Ziek na tekenen vaststellingsovereenkomst, wat nu? · Leggle

Ziek na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst

Als je een vaststellingsovereenkomst tekent, neem je een risico. Je bent is immers je baan kwijt. Vaak krijgt je wel een transitievergoeding mee om de kosten te overbruggen. Maar wat als je na het ontslag ziek wordt en daardoor niet aan het werk kan? Dan kom je in de financiële problemen. Daarom is er een regeling de zorgt dat je ex werkgever bij ziekte alsnog een uitkering aan je moet betalen. Dat geldt alleen als je binnen 4 weken na na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ziek wordt. De uitkering komt dan op het bord van je ex werkgever middels premiedifferentiatie. In het ergste geval heeft de ex werkgever 12 jaar lang financieel ‘last’ vanwege de uitkeringskosten.

Ziek na het tekenen?

Krijg waar je recht op hebt

Wordt je binnen 4 weken na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ziek of arbeidsongeschikt? Een jurist kan je helpen om te krijgen waar je recht op hebt. Je ex werkgever betaalt in de meeste gevallen de kosten van de jurist.

Vaststellingsovereenkomst getekend en daarna ziek

Als een medewerker binnen 4 weken na de beëindiging van het dienstverband ziek wordt, draait de (voormalig) werkgever alsnog op voor de uitkeringskosten. Dit geldt voor alle medewerkers, dus niet alleen als een tijdelijk dienstverband is beëindigd. Het risico van premiedifferentiatie geldt in principe voor álle ex werknemers. Het maakt niet uit of ze nu een tijdelijk of een vast contract hadden. En of ze nu zelf ontslag hebben genomen, of dat het contract via kantonrechter, UWV of vaststellingsovereenkomst is ontbonden, dat maakt allemaal dus niet uit.

Is er iets aan te doen?

Jazeker, je kan als werkgever voorkomen dat je voor de kosten van de uitkering bij ziekte na vaststellingsovereenkomst opdraait.  Als de (aanstaande) ex werknemer vóór de ziekmelding al een WW-uitkering toegekend heeft gekregen, vindt er geen doorbelasting plaats. Daarom is het verstandig om bij een naderend einde van het dienstverband de werknemer te stimuleren zo snel mogelijk een WW-uitkering aan te vragen. Dat kan al vanaf 1 week voor het tekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Voorkom schade

Ik kan je helpen

Voorkom dat jij als werkgever voor de uitkering van je ex werknemer opdraait. Laat mij daarin adviseren.

Jouw marktplaats voor juristen

De juiste expertise
Specialisten gecontroleerd door Leggle
Een vaste prijs
Niet goed, geld terug

hulp bij onterecht ontslag

Wat kun je zelf doen bij onterecht ontslag

  • Maak een dossier met daarin je arbeidsovereenkomst, verslagen van beoordelingen en andere stukken.
  • Laat de communicatie met je werkgever over aan een jurist, dat voorkomt escalatie.
  • Teken geen stukken zonder advies.

Zo helpen wij jou:

Wil je werkgever jou onterecht ontslaan? Teken dan nooit zomaar iets en laat je niet bang maken. Schakel altijd een jurist of advocaat in om je ontslag aan te vechten. Deze heb je bij Leggle zo gevonden. De juiste expertise, ervaring, prijs én het goede gevoel klik je in een paar minuten bij elkaar.

Lees hoe we jou kunnen helpen

Tips bij onterecht ontslag
  • Geef altijd aan dat je bereid bent te werken
  • Vraag om een schriftelijke toelichting van de ontslagredenen
  • Laat je niet bang maken