen kan ook, als het niet meer nodig is. Er is een andere alternatieve route of de buren maken nooit gebruik van het pad. Dit moet dan wel kunnen worden aangetoond. Wil je het recht van overpad opheffen? Vraag een expert om advies, zodat je weet wat je kansen zijn.

Is de verjaringstermijn nog niet verstreken? Dan kun je de erfdienstbaarheid door verjaring voorkomen. Laat je buren weten dat je ze niet meer op jouw erf wilt hebben. Dat kun je doen, door een jurist een brief te laten sturen.

Mag dit zomaar?

Met dit handboek weet je het.

Download nu gratis

Conflict met de buren en burenrecht

Er kunnen naast erfdienstbaarheid, nog veel meer redenen zijn voor een conflict met de buren. Denk aan overlast van buren of ruzie over de erfgrens. De regels uit het burenrecht gelden is zo’n situatie. Het bij een burenruzie verstandig eerst met je buren te gaan praten. Blijf rustig en probeer samen een goede oplossing te zoeken. Het blijven immers je buren. De tweede stap die je kan nemen is burenmediation. Daar moeten je buren dan wel vrijwillig aan mee willen werken. In het ergste geval moet je naar de rechter stappen. Als het zover komt, heb je bij Leggle zo jouw burenrecht jurist gevonden.

Heb je een conflict met je buren? Jouw burenrecht jurist heb je bij Leggle zo gevonden. Kies je jurist voor een gratis intake en je weet direct wat je mogelijkheden zijn!

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij burenruzie

Wat kun je zelf doen bij problemen met de buren

  • Verzamel bewijs, waarmee je kunt aantonen of er sprake is van recht van overpad.
  • Check bij het kadaster wat de precieze afspraken zijn, voordat je erover in discussie gaat.
  • Probeer altijd een gezamenlijke oplossing te bereiken.

Zo helpen wij jou:

Ruzie over het recht van overpad? De regels zijn ingewikkeld en iedere situatie is anders. Wil je weten wat je rechten zijn? Vraag een jurist om hulp. Jouw burenrecht jurist heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij burenrecht
  • Probeer het altijd eerst in goed overleg op te lossen
  • Een juridische overwinning kan leiden tot een verstoorde relatie met je buren
  • Erken dat je al gauw emotioneel betrokken en roep externe hulp in